Op zoek naar een nieuwe logistieke uitdaging? Kom ons team versterken!

Special Cargo Services is het mooiste logistieke familiebedrijf van Nederland, met hart voor de zaak en voor elkaar. Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in een internationale omgeving, waar geen dag hetzelfde is? Heb je affiniteit met (vervoer/opslag) gevaarlijke stoffen of wil je daarin opgeleid worden? Dan zouden wij weleens een goede match kunnen zijn!

Special Cargo is dé specialist op het gebied van verpakken, documenteren, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Zo zijn wij een belangrijke schakel in de logistieke keten van wegtransport, zeetransport en luchttransport. Vanuit de verschillende locaties werken op dit moment 45 gevaarlijke stoffen specialisten voor onze klanten in binnen- en buitenland.

Werken en leren tegelijk

Werken bij Special Cargo betekent een afwisselende functie met ruimte voor groei en eigen inbreng. Kennis is van belang om je werk goed uit te voeren, dus investeren wij in opleidingen en cursussen. Zo krijg je bij ons de kans om je breed te ontwikkelen binnen het vakgebied van (vervoer van) gevaarlijke stoffen.

Veilige samenleving

In ons dagelijks werk met gevaarlijke stoffen hebben we te maken met strenge wet- en regelgeving. Dat is maar goed ook; zo houden we de samenleving veilig. Saai en stoffig? Zeker niet; juist dit werk blijft altijd boeiend en uitdagend. Daarnaast worden wij als familiebedrijf blij van uitjes en gezelligheid met collega’s en hun directe familie. Jij ook?

Je bent welkom op 2 logistieke hotspots!

Special Cargo Services is een snelgroeiende organisatie. Daarom zijn wij doorlopend op zoek naar nieuwe medewerkers: loodsmedewerkers, logistiek medewerkers en medewerkers gevaarlijke stoffen. Je komt te werken op een van de logistieke hotspots in Nederland: Schiphol en/of Europoort. Iets voor jou? Neem eens een kijkje op onze vacaturepagina. En wil je komen kennismaken? Bel of mail ons (020-655 6265, hr@specialcargo.nl) of ontmoet ons 4 februari op de Banenmarkt op Schiphol.

De Omgevingswet en de PGS-richtlijnen: het vervolg in 2023

De langverwachte Omgevingswet dreigt wederom uitgesteld te worden. Dat heeft gevolgen voor de verschillende regelingen voor opslag van gevaarlijke stoffen, en dus voor jouw bedrijf. Wat gaat er dit jaar op dat gebied gebeuren? Een vooruitblik op basis van de huidige stand van zaken.

Volgens de huidige officiële planning zal de Omgevingswet op 1 juli a.s. in werking treden. Maar in december vorig jaar heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bij de overheid aangedrongen op uitstel tot 1 januari 2024. Special Cargo gaat ervan uit dat de overheid dit dringende advies zal opvolgen. Dit zou de gemeenten, maar ook bedrijven meer tijd gunnen zich voor te bereiden op deze omvangrijke nieuwe wet. Lees alvast ons artikel over de Omgevingswet.

PGS 15

Twee regelingen die verbonden zijn met de Omgevingswet zijn de PGS 15 (voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) en de PGS 37-2 (voor opslag van lithiumbatterijen). De PGS 15 is als interimversie al opgenomen in de Omgevingswet, maar heeft logischerwijs ook nog geen juridische status. Daarom geldt nog steeds de voorlaatste versie, uit 2016. Het wachten is nog op de PGS 15 Nieuwe Stijl.

Nieuwe Stijl

De richtlijn Nieuwe Stijl omvat een risicobenadering met duidelijk(er)e scenario’s, maatregelen en doelen. De PGS-organisatie hoopt de conceptversie hiervan in het voorjaar van 2023 te publiceren voor openbare consultatie, en de definitieve versie voor het eind van het jaar, zo heeft zij ons vorig jaar laten weten. Om van kracht te worden, zal deze versie echter eerst in de (in werking zijnde) Omgevingswet opgenomen moeten worden. Zie je door de bomen het bos nog? In onze 4-daagse training leer je alvast het naadje van de kous. Ook kunnen wij je de opslag van gevaarlijke goederen uit handen nemen, in onze warehouses bij Schiphol en in de Europoort en IJmuiden.

