NIEUW: Cursus PGS 37-2 Opslag Lithium Batterijen

De conceptversie PGS 37-2 Opslag Lithium Energiedragers heeft de nodige impact op organisaties die te maken hebben met opslag van lithium batterijen en of accu’s. Met de aanstaande wetgeving worden de regels omtrent opslag strenger en is voorbereiding noodzakelijk.

Voor wie van toepassing?
De aanstaande nieuwe wetgeving is van toepassing op elke locatie waar energiedragers worden opgeslagen. Afhankelijk van de soort energiedragers, de oppervlakte van het brandcompartiment en de publieke toegankelijkheid van de opslagvoorzieningen, gaan verschillende voorschriften gelden voor opslag.

Wat staat er in de nieuwe regelgeving?
De regelgeving neemt als uitgangspunt dat opslagvoorzieningen en showrooms voor energiedragers zijn uitgevoerd als brandcompartimenten. Een brandcompartiment is een ruimte die beschikt over een Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand overslag van minimaal 60 minuten.

Bovengenoemde voorschriften betekenen  in de praktijk  dat vrijwel elk bedrijf dat energiedragers voor handen heeft over meerdere brandcompartimenten zal moeten beschikken. Als er nog andere gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld spuitbussen, brandbare vloeistoffen, etc.) worden opgeslagen zijn er additionele brandcompartimenten nodig. In de praktijk betekent dit dat vrijwel elk bedrijf dat energiedragers voor handen heeft over meerdere brandcompartimenten zal moeten beschikken.

Scholing
Bedrijven die onder de PGS37-2 wetgeving vallen, krijgen ook te maken met nieuwe opleidingseisen. Zo staat er vermeld dat er een vakbekwame opgeleide deskundige aangesteld moet worden binnen de organisatie. Deze deskundig zal tijdens werkzaamheden in de opslagvoorziening binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn.

Cursus PGS 37-2
In het kader van de opleidingseisen onder deze nieuwe wetgeving heeft Special Cargo College de cursus PGS 37-2 Opslag Lithium Energiedragers ontwikkeld. Gedurende deze 3-daagse cursus leren leren deelnemers welke voorschriften gaan gelden voor hun organisatie en kunnen zij beoordelen welke aanpassingen nodig gaan zijn in het bedrijf. Kortom, deelnemers leren op het niveau van de vereiste deskundige, zelfstandig te werken met de PGS 37-2.

Praktisch:

 • Duur: 3 daagse cursus
 • Locatie: Veenendaal en Schiphol
 • Investering: 433 euro incl. lunch
 • Training kan ook incompany worden gegeven

Meer informatie?
Meer informatie, direct inschrijven of een aanvraag doen voor een incompany training? Neem contact met ons op!

John van Heiningen
Sales Consultant Special Cargo

 • Mail: sales@specialcargo.nl
 • Telefoon: +31 (0)85 792 2885

Nieuwe wetswijziging Security Awareness Training

Per 1 januari 2023 gaat er een nieuwe wetswijzing van kracht gaat, waarin staat dat medewerkers met een Security Awareness certificaat per 1 januari niet meer onbegeleid in een ruimte mogen komen waar identificeerbare luchtvracht aanwezig is. Voor onbegeleide toegang tot deze ruimte is per bovenstaande datum een Medewerker Luchtvracht certificaat benodigd.

Vanuit het NCTV hebben wij het bericht ontvangen dat deze wijziging zoveel betekent dat iedereen met een SA certificaat de 4-uur durende basistraining Medewerker Luchtvracht moet volgen.

Wat betekent deze wijziging voor uw organisatie?
Inmiddels zijn onze klanten geïnformeerd en wordt een passende oplossing gevonden om SA medewerkers zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voor 1 januari 2023, op te leiden tot Medewerker Luchtvracht. Medewerker Luchtvracht training kan bij Special Cargo klassikaal gevolgd worden, blended of incompany.

Geldigheid VOG
Let op: Voor het volgen van de Medewerker Luchtvracht training dienen uw medewerkers in het bezit te zijn van een geldig VOG. Een geldig VOG afgegeven tussen 30 juni 2019 en 1 mei 2022 is tot 30 juni 2024 ook nog geldig voor de medewerker luchtvracht tijdens zijn werkzaamheden in de ruimte waar de identificeerbare luchtvracht aanwezig is. VOG’s afgegeven na 1 mei 2022 zijn niet meer afdoende voor de werkzaamheden van een Medewerker Luchtvracht in deze ruimte en dienen vervangen te worden door een VGB.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande bericht en de invloed hierop op uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag verder.

Nikki van der Poel

Manager Customer Service
Special Cargo College
Training@specialcargo.nl
tel: 085 792 0585

Handhaving Luchtvaartwet

Eind november zijn alle Erkend Agenten en Bekende Afzenders door de NCTV schriftelijk geïnformeerd onder meer over het vereiste om als BBLV-entiteit een interne security manager aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beveiligingsprogramma en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen. In navolging van deze verplichting is eind juli, onderstaande mailing verstuurd naar klanten en relaties van SCS Training & Consultancy.

Geachte relatie,

Afgelopen week is gebleken dat de Koninklijke Marechaussee (Kmar) inmiddels actief handhaaft op de vorig jaar aangekondigde verplichting tot het intern aanwijzen van een Security Manager (als vervanger van de Beveiligingsadviseur Luchtvracht) door de Erkend Agent (RA) en Bekende Afzender (KC). Verderop treft u de ontvangen toelichting hierop van de Kmar.

Hoewel er door de NCTV nog geen exacte uiterste datum hiervoor is genoemd, zijn de eerste Erkend Agenten inmiddels als ‘niet conform’ beoordeeld door de Kmar. Na een negatieve beoordeling is de voorwaarde om aan wet- en regelgeving te voldoen dat binnen 2 maanden een intern aangewezen Security Manager de benodigde opleiding (momenteel: Beveiligings-Adviseur Luchtvracht) met goed resultaat heeft gevolgd en het certificaat kan worden overlegd. Niet voldoen aan deze voorwaarde kan resulteren in intrekking van de status Erkend Agent of Bekende Afzender.

Op basis van de gestarte handhaving van Kmar kan ik niet anders dan u adviseren om direct de benodigde actie te ondernemen en intern een Security Manager aan te wijzen en deze persoon zo spoedig mogelijk de 3-daagse basis cursus Beveiligings-Adviseur Luchtvracht te laten volgen en aansluitend aan te melden voor het verplichte CITO-examen. Ik wil hierbij benadrukken , dat dit voor ons geheel onverwacht komt en wij hierin “slechts“ de boodschapper zijn.  Echter de interpretatie van de Kmar hierin is dat e.e.a. kon worden afgeleid uit eerder verstuurde brieven.

De eerste partijen die met actieve handhaving van Kmar te maken krijgen zijn waarschijnlijk de Erkend Agenten die een status toekennen aan veilige vracht, zoals expediteurs die, al dan niet na het (laten) uitvoeren van een beveiligingsonderzoek, de status SPX op de Air Waybill vermelden.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben kunt u zicht uiteraard tot ons wenden, maar ik zou u vooral willen vragen de brief van de Kmar af te wachten en hun dan eventueel te benaderen met vragen omtrent dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Patrick Schoenmaker
Operationeel Manager

Toelichting KMAR d.d. 20 juli 2022:
“Op 15 november 2021 (kenmerk: 3655165) en 1 juni 2022 (kenmerk: 4027468) zijn alle RA’s en KC’s door de NCTV schriftelijk geïnformeerd omtrent onder meer het vereiste om als BBLV-entiteit een interne security manager aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beveiligingsprogramma en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen. Tevens werden zij geïnformeerd omtrent de betreffende opleiding welke benodigd is en de geboden overgangsmaatregelen ten aanzien van de te volgen opleiding. Indien u hierover vragen heeft verwijs ik u naar de brief van de NCTV d.d. 1 juni 2022.

