Let op! Wijziging DGD

[:nl]

Het vermelden van de plaats van tekenen op de Dangerous Goods Declaration is sinds dit jaar niet meer verplicht. Het valt ons op dat steeds meer zendingen worden afgekeurd vanwege het ontbreken hiervan. Dit is onjuist!

***** Zie IATA DGR 58th edition 2017, paragraaf “8.1.6.14 Date, note 1.
” The place of signing the declaratoir is optional and may be left blank *****

Het zou zonde zijn wanneer zendingen hun vlucht missen, omdat de nieuwe wetgeving niet wordt toegepast en zendingen om niet geldige reden gestopt worden. Let hier goed op! En bij twijfel kunt u natuurlijk altijd even met ons bellen: 020 655 6262

[:]

Temperatuur- en datalogger met luchtvracht? Let op!

[:nl]Heb je een luchtvracht zending met een temperatuur – of data logger? Controleer dan altijd of er specifieke voorwaarden van toepassing zijn! Temperatuur – en dataloggers bevatten veelal een lithium metaal of lithium ion batterij.

Temperatuur loggers worden regelmatig gebruikt om de temperatuurgegevens te verzamelen van een zending tijdens het transport. Vaak wordt deze logger in de verpakking aangebracht waarna de ontvanger van de zending met de verzamelde gegevens kan controleren of het product op de juiste temperatuur is gebleven tijdens het transport. In het gebruik heel erg makkelijk, maar soms wordt vergeten dat men een gevaarlijke stof aan het versturen is!

We krijgen diverse vragen over het toevoegen van temperatuur- en dataloggers aan luchtvracht zendingen. Deze loggers bevatten veelal een lithium metaal of lithium ion batterij. De varianten met een ingebouwde knoopcel zijn voor een groot gedeelte vrijgesteld, maar voor de overige gevallen zal dit per zending bekeken moeten worden. Wellicht dat er bepaalde merken of etiketten verplicht zijn op de buitenzijde van de verpakking.

IATA Guidance document
IATA heeft addendum gepubliceerd waarin de belangrijkste bepalingen over deze loggers worden beschreven en verduidelijkt. Zo wordt er ook een verschil gemaakt waneer het lithium batterijen merk verplicht is en wanneer je gebruik kunt maken van een uitzondering waarbij er geen merken verplicht zijn.

Meer weten of vragen? Neem contact op met één van onze specialisten op telefoonnummer: 020 655 6262 of stuur een mail naar info@specialcargo.nl

Klik hier voor het IATA guidance document

 [:]

Nieuwe richtlijn opslag civiele explosieven

[:nl]Special Cargo Services adviseert bedrijven, organisaties, overheid en instanties op het gebied van wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen in de breedste zin van het woord. In dat kader hebben wij recentelijk deelgenomen aan de werkgroep PGS32, opgezet door de NEN.

Gezamenlijk met branchegenoten zijn de kaders uitgezet voor een richtlijn met als doelstelling het veilig opslaan van civiele explosieven. Een belangrijk document daar het bestaande circulaire was verouderd en daardoor ontoereikend in deze tijd.
In dit vernieuwde kennisdocument, genaamd PGS32, voor overheid en bedrijfsleven staat onder andere beschreven; de eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging, en voorbeelden van effect beperkende maatregelen.

Meer informatie over deze richtlijn kunt u hier vinden: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS32.html

Voor meer informatie over adviezen, wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen en wat wij als gevaarlijke stoffen specialist voor uw organisatie kunt betekenen www.specialcargo.nl of neemt contact op met onze QHSE Supervisor Devlin van den Eijkhof.[:]

Boetes op overtredingen gewijzigd

Vanaf 1 maart wijzigt het strafvorderingsbeleid op overtredingen van de wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit kan consequenties hebben voor uw bedrijf. Meer weten? Neem dan contact op met Special Cargo Services.

De boetes op overtredingen van de Nationale wetgeving die voortkomt uit het ADR zijn gewijzigd. En dit kan van invloed zijn op uw business. In deze link staan de wijzigingen. Heeft u nog vragen en wilt u dit soort boetes voorkomen? Dan kunt u natuurlijk een beroep doen op de expertise van uw contactpersonen bij Special Cargo Services.