PGS 37

Iets vergelijkbaars geldt voor de PGS 37-2, de richtlijn voor de veilige opslag van lithium-ionbatterijen. In maart 2022 is de conceptversie hiervan openbaar gemaakt, waarop betrokken partijen inhoudelijk konden reageren. Dat is veelvuldig gedaan. De verwachting is dat de definitieve versie – meteen ook in de Nieuwe Stijl – later dit jaar zal verschijnen. De PGS 37-2 heeft echter nog geen wettelijke status, omdat deze nog niet gekoppeld is aan de Omgevingswet. Maar let op: er zijn wel mogelijkheden om (delen van) de PGS 37-2 dit jaar al op te leggen aan bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften vanuit het bevoegd gezag, bij het indienen van een activiteitenmelding.

Veiligheidsrisico’s lithiumbatterijen

Inmiddels houden vele bedrijven zich bezig met de opslag van deze accu’s, en daar zijn veiligheidsrisico’s aan verbonden die beheerst moeten worden. Wil jij zorgeloos lithiumbatterijen opslaan? Maak dan gebruik van de opslagloodsen van Special Cargo Services. Daarnaast kunnen wij je al vertellen wat je met de nieuwe PGS 37-2 kunt verwachten. Onze 3-daagse trainingen zijn op Schiphol (eerstvolgende vanaf 30 januari) en in Veenendaal (eerstvolgende vanaf 13 februari). Download daarnaast alvast onze gratis whitepaper.

Meer weten over onze dienstverlening?  Bel even naar 020-6556262 of stuur een mail naar info@specialcargo.nl.

2023: veel nieuws onder de zon 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar ook nieuwe uitdagingen! Dit jaar verandert er van alles in wetten en regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen, en ook jouw bedrijf kan daarmee te maken krijgen. Heb je bijvoorbeeld al gezien dat het ADR een veiligheidsadviseur verplicht voor ‘papieren afzenders’? Een korte update. 

In de internationale regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen – ADR (wegvervoer), IMDG-Code (zeevaart), RID (spoorvervoer) en ADN (binnenvaart) – worden dit jaar wijzigingen doorgevoerd. Die zijn in alle vier de wetten ongeveer gelijk. Er wordt onder andere een nieuwe soort transporttank, van een speciale kunststof, geïntroduceerd. In het ADR, RID en ADN 2023 gelden de nieuwe regels per 1 januari jl., maar ze worden pas verplicht op 1 juli van dit jaar. Dus zorg dat je bedrijf er tegen die tijd aan voldoet. Ook al zijn de Nederlandse vertalingen van de regelgeving nog niet verschenen, wij geven je alvast een inkijkje in de versies van 2023.

IMDG en IATA

Van de IMDG-Code is onlangs de nieuwste versie verschenen (amendement 41-22). Die mag je nu al gebruiken, en deze wordt per 1 januari 2024 verplicht. Maar let op: je klanten kunnen nu al eisen dat je volgens de nieuwe regels werkt. Dus fris alvast je kennis op! Ook de IATA Dangerous Goods Regulations (handboek voor vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht) kent dit jaar wijzigingen. Het addendum bij de 64ste editie is per 1 januari van kracht geworden. 

Verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders 

In het ADR is per 1 januari van dit jaar een belangrijk voorschrift verplicht geworden: ook een afzender van gevaarlijke stoffen moet een veiligheidsadviseur aanstellen. Met een afzender wordt een bedrijf bedoeld dat zelf niet vervoert, lost, laadt, vult of verpakt. Expediteurs hebben vaak deze rol, ook wel ‘papieren afzender’ genoemd. Natuurlijk verzorgt Special Cargo College de opleiding tot veiligheidsadviseur. Ook kunnen wij als extern veiligheidsadviseur bij jou optreden. Maar nieuw is onze service Veiligheidsadviseur Light, die wij nu aan het ontwikkelen zijn! 