Met ingang van 1 juli 2022 zijn wij als toezichthouder gestart met nadrukkelijk toezicht op de naleving van hetgeen genoemd staat in punt 11.2.5 van de bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998. Dat wil zeggen dat elke BBLV-entiteit zo spoedig mogelijk een security manager dient aan te wijzen binnen de eigen organisatie. Deze security manager mag BAL opgeleid worden tot de implementatietermijn m.b.t. de opleidingen “Security Manager Luchtvracht- en Post en Supervisor Luchtvracht- en post” is verstreken. Deze implementatietermijn is tevens kenbaar gemaakt in de brief d.d. 1 juni 2022 en verstrijkt op 1 juni 2023.
Alle entiteiten zullen op korte termijn nogmaals een brief ontvangen waarin een en ander wordt toegelicht”.

Blom training bij Special Cargo

Samenwerking Special Cargo en Blom Opleidingen

Het opleidingsportaal van Special Cargo breidt het aanbod logistieke cursussen en trainingen verder uit. Per 1 juni as. kan iedereen met een account in Special Cargo Online zich inschrijven voor heftruck en reachtruck trainingen bij BLOM Trainingen.

Praktijkgericht leren bij BLOM Opleidingen
BLOM opleidingen is specialist in het trainen en opleiden van bestuurders en gebruikers van een heftruck, reachtruck, hoogwerkers of bovenloopkraan. Bij de opleider staat kwaliteit en praktijkgerichtheid voorop en laat dat nu ook een belangrijke criteria zijn bij Special Cargo College. BLOM opleidingen heeft een landelijke dekking.

Per 1 juni a.s. staan de onderstaande trainingen in het opleidingsportaal:

 • 2-daagse Heftruckopleiding (beginner)
 • 1-daagse Heftruckopleiding (gevorderd)
 • Herhaling Heftruck
 • 2-daagse Reachtruckopleiding (beginner)
 • 1-daagse Reachtruckopleiding (gevorderd)
 • Herhaling Reachtruck
 • Veilig werken met de Electropallettruck en Stapelaar (beginner + gevorderd)

Inschrijven
Inschrijven voor de cursussen van Blom trainingen gaat gemakkelijk in het Opleidingsportaal. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord in het portaal en selecteer de gewenste cursus.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van het cursusaanbod en het opleidingsportaal Special Cargo Online,  neem contact op met onze sales afdeling. Dit kan per mail: sales@specialcargo.nl of telefoon: +31 (0)85 792 2885

Opleidingsportaal
Special Cargo Online is het opleidingsportaal van Special Cargo. Welke medewerker heeft welke cursus al gevolgd? Wanneer loopt een certificaat af en wanneer moet hij/zij op herhaling? Hoeveel plaatsen zijn nog beschikbaar en direct inschrijven. Special Cargo Online geeft antwoord op al deze vragen en meer. Wil jij ook alle gebruik maken van alle voordelen van het opleidingsportaal Special Cargo Online? Neem contact met ons op! Wij adviseren jou graag verder.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van het cursusaanbod en het opleidingsportaal Special Cargo Online,  neem contact op met onze sales afdeling. Dit kan per mail: sales@specialcargo.nl of telefoon: +31 (0)85 792 2885

Erik den Dikken
Directeur Special Cargo

SCS Training & Consultancy als eerste opleider in Nederland IATA CBTA geaccrediteerd

Competentiegericht trainen bij Special Cargo 

SCS Training & Consultancy (hierna Special Cargo College) is als eerste opleider in Nederland IATA CBTA (Competency-Based Training & Assessment) geaccrediteerd. ‘Een accreditatie om trots op te zijn’; aldus Erik den Dikken, directeur bij Special Cargo. Als IATA CBTA geaccrediteerd opleider is het per 1 september mogelijk om bij Special Cargo College opleidingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, competentiegericht te volgen. Geen overbodige lesstof meer, maar juist onderwijs gericht op het vergroten van de competenties van de cursisten binnen zijn of haar functie.

Nieuwe ICAO en IATA normen
In de luchtvaart is op competentie gericht opleiden al in veel gevallen verplicht. Met ingang van 1 januari 2023 moet ook personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, volgens nieuwe ICAO- en IATA normen ook competentiegericht getraind worden. Dit geldt onder meer voor afzenders, warehouse personeel, luchtvrachtagenten, grond afhandelaren, cockpitbemanningen, cabine- en passage-afhandelingspersoneel en securitypersoneel.

Klantgerichte trainingen
Op competenties gerichte training verzorgen is geen nieuw concept voor Special Cargo College. De opleider verzorgt al een aantal jaren klantgerichte trainingen, gebaseerd op de eisen van de klant en de in het bedrijf voorkomende soorten gevaarlijke stoffen, gekoppeld aan de functie van de werknemers. Als eerste opleider in Nederland met IATA CBTA accreditatie kan Special Cargo College deze vorm nu ook aanbieden in haar klassikale en online cursussen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Voordelen
‘Het belangrijkste voordeel van competentie gerichte training is een verhoging van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht’, vertelt Patrick Schoenmaker, operations manager bij Special Cargo. Personeel wordt bij CBTA-trainingen immers opgeleid voor de taken die zij in de praktijk moeten uitvoeren. Daarbij kan door het wegvallen van overbodige leerstof de opleiding in veel gevallen worden ingekort. Ook zal er meer les worden gegeven in een blended vorm; cursisten starten met een e-learning en afhankelijk van de functie wordt hieraan een klassikale training gekoppeld, hetzij op locatie, hetzij bij ons op de trainingslocatie.

Kwaliteitscontrole
De organisatie heeft het traject voor het CBTA-programma geruime tijd geleden ingezet. Niet alleen is het cursusmateriaal afgelopen maanden volledig herschreven, maar werd Special Cargo College ook onderworpen aan een 2-daagse audit. IATA keek gedurende deze kwaliteitscontrole onder meer naar het ontwerp, de examinering en de uitvoering van de cursussen. Ook werden de organisatie en werkprocessen onder een vergrootglas gelegd. Uit de audit kwam naar voren dat Special Cargo College een gerenommeerde opleidingsorganisatie is met jarenlange ervaring. De inhoud van de trainingen is van een zeer hoog niveau en sluit inhoudelijk aan bij de eisen van IATA’s CBTA-programma, aldus het rapport.

Verplichting per 1 januari 2023
Met ingang van 1 januari 2023 zijn alle opleiders verplicht om competentie gericht te trainen. Volgens de Nederlandse regelgeving kan de basis- of herhalingscursus (thans Categorie 1, 3 of 6) voor erkenninghouders pas per 1 januari 2023 op basis van competentiegerichte training worden gegeven. Echter, Special Cargo College zal per 1 september 2022 een aantal van de onderstaande cursussen competentiegericht aanbieden:

 • IATA H.6.1 – Voorbereiden van zendingen met gevaarlijke stoffen (cursus voor afzenders en verpakkers)
 • IATA H.6.2 – Verwerken of accepteren van goederen die als general cargo worden aangeboden (cursus voor loodsmedewerkers of personeel dat zijdelings betrokken is bij het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen)
 • IATA H.6.3 – Verwerken of accepteren van zendingen met gevaarlijke stoffen (cursus voor luchtvrachtagenten en grondafhandelingsbedrijven)
 • IATA H.6.4 – Afhandelen van gevaarlijke stoffen in een loods, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in ULD’s en vliegtuigen (cursus voor personeel belast met grondafhandeling)
 • IATA H.6.7 – Beheer van gevaarlijke stoffen voor en tijdens de vlucht (cursus voor cockpitbemanningen)
 • IATA H.6.9 – Gevaarlijke stoffen doe door passagiers mogen worden meegenomen (cursus voor cabinepersoneel en passagiers afhandelingspersoneel)
 • IATA H.6.10 – Gevaarlijke stoffen doe door passagiers mogen worden meegenomen (cursus voor personeel, belast met de securitycontrole van passagiers en bemanningsleden)

Special Cargo College
Special Cargo College is een IATA geaccrediteerd opleider. Op jaarbasis traint Special Cargo ruim 25.000 cursisten op het gebied van Gevaarlijke Stoffen, Luchtvaartveiligheid en Security. Dit doet de opleider voor alle modaliteiten in binnen- en buitenland, zowel klassikaal, online en incompany.

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaand bericht, kunt u contact opnemen met Patrick Schoenmaker, Operations Manager Special Cargo College. Telefonisch 085 792 0585 of e-mail pschoenmaker@specialcargo.nl

Geen scriptie schrijven bij de 2-jarige DGP Opleiding

Afstuderen bij de 2-jarige Dangerous Goods Professional opleiding bij Special Cargo College en geen scriptie hoeven schrijven. Hoe zit dat? Cor Schaatsbergen vertelt over de keuze die hij en Jannie van Vliet hebben gemaakt voor het opbouwen van een portfolio, in plaats van het schrijven van een scriptie.

Opbouwen eigen portfolio
De huidige lichting van de Dangerous Goods Opleiding zit in de laatste fase van de tweejarige opleiding. Alwaar normaliter een scriptie geschreven moet worden ter afronding van een soortgelijke opleiding zijn de DGP- deelnemers gedurende de twee jaar bezig met de eindstreep; het opbouwen van hun eigen portfolio gelinkt aan de modules die gedurende de studie aan bod komen.

Schaatsbergen: “Het schrijven van een scriptie is voor veel studenten een schrikbeeld en zelfs een drempel om aan een opleiding te beginnen. Het opstellen van een onderzoeksvraag, deelvragen, literatuuronderzoek etc. Als docent en studiebegeleiders zagen wij onze studenten hiermee worstelen en daarmee alle enthousiasme wegnemen. Bij het opzetten van de DGP opleiding kregen wij de kans om hier onze eigen draai aan te geven. Bewust hebben wij dan ook gekozen voor het opbouwen van een praktijkgerichte portfolio in plaats van het schrijven van scriptie. Naast dat het schrijven van een scriptie niet voor iedereen is weggelegd, is het opbouwen van een portfolio veel meer praktijkgericht en licht dan ook in het verlengde van de praktijdgerichte opleiding.

“Bewust hebben wij gekozen voor het opbouwen van een praktijkgerichte portfolio in plaats van het schrijven van scriptie.”

Ruimte voor eigen inbreng
Het opbouwen van een eigen portfolio geeft deelnemers ruimte om hier een eigen passende invulling aan te geven. De een kiest voor het schrijven van artikelen, de ander kiest voor een onderzoek maar we zien ook deelnemers die aan de slag gaan met een casus in de organisatie. Aan het einde van de opleiding hebben studenten niet alleen de theoretisch kennis opgedaan maar ook in de praktijk gebracht, eenieder op hun eigen manier. Dat is praktijkgericht leren!

Ter aanvulling: Op verzoek van een deelnemend bedrijf kan voor die bedrijfsspecifieke deelnemers het curriculum kan uitgebreid worden met extra modules en / of afrondingscriteria. Het porfolio blijft dynamisch en wordt ook na de opleiding continu bijgewerkt. Dit is belangrijk om gecertificeerd te blijven.

Dangerous Goods Opleiding
Heeft jouw organisatie behoefte aan een gevaarlijke stoffen professional die de spil is tussen de werk­ vloer en het management? En wil jij jouw kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen verbreden en verdiepen om zo goed beslagen aan tafel te kunnen zitten als gesprekspartner met overheid, zakelijke markt en bevoegd gezag? Bij Dangerous Goods Opleiding koppel je theorie aan de praktijk. In twee jaar tijd leer je alles over wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Daarnaast ga je gedurende de opleiding je verder verdiepen in de verschillende modaliteiten. In september start de nieuwe lichting 2022 – 2024.

Meer informatie
Wil je meer weten over de Dangerous Goods Opleiding of direct inschrijven?
Klik op deze cursuslink of neem direct contact op met ons.

Joyce Kruller – van Vliet
Sales Consultant
Mail: sales@specialcargo.nl
Telefoon: +31 (0)85 792 2885

 

Special Cargo Services Rotterdam gaat verhuizen

De kogel is door de kerk! Per 1 juni verhuist de vestiging aan de Malledijk naar de Europoort. Achter de schermen zijn we al geruime tijd bezig met het vinden van een geschikte nieuwe locatie in de regio Rotterdam. Niet alleen de capaciteit voor opslag, maar ook de personele groei heeft meegewogen in de keuze van onze nieuwe locatie.

Wolgaweg 13
Eind kwartaal 2 gaan wij de Malledijk verlaten en verhuizen we naar de Wolgaweg 13 in Europoort – Rotterdam. De nieuwe locatie van SCS ligt aan de Wolgaweg 13 en wij zijn haar de eerste bewoners. Ook gaan we een flinke stap vooruit maken qua opslagcapaciteit: ruim 6000 m2 (ADR) opslagruimte en 7 laaddocks. Uiteraard met meer dan voldoende kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen. Kortom, wij zijn meer dan trots en kunnen niet wachten om iedereen het eindresultaat te laten zien.

Op de hoogte blijven van de voortgang? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.
Wil je weten wat Special Cargo Services Rotterdam voor jou kan betekenen?
Neem contact met ons op!

Claire Kilinç-Knight
Commercieel Manager

Mail: sales@specialcargo.nl
Telefoon: +31 (0)85 792 2885

PGS 37-2 verschenen voor openbare commentaarronde

De PGS 37-2, lithium-houdende energiedragers (opslag) is deze week beschikbaar gekomen voor de openbare commentaarronde. Alle belanghebbenden zijn door de PGS organisatie uitgenodigd om voor 29 mei 2022 commentaar te geven op de conceptversie die nu is vrijgegeven.

PGS 37-1 & PGS 37-2
Zoals eerder al bekend werd is de PGS 37 tijdens het ontwikkelproces gesplitst in 2 delen. De PGS 37-1 heeft betrekking op het in bedrijf hebben van Energie Opslag Systemen met een vermogen van meer dan 20 kWh. De PGS 37-2 geeft voorschriften voor de veilige opslag van lithium ion energiedragers. Het toepassingsbereik strekt zicht uit over de UN nummers UN 3090, 3091, 3166, 3171, 3480, 3481 en 3536. Daarmee is de PGS 37-2 van toepassing op alle soorten lithiumdragers, variërend van lithium metaal tot lithium ion, en van kleine knoopcellen en batterijen tot elektrische voertuigen en energie opslag systemen.