Veiligheidsadviseur Light 

‘Veiligheidsadviseur Light’ is een vereenvoudigde module voor papieren afzenders. Hiermee voert de expediteur zelf digitaal zijn audit uit. Vervolgens wordt er automatisch een auditverslag gegenereerd, dat dient als basis voor het jaarverslag. Want ook dat is een van de verplichtingen van de veiligheidsadviseur. Op deze manier kunnen afzenders die alleen met het papierwerk van de zending te maken hebben, toch aan de ADR-regels voldoen. Heb je belangstelling voor Veiligheidsadviseur Light, laat het weten via sales@specialcargo.nl, dan houden wij je op de hoogte.  

Competentiegericht trainen 

Special Cargo College is trots dat wij als eerste opleider in Nederland IATA CBTA-geaccrediteerd zijn. CBTA staat voor Competency-Based Training & Assessment: medewerkers worden opgeleid in de taken die ze in de praktijk moeten uitvoeren. Geen overbodige lesstof meer, maar juist onderwijs gericht op het vergroten van de competenties van de cursisten in hun functie. Bij ons kun je nu dus een competentiegerichte opleiding volgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. En weet je niet welke opleidingen voor jouw bedrijf van toepassing zijn: er komt een flowchart om de juiste te selecteren. Je vult dan een paar basisvragen in en je weet welke training(en) voor jouw bedrijf van toepassing is/zijn. Dus hou onze berichtgeving in de gaten!

Erkenningen luchtvracht 

IATA verplicht sinds 1 januari van dit jaar deze CBTA-manier van opleiden voor personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Er is echter 1 ‘maar’: de Nederlandse regeling waarop wij ons in de IATA-trainingen moeten baseren, is uitgesteld. In november vorig jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons laten weten dat de Regeling Erkenning Opleidingsinstellingen en Examinering VGL niet op de geplande 1 januari jl., maar waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking treedt. Dat betekent dat er pas na die datum gestart kan worden met de training voor het behalen van het certificaat dat in deze regeling genoemd wordt. Voor training van de overige medewerkers gelden de nieuwe internationale ICAO-trainingseisen – en dus het CBTA – wel per 1 januari. In het buitenland kunnen wij alle medewerkers nu al wel CBTA trainen. 

Meer weten? Neem even contact op via 085 792 0585 of sales@specialcargo.nl.

5 jaar Special Cargo College!

Vandaag is het feest op de Koolhovenlaan, een van de vestigingen van Special Cargo College. Het is precies 5 jaar geleden dat de eerste training bij Special Cargo College werd gegeven, op deze locatie op Schiphol Rijk. Op 10 januari 2018 gaf docent Teun Graven hier de eerste herhalingstraining Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen. Dat moet gevierd worden!

Teun en back-officemedewerker Kim laten het zich goed smaken: gebakjes ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Special Cargo College. Inmiddels is Special Cargo College uitgegroeid tot dé opleider voor logistiek Nederland op het gebied van gevaarlijke stoffen, luchtvaartveiligheid en security. Klassikaal vanuit een van onze trainingslocaties, online óf als maatwerk op iedere gewenste locatie.

Het begin

Nanda van der Velden, officemanager van het eerste uur, vertelt hoe het begon: “Ik stond met mijn nieuwe laptop in een volledig kale ruimte. Alleen de trainingsruimte was al wel in orde. Het was echt kamperen. En kijk hoe het nu is!” Nanda wijst naar de volledig uitgeruste trainingsruimten met alle mogelijke trainingsfaciliteiten en de moderne lunchruimte met vers fruit en zoete lekkernijen. Special Cargo College traint inmiddels ruim 31.000 vakmensen op jaarbasis. Behalve aan de Koolhovenlaan geeft Special Cargo College ook klassikale trainingen op locaties in Spijkenisse, Veenendaal, Venlo, Den Helder en Eindhoven.

Cursusaanbod

Special Cargo College biedt trainingen, (herhalings)cursussen en opleidingen voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen of in de luchtvaartbranche. Dat aanbod van trainingen is heel breed. Van de training Bewustwording Gevaarlijke Stoffen in het luchtvervoer tot de opleiding Veiligheidsadviseur ADR/RID tot security-gerelateerde cursussen. Wil je weten wat we nog meer doen? Ga naar de pagina met ons cursusaanbod.

Wil je meer weten over Special Cargo College? Neem even contact op via 085 792 0585 of sales@specialcargo.nl.