Ondergrenzen
In de PGS worden enkele ondergrenzen gegeven. Als de hoeveelheid opgeslagen energiedragers per brandcompartiment onder deze hoeveelheden blijft, zal de PGS 37-2 niet van toepassing zijn. Het gaat daarbij om de volgende grenzen:

• Opslag van maximaal 1000 kg energiedragers, als de energiedragers vervoerd kunnen worden onder bijzondere bepaling 188 van het ADR;
• Opslag van maximaal 333 kg energiedragers, als de energiedragers niet vervoerd kunnen worden onder bijzondere bepaling 188 van het ADR;
• Opslag van maximaal 1 defecte of beschadigde energiedrager;
• Opslag van maximaal 333 kg energiedragers ten behoeve van recycling of eindverwerking.

Verder worden beperkte werkvoorraden uitgesloten van het toepassingsbereik, evenals stalling van voertuigen, werktuigen en tweewielers die voor reparatie zijn aangeboden door hun eigenaar. Voertuigen, werktuigen en tweewielers die op voorraad gehouden worden vallen wel weer onder de PGS 37-2. Bovendien valt ook het opladen van energiedragers zoals elektrische fietsen en scooters niet onder het toepassingsbereik van de PGS 37-2.
Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de hele logistieke keten moet gaan voldoen aan de PGS 37-2 (voor zover de opgeslagen hoeveelheden de gestelde ondergrenzen overschrijden), maar ook bedrijven als fietsenmakers, auto verkopers en elektronicawinkels.

PGS Nieuwe Stijl
De PGS organisatie is inmiddels al geruime tijd bezig om de bestaande PGS’n om te zetten naar de PGS Nieuwe Stijl. De Nieuwe Stijl houdt in dat voorschriften van toepassing zijn op basis van risicobenadering. Er worden scenario’s beschreven waarin zich ongewenste gebeurtenissen kunnen voordoen. Aan de scenario’s zijn doelvoorschriften gekoppeld, die aangeven wat er geregeld moet worden om de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. Bij de doelvoorschriften zijn weer maatregelen voorgeschreven die genomen moeten worden om het gestelde doel te bereiken.

Brandcompartimenten
Eén van de gestelde voorwaarden is dat lithium energiedragers opgeslagen moeten gaan worden in brandcompartimenten. Voor de kleine en middelgrote opslagvoorzieningen die nieuwe, gebruikte of refurbished energiedragers opslaan, of deze opslaan voor inzameling of recycling, is maatregel M29 voorgeschreven.

Deze maatregel schrijft voor dat binnen een brandcompartiment waar lithium energiedragers worden opgeslagen geen andere gevaarlijke stoffen (met uitzondering van ADR klasse 9) mogen worden opgeslagen. Veel bedrijven slaan een combinatie van lithium energiedragers en andere gevaarlijke stoffen op. De maatregel M29 houdt voor hen in dat zij hun reeds door de PGS 15 voorgeschreven brandcompartimenten voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dus niet gebruiken voor het opslaan van lithium energiedragers.

Overgangstermijnen
Men is voornemens om de PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), welke van kracht zal worden als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Momenteel is hiervoor 1 januari 2023 de geplande invoeringsdatum. Vanaf die datum zullen ook de in de PGS 37-2 genoemde overgangstermijnen ingaan voor reeds bestaande situaties.
De overgangstermijnen worden genoemd in tabel 7 van bijlage I van de PGS 37-2. Deze lopen uiteen van 3 maanden tot 1, 2 of 5 jaar, afhankelijk van de aard van de gestelde maatregelen. Alleen voor bouwkundige maatregelen kan de overgangstermijn opgerekt worden tot 10 jaar, waarbij aangegeven wordt dat dit alleen van toepassing zal zijn in bijzondere situaties.

Hoe nu verder?
Het is voor alle bedrijven die op enige wijze lithium energiedragers opslaan aan te raden om te bekijken welke invloed de PGS 37-2 gaat hebben op hun werkzaamheden en opslagvoorzieningen. In voorkomend geval kan men voor 29 mei 2022 gebruik maken van de uitnodiging om commentaar te leveren. Na deze datum zal het PGS 37-2 team de commentaren beoordelen en waar nodig verwerken. Het streven is om voor eind 2022 de finale controle uit te voeren.

Uiteraard gaat Special Cargo College zich ook verdiepen in de nu uitgebrachte versie om te zien wat de impact gaat zijn van deze PGS. Houdt onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor de aankondigingen van de informatiesessies die wij over enkele weken zullen organiseren.

Opslag Gevaarlijke Stoffen bij Special Cargo

Opslag van gevaarlijke stoffen is aan strenge wet- en regelgeving gebonden. In de PGS 15 is onderscheid gemaakt tussen opslag van gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg en vanaf 10.000 kg. Welke voorzieningen voor opslag gevaarlijke stoffen zijn noodzakelijk en welke richtlijnen moeten worden gevolgd? Onze specialisten weten hoe het zit!

De voordelen bij Special Cargo
+ Opslagfaciliteiten op Schiphol, IJmuiden en Spijkenisse;
+ Opslagvoorzieningen voldoen aan de strengste regels;
+ Ruim 10.000m2 opslagcapaciteit;
+ Vergund voor opslag van gevarenklasse 1 t/m 9 en CMR-stoffen;
+ Opslag en orderpicken van goederen;
+ Voorraadsysteem kan worden gekoppeld met klantsystemen.

Maatwerk training Opslag
Goed opgeleide medewerkers in jouw organisatie? Volg dan een maatwerk training Opslag Gevaarlijke Stoffen bij Special Cargo College. De training wordt volledig afgestemd op de wensen van de organisatie, waarbij de docent aan de slag gaat met gerichte leerdoelen uit de dagelijkse praktijk. Kortom, een maatwerk training zonder overbodige informatie.

Contact en advies

Wij denken graag met je mee! Neem hiervoor contact op met mij.

Joyce Kruller – van Vliet
Sales Consultant Opslag Gevaarlijke Stoffen

 • mail: sales@specialcargo.nl
 • telefoon: 085 792 2885

Record droogijs verkocht afgelopen jaar

Het gebruik van droogijs wint enorm aan populariteit. In de farmacie wordt het gebruikt voor het koelen van de vaccins, de horeca gebruikt het voor het maken van cocktails, in de industrie wordt droogijs gebruikt om grote machines schoon te maken en de logistieke sector gebruikt droogijs als koelmiddel, om zendingen onderweg gekoeld te houden.

Afgelopen jaar heeft Special Cargo Services een record aan droogijs verkocht voor ondermeer het transport van vaccins wereldwijd. Ben jij benieuwd of wij hierin iets voor jouw organisatie kunnen betekenen? Wij leveren duurzaam droogijs in verschillende formaten: korrels, blokken of plakken en re-icen zendingen met droogijs op locatie.

De voordelen van droogijs bij Special Cargo:
? Het is duurzaam: 100% schoon
? Sublimatie is minder dan 10% = kostenbesparing voor de gebruiker
? Zeer geschikt als koeling; het is 3x zo koud als (regulier) waterijs
? Het is een natuurlijk product en niet schadelijk voor het milieu
? Laat geen vocht of andere resten achter
? Niet brandbaar en niet giftig
? Vrij van bacteriën

Online droogijs bestellen
Bestellen gaat snel en gemakkelijk via het online bestelsysteem voor droogijs. Onze experts zorgen ervoor dat jouw droogijs levering op de afgesproken tijd wordt geleverd of klaarstaat voor afhalen op locatie. Uiteraard zijn de juiste maatregelen op het gebied van verpakking en etikettering al getroffen.

John van Heiningen
Sales Consultant Mail: sales@specialcargo.nl
Telefoon: +31 (0)85 792 2885

TIP: Droogijs biedt veel verschillende voordelen, maar het is tevens een gevaarlijk product. Daarom moet je er voorzichtig en verstandig mee omgaan. Wil je hier meer over lezen? Download dan ons hulpdocument voor werkgevers.

Vacature alert: Marketing & Communicatie medewerker

Voor onze afdeling Marketing & Communicatie (standplaats Schiphol) zijn wij op zoek naar een proactieve en ondernemende Marketing & Communicatie medewerker. ** deze vacature is vervuld! ** 

Ben jij minimaal 32 uur beschikbaar en net afgestudeerd HBO Bachelor Marketing & Communicatie? Of heb jij juist een paar jaar marketing & communicatie ervaring en wil je je vleugels uitslaan? Ben jij bedreven in schrijven van teksten, leergierig en zoek je een dynamische baan waarbij geen werkdag hetzelfde is? Dan willen wij graag met jou een kop koffie drinken.

Lees hier de volledige vacature marketing & communicatie medewerker >>

NIEUWS: Samenwerking Special Cargo en PMT Aviation

Nooit meer wachten tot de start van de nieuwe opleiding Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen, maar direct beginnen! PMT Aviation en Special Cargo College slaan de handen ineen voor de IATA Luchtvervoer gevaarlijke stoffen.

Door het bundelen van krachten en middelen kunnen wij gezamenlijk de markt voorzien van kennis, kwaliteit en ervaring voor de klas. Middels de samenwerking kan er iedere week gestart worden met een IATA Luchtvervoer training op een trainingslocatie van PMT of van Special Cargo. Uiteraard met altijd een ervaren en praktijkgerichte docent voor de klas.

Cyber Security Tool
Achter de schermen zijn wij als opleiders al enige tijd in gesprek over een vernieuwde samenwerking. Zo zijn wij afgelopen december samen opgetrokken om de nieuwe cybersecurity bepalingen onder de aandacht te brengen bij Erkend Agenten. Hiervoor hebben wij gezamenlijk een Cyber Toolkit ontwikkeld zodat Erkend Agenten de nieuwe security bepalingen in een handomdraai konden organiseren. De online tool kreeg ruim aandacht in vakbladen en organisaties hebben dankbaar gebruik kunnen maken van de online tool.

Nabije toekomst
Met ingang van 1 januari 2023 moet de opleiding Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen competentie-based worden vormgegeven. Dat is een verplichting vanuit de IATA. Een mooie ontwikkeling alwaar Special Cargo en PMT ook gezamenlijk zullen optrekken en elkaar aanvullen.

Zowel PMT Aviation en Special Cargo College zijn beiden gecertificeerd als IATA Accredited Training School. Dat betekent dat beide opleiders aan de strengste eisen voldoen op het gebied van onderwijs. Gezamenlijk kan de kwaliteit van het onderwijs nog verder worden vergroot. Tel daarbij op een gezamenlijke landelijke dekking aan trainingslocaties, op onder meer Schiphol, Spijkenisse, Veenendaal, Venlo, Den Helder en Eindhoven. Kortom, voor ieder wat wils en dus alle reden om voor een van deze opleiders te kiezen.

Deze week verschijnt in Cargo Magazine het volledig interview tussen Special Cargo en PMT.  Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze samenwerking? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via de bekende kanalen.

Met vriendelijke groet,

Erik den Dikken
Directeur Special Cargo College

Cyber Toolkit aanvulling in Beveiligingsprogramma

In navolging van de nieuwe cybersecurity bepalingen moeten Erkend Agenten, voor het einde van dit jaar een addendum indienen op het huidige beveiligingsprogramma. Het betreft aanscherping van de regelgeving op het gebied van cybersecurity, beveiligingscultuur en een introductie van de security manager en de security supervisor. Het addendum is van toepassing op bedrijven die erkend agent zijn en een security status toekennen.

Cybersecurity bepalingen
Bent u een erkend agent die een security status (SPX of SHR) toekent? Dan is het van belang dat u de onderstaande acties
onderneemt om te voldoen aan punt 1.7 van verordening EU 2019/1583. Het addendum moet uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) volgens de geldende procedures:

 • Uitvoering risicoanalyse;
 • Op basis van de hierboven genoemde risicoanalyse bepaalt u welke maatregelen u neemt ter bescherming tegen, detectie van, reactie op en herstel van cyberaanvallen;
 • De als kritiek geïdentificeerde systemen en gegevens beschrijft u in uw addendum;
 • Ook geeft u aan welke beveiligingsmaatregelen u neemt;
 • Tot slot beschrijft u welke risicoanalyses u heeft uitgevoerd om tot de geïdentificeerde systemen en gegevens en maatregelen te komen.
 • Gaat u na 01-01-2022 een nieuw beveiligingsprogramma indienen dan moet het addendum hier integraal in worden opgenomen.

Belangrijk: U hoeft alleen die kritieke informatie- en communicatiesystemen en gegevens te benoemen die gebruikt worden om maatregelen in het kader
van de beveiliging van de burgerluchtvaart uit te voeren.

Cyber Toolkit
Bent u Erkend Agent en ziet u door de vele bepalingen het bos niet meer? Dan kunt u gebruik maken van de Cyber Toolkit. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet voldoen aan de nieuwe cybersecurity bepalingen per 31 december a.s. De Cyber Toolkit bevat allerhande vragen die gericht zijn op het beveiligingsprogramma burgerluchtvaart. Middels deze link kunt u zich aanmelden voor de Cyber Toolkit. Nadat u de Cyber Toolkit online heeft ingevuld, neemt een van onze consultants contact met u op voor de verdere afhandeling van het addendum. Met de Cyber Toolkit bent u verzekerd van een juiste en adequate afhandeling richting de BTBB.

Risicoanalyse
Heeft u zelf al een risicoanalyse uitgevoerd binnen uw organisatie en cyber maatregelen getroffen bijvoorbeeld ter uitvoering van een Information Security Management System (ISMS)? Dan kunt u hiernaar verwijzen in het addendum. Echter, ook hiervoor is het van belang dat u uiterlijk 31 december 2021 een addendum op het beveiligingsprogramma indient bij de BTBB van de Koninklijke Marechaussee, volgens de geldende procedures. Dit betreft alleen de onderdelen die u gewijzigd heeft.

Aanmelden Cyber Toolkit
Liever alles goed geregeld door uw externe beveiligingsadviseur? Op onze website kunt u zich aanmelden voor de Cyber Toolkit. Met de Cyber Toolkit bent u verzekerd van een juiste en adequate afhandeling richting de BTBB. De Cyber Toolkit is gemaakt in samenwerking met PMT en speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet voldoen aan de nieuwe cybersecurity bepalingen per 31 december a.s.
De investering voor het gebruik maken van de Cyber Toolkit is vanaf 50 euro, exclusief btw.

Meer informatie of vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, of over het aanmelden voor de Cyber Toolkit, neem dan contact met ons op.
Gezien de drukte aan de telefoon kunt u ons goed bereiken door een mail te sturen: consultancy@specialcargo.nl dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

ADR Chauffeursopleiding nu ook op Schiphol

Wil je als chauffeur binnen Europa gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg, dan ben je verplicht je te houden aan de wet- en regelgeving rondom het ADR. De basismodule ADR en Klasse 7 worden nu ook aangeboden op de trainingslocatie op Schiphol. Het volledige ADR opleidingstraject kun je volgen op onze locatie in Veenendaal.

 • Iedere maand kun je starten met de ADR opleiding
 • Interactieve lesmethoden, waaronder een escape game
 • Aangesloten bij SOOB voor subsidie op de cursus
 • Aangesloten bij CCV voor Code 95 registratie

ADR chauffeursopleiding
De volledige ADR-chauffeursopleiding bestaat uit 4 verschillende modules: Basis, Tank, Klasse 7 en Klasse 1. Elke chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert zonder gebruik van een vrijstelling, moet in elk geval de module ADR-Basis volgen. De basismodule duurt 2,5 dagen.

Meer weten
Lees meer over het volledige ADR Chauffeursopleidingstraject van Special Cargo in de nieuwe opleidingsgids.
Direct inschrijven kan via deze link.

Upgrade wetgeving Beveiliging Burgerluchtvaart (BBLV)

De wetgeving Beveiliging Burgerluchtvaart (BBLV) heeft een upgrade gekregen. De veranderingen hebben betrekking op de Opleidingen binnen de beveiliging burgerluchtvaart en er zijn aanpassingen voor de Beveiligingsprogramma’s. Voor alle drie de onderwerpen, te weten Opleidingen, Cybersecurity en Beveiligingscultuur, geldt de ingangsdatum 01-01-2022.

Opleidingen

 1. De nieuwe opleidingen worden modulair opgebouwd. Dat wil zeggen als je bijvoorbeeld de Controleurs opleiding gaat doen en je de medewerkers-opleiding al hebt gedaan, je dat gedeelte uit de opleiding niet meer hoeft te doen.
 2. De functionaliteit Beveiligingsadviseur (BAL) komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de Security Manager. Daarnaast als aanvulling ook de nieuwe functie Security Supervisor (alleen voor luchthavens, vrachtbedrijven en bedrijven die vlucht- en luchthavenbenodigdheden verzorgen).
 3. Voor iedere geregistreerde locatie (BBLV-entiteit) dient er een Security Manager te zijn. De Security Manager heeft maar voor één locatie verantwoordelijkheid en moet binnen de eigen organisatie aangewezen worden. Aanvullend kan de geregistreerde entiteit desgewenst gebruik blijven maken van externe beveiligingsadviseurs. De Security Supervisor is dus nieuw, wordt ook vanuit de eigen organisatie aangewezen, en is in aantal afhankelijk van de hoeveelheid aan te sturen gecertificeerde medewerkers binnen de locatie. Dit ter beoordeling van de geregistreerde entiteit én de Koninklijke Marechaussee.

De eindtermen m.b.t. de nieuwe functies en opleidingseisen zijn pas deze week aan opleiders gecommuniceerd. Het is voor SCS Training & Consultancy dan ook onmogelijk om voor 01-01-2022 een compleet nieuw trainingsprogramma inclusief materialen te maken. Hiervoor wordt dan ook een overgangsfase bekend gemaakt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe, wat en wanneer. De verwachting is dat het NCTV daar aankomende week uitsluitsel over geeft.

De hier bovengenoemde functionaliteiten gelden voor alle onderdelen (‘iedere BBLV-entiteit’), dus zowel voor luchtvracht als vlucht- en luchthavenbenodigdheden. De algemene bewustwordingscursus luchtvrachtsecurity blijft ongewijzigd (1x 2 uur per 5 jaar). Heeft u vragen over de gespecialiseerde opleidingen Controleur EDD en Controleur X-Ray, dan zullen we dit op verzoek per klant uitleggen.

Cybersecurity
Alleen de Regulated Agents (RA) die een veilige status afgeven moeten een addendum Cybersecurity op het lopende beveiligingsprogramma in sturen. Zodra het beveiligingsplan vernieuwd dient te worden door een RA moet dit addendum integraal hierin worden opgenomen. De volgende punten moeten worden benoemd:

 • Een risicoanalyse kritieke informatie- en communicatiesystemen én gegevens
  (alleen m.b.t. tot de beveiliging burgerluchtvaart)
 • Welke maatregelen zijn genomen ter bescherming, detectie, als reactie op- of ter herstel van een aanval?
 • Welke kritieke systemen en gegevens?

De Q&A Cyberregelgeving Beveiliging Burgerluchtvaart geeft iets meer info. Deze is op te vragen bij de Koninklijke Marechaussee via deze link: https://www.defensie.nl/onderwerpen/toezicht-beveiliging-burgerluchtvaart.

Toolbox
Special Cargo (SCS) en PMT maken in samenwerking voor dit gedeelte een toolbox die het makkelijk maakt voor klanten om aan deze eis te voldoen. Deze toolbox zal eind november/begin december van dit jaar beschikbaar zijn. Hierover worden bedrijven die RA én klant zijn door Special Cargo, ter zijne tijd geïnformeerd.

Beveiligingscultuur
In beveiligingsprogramma’s van alle BBLV-entiteiten, luchthavens en exploitanten dient beschreven te worden op welke wijze structureel aandacht wordt gegeven aan het bevorderen van de beveiligingscultuur, inclusief aandacht voor risicovormende medewerkers en radicalisering. Ook kan opgenomen worden waar verdachte gedragingen en vermoedens van radicalisering binnen de organisatie kunnen worden gemeld.
Alle BBLV-entiteiten moeten uiterlijk 31 december 2021 een Beveiligingscultuur addendum ingestuurd hebben aan de Koninklijke Marechaussee. NCTV stelt komende weken een zogenaamde Toobox beschikbaar met daarin o.a. een “self assessment formulier” dat gebruikt kan worden bij het opstellen van deze toevoeging aan het Beveiligingsprogramma.

Welke entiteiten dienen te voldoen aan deze EU-verplichting?
De EU verplichting ten aanzien van het opnemen van het beleid over de beveiligingscultuur in de beveiligingsprogramma’s en interne kwaliteitscontroleprogramma’s is van toepassing op de entiteiten: luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, erkende agenten, erkende – en bekende leveranciers en bekende afzenders. Indien het beveiligingsprogramma van uw organisatie opnieuw ingediend moet worden bij de Koninklijke Marechaussee (bekend leveranciers luchthavenbenodigdheden dienen dit in te dienen bij Luchthaven Schiphol), dan moet het addendum integraal in het beveiligingsprogramma worden opgenomen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze onderwerpen dan kunt contact opnemen met onze Customer Service desk op nummer: 085-7920585 of per mail: training@specialcargo.nl

Nieuwe opleidingsgids Special Cargo College is uit!

In deze gids leest u niet alleen alles over onze opleidingen en trainingen maar we zoomen ook in op onze nieuwe training voor luchtvrachtcontroleurs die werken met een X-Ray machine. Ook nemen we een kijkje achter de schermen bij de opleiding tot Dangerous Goods Professional, de nieuwe lichting start september 2021. Daarnaast delen we artikelen over de vernieuwing van het onderwijs en laten we u kennismaken met Special Cargo Services (SCS). Kortom, het is weer een mooie en veelzijdige gids geworden. En daar zijn wij trots op. Bekijk hier alvast de gids online.

Ben jij het visitekaartje van Special Cargo College?

Ben jij op zoek naar een baan binnen een dynamische omgeving waar jij het aanspreekpunt bent voor onze klanten? Je beantwoord binnenkomende vragen (per mail en telefoon) zowel intern als extern en je geeft advies over onze trainingen en diensten. Ben je klantgericht, communicatief en betrokken? Dan maken wij graag kennis met jou!

Lees hier de volledige vacature van Customer Service Medewerker

Special Cargo is een familiebedrijf pur sang, met hart voor de zaak en voor elkaar. Kennis en kunde zijn diep verankerd in de organisatie, met een kwalitatief hoogstaande dienstverlening als gevolg. Wij zijn een snelgroeiend bedrijf met ambitie om next level te gaan voor onze klanten. Met onze entiteiten Special Cargo College en Special Cargo Services (dé Gevaarlijke Stoffen Specialist) hebben wij vestigingen en trainingslocaties op Schiphol, Rotterdam, IJmuiden, Veenendaal en in Texas USA.

Als Customer Service Medewerker kom jij te werken voor de entiteit Special Cargo College, locatie Schiphol. Met ons docententeam geven wij trainingen in binnen- en buitenland. Dit doen wij zowel klassikaal, incompany als online. Wij bieden jou een afwisselende functie met ruimte voor groei en eigen inbreng. Een functie in een organisatie die leren en ontwikkelen hoog in het vaandel heeft staan met de ambitie daarin voorop te blijven lopen.

Opgelet! Vaten veilig laten verklaren via België straks niet meer mogelijk

Gescreende vaten versturen via luchtvracht kan vanaf 1 januari 2022 niet meer via België. De Belgische autoriteit directoraat-Generaal Luchtvracht staat het dan niet meer toe dat hermetisch afgesloten verpakkingen worden gescreend met speurhonden of middels Explosieven Sporenonderzoek. Wat nu? Wie deze producten wil blijven verzenden wordt Bekende Afzender of laat de vaten verzenden via een Erkend Agent als Special Cargo Services.

Vaten zijn niet te screenen. De vaten zijn luchtdicht, dus de speurhond ruikt niets. Metaaldetectie heeft geen zin omdat de vaten metalen bestanddelen hebben. Ook handmatig en visueel onderzoek behoren niet tot de mogelijkheden. Wat overblijft is de X-Ray. Al valt het beeldresultaat te betwisten omdat de inhoud van het vat vaak zo massief is dat de röntgenstralen er niet doorheen gaan.

België bleef de vaten wel screenen, maar daar komt nu dus een einde aan. Voor Nederlandse bedrijven blijven er twee opties over om vaten en andere niet te screenen goederen als luchtvracht te versturen:

 • De afzender moet een ‘Bekende afzender (KC)’ worden. Bekende afzenders zijn veilig en al hun zendingen kunnen zonder enige vorm van screening verzonden worden. De consultants van Special Cargo Services begeleiden bedrijven naar deze status.
 • De vaten worden opgeslagen bij een ‘Erkend agent (RA)’ en worden daar gepickt en gepackt om vervolgens als luchtvracht verzonden te worden. Dat proces is volgens de EU-verordening vrijgesteld van screenen. Special Cargo Services is Erkend agent en biedt mogelijkheid tot het opslaan en verzenden van de vaten.

Advies nodig?
Christian Kraima
Aviation Security Instructor | Consultant

T +31 (0)85 792 0585
M +31 (0)6 30 06 5950

werken bij Special Cargo

Werken bij Special Cargo. Groei jij met ons mee?

Special Cargo is een familiebedrijf pur sang, met hart voor de zaak en voor elkaar. Kennis en kunde zijn diep verankerd in de organisatie, met een kwalitatief hoogstaande dienstverlening als gevolg. Wij zijn een snelgroeiend bedrijf met ambitie om next level te gaan voor onze klanten. Met onze entiteiten Special Cargo Services en Special Cargo College hebben wij vestigingen en trainingslocaties op Schiphol, Rotterdam, IJmuiden, Veenendaal en in Texas USA.

Pionieren, ontwikkelen en groeien?

In ons dagelijks werk, zowel als specialist als opleider, hebben we te maken met strenge wet- en regelgeving. Dat is maar goed ook; zo houden we de samenleving veilig. Saai en stoffig? Zeker niet; wij houden van pionieren, voortdurend ontwikkelen en stappen zetten. Jij ook? Dan zouden wij wel eens een match kunnen zijn!

Wegens uitbreiding van het team zijn wij momenteel op zoek naar een ervaren marketing & communicatie adviseur (locatie Schiphol) en een aankomende Gevaarlijke Stoffen Specialist (Spijkenisse).

Lees alles over werken bij Special Cargo en onze vacatures. 

 

Verlengde geldigheid ADR certificaat niet gelijk aan Code 95

Let op: Verlengde geldigheid ADR certificaat is niet gelijk aan verlengde geldigheid Code 95!

Door alle corona maatregelen zijn er verschillende regelingen getroffen om de certificaten van beroepschauffeurs geldig te houden. De regelingen betreffen onder andere ADR en Code 95. Echter, wij merken dat er verwarring bestaat over de einddata van beide regelingen.

Ter verduidelijking
Voor beide zaken zijn verschillende termijnen van verlengde geldigheid vastgesteld. Een inmiddels verlopen ADR chauffeurscertificaat is automatisch verlengd tot uiterlijk 30-09-2021. Code 95 kan qua geldigheid maximaal verlengd zijn tot uiterlijk 31-08-2022.

Voor ADR chauffeurs met een inmiddels verlopen certificaat betekent dit dat uiterlijk voor 01-10-2021 een verlengingsexamen gehaald moet zijn. Als dat niet lukt, is de chauffeur vanaf deze datum niet langer inzetbaar als ADR chauffeur.

Voor de volledigheid hieronder de huidige spelregels samengevat:

Verlenging Code 95 (Europese Unie):
+ Als de Code 95 verlopen is voor 1 juni 2020, dan is deze inmiddels vervallen;
+ Als de Code 95 verlopen is tussen 1 juni 2020 en 1 september 2020, dan wordt deze automatisch 13 maanden verleng, gerekend vanaf de oorspronkelijke vervaldatum;
+ Als de Code95 verloopt tussen 1 september 2020 en 31 oktober 2021, dan wordt deze automatisch verlengd met 10 maanden, gerekend vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.

Verlenging geldigheid ADR chauffeurscertificaat (Multilaterale overeenkomst M333):
+ Als het certificaat verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021, dan wordt deze automatisch verlengd tot 30 september 2021;
+ Als het certificaat verloopt na 1 september 2021, dan vervalt het certificaat.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder. Mail naar: training@specialcargo.nl of bel met 085- 792 0585

Wijzigingen werkverordening EU 2015/1998 en EU C(2015) 8005

Het is belangrijk dat Beveiligingsadviseurs hun kennis up tot date houden.
De werkverordening EU 2015/1998 en EU C(2015) 8005 worden frequent geüpdate/ bijgewerkt middels nieuwe verordeningen. Hieronder een overzicht van de meest relevante wijzigingen.

Nieuw beveiligingsprogramma
Het beveiligingsprogramma in zijn huidige vorm zal op termijn verdwijnen. Op dit moment bestaat het beveiligingsprogramma uit twee documenten, de toolkit en de procedurebeschrijving (PAL). Deze worden samengevoegd tot één Word-document.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) geeft aan dat het document in concept klaar is en binnen enkele maanden ‘live gaat’. Er is nog geen beslissing genomen of alle bekende afzenders (KC) en erkend agenten (RA) dan direct het nieuwe format moeten invullen en indienen. De voorkeur gaat uit naar het geleidelijk vervangen van het oude beveiligingsprogramma.

Nieuwe EU-database – EU C(2021)996
De nieuwe EU database om de identiteit van afzenders luchtvracht vast te kunnen stellen, moet gereed zijn in juli 2021 en in gebruik worden genomen per 1 maart 2022. Eén van de veranderingen daarin is dat van alle gebruikers behalve de naam ook hun mailadres moet worden geregistreerd. Dat is al verplicht bij het aanmelden van nieuwe gebruikers, maar dat zal de beheerder van de EU-database in uw organisatie (de 8000 gebruiker) ook moeten doen voor de reeds bestaande gebruikers. Hierover ontvangt u nog bericht.

Relatie met AEO – EU 2021/255
Deze relatie heeft altijd al bestaan, maar wordt voortaan vaker en uitgebreider beschreven in de EU-verordening. Zo hoeft de KMar bij het goedkeuren van een bekende afzender (KC) /erkend agent (RA) niet langs voor een inspectie indien het bedrijf een AEO certificering heeft. In de praktijk is het zo dat de KMar wel altijd langskomt voor een inspectie van een nieuwe bekende afzender of erkend agent.

Wijzigingen in de AEO-certificeringen moeten door bedrijven aan de KMar worden gemeld. De KMar informeert de douane ook als er wijzigingen zijn met betrekking tot de status (KC/RA) van een bedrijf met een AEO-certificering.

Verschillend achtergrond onderzoek voor chauffeurs – EU 2021/255
In de huidige wet wordt onderscheid gemaakt tussen chauffeurs die;
+ uitsluitend luchtvracht ophalen, vervoeren en afleveren waarbij ze geen onbegeleide toegang hebben tot het vrachtruim omdat deze b.v. door de klant verzegeld is en
+ die daadwerkelijk onbegeleid toegang hebben (en daarmee controles uitvoeren) op de vracht.

De eerste categorie chauffeurs hoeft alleen maar de Beveiligingsbewustmakingsopleiding (SA volgens art. 11.2.7) te volgen en geen VOG te overleggen. De tweede categorie chauffeurs moet worden opgeleid tot Medewerker luchtvracht en dient een volledig achtergrond onderzoek, inclusief VOG, te doorlopen.

Let op: de vervoerdersverklaring 6e is hierop nog niet aangepast, daarin wordt uitsluitend gesproken over de Beveiligingbewustmakingsopleiding (art. 11.2.7). In de praktijk wordt voor internationaal vervoer naar bijvoorbeeld Duitsland ALTIJD het Medewerker Luchtvracht certificaat (volgens art. 11.2.3.9) geadviseerd.

Verdwijnen vaste afzender – EU 2017/815
Sinds 30 juni 2021 bestaat de vaste afzender niet meer. Vaste afzenders, zijn vanaf 1 juli 2021 ‘onbekende afzender’ geworden en kunnen dus alleen nog goederen zonder screenen versturen als zij bekende afzender worden.

Herhalingstermijn VOG – EU 2019/103
Vanaf 1 januari 2022 dienen VOG’s elke drie jaar opnieuw aangevraagd te worden, in plaats van de huidige vijf jaar. VOG’s aangevraagd vóór 1 januari 2022 zijn wel vijf jaar geldig met een uiterste datum van 30 juni 2024. Via deze link op de website kunt eenvoudig zien wanneer uw VOG of die van uw medewerkers verloopt.

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over onze cursussen, online trainingen, videoklassen en incompany mogelijkheden? Neem dan contact op met onze customer service medewerkers, zij vertellen u hier graag meer over.

Nieuw! e-learnings in fris jasje

Fris, interactief en compleet afgestemd op het eigen tempo van de cursist; zo laten de vernieuwde e-learnings van Special Cargo College zich het best omschrijven. Recent werden de trainingen: Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en de Medewerker Vluchtbenodigdheden in een compleet nieuw en modern jasje gestoken.

Online leren, we kunnen er niet meer omheen. Sterker nog; onze afdeling Online Learning & Development heeft de taak zich volledig te focussen op innovatie, ontwikkeling en implementatie van ons digitaal onderwijsaanbod. Onze vernieuwde e-learnings zijn interactief. De theorie is opgeknipt in korte blokken die worden afgewisseld met controlevragen. Daarnaast worden cursisten voortdurend geactiveerd en gemotiveerd middels video’s, animaties en quizzen. Dat is didactisch online leren. Wie slaagt voor de e-learning ontvangt een digitaal certificaat.

Begin 2021 werden de vernieuwde e-learnings in de markt gezet. Dit resulteerede in grote tevredenheid van onze klanten. Zij beschrijven de vernieuwde trainingen als: interactiever, esthetisch mooier, vloeiender en prettiger.

Najaar 2021: TAPA
Op dit moment werken onze E-learning Developers aan de vernieuwing van de e-learning TAPA, die een belangrijk onderdeel vormt van de TAPA certificering. Een TAPA certificering heeft als doel het verlies van goederen in de transportketen te beperken. Steeds meer verladers vragen dan ook om een TAPA certificaat. Met een TAPA certificaat laat je als transporteur of verlader zien dat de beveiliging van je wagenpark op orde is en je medewerkers goed zijn opgeleid. In het najaar van 2021 wordt de vernieuwde versie van de online TAPA-training gepresenteerd.

Gasmetingen – Special Cargo Spijkenisse

Containers die ons land binnenkomen, dienen te worden gecontroleerd op gevaren voor verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet. Deze controle moet plaatsvinden voordat werknemers de container openen. Middels een gasmeting kan worden bepaald of er (nog) giftige gassen in de container aanwezig zijn of andere afwijkingen worden geconstateerd. Special Cargo Spijkenisse voert deze gasmetingen uit.

Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terechtkomen. Zo kunnen zij in het land van herkomst aan de container zijn toegevoegd; bijvoorbeeld om ongedierte te voorkomen. Tevens kunnen de gassen en dampen voortkomen uit containers waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd of uit het verpakkingsmateriaal dat voor het vervoer gebruikt wordt. Het is ook mogelijk dat schadelijke gassen en dampen voorkomen als gevolg van lekkage van de lading.

De gevaren
Blootstelling aan schadelijke gassen en dampen kent diverse gevaren. Sommige gassen verdrijven de zuurstof in de ruimte, wat verstikking tot gevolg kan hebben. Andere gassen geven klachten als hoofdpijn, benauwdheid, misselijkheid en geïrriteerde ogen. Blootstelling aan gevaarlijke gassen en dampen kan voor de lange termijn ook kankerverwekkend zijn en andere chronische klachten tot gevolg hebben. Uiterste zorgvuldigheid rondom het gebruik van deze gassen is dus geboden.

Gasmetingen
Medewerkers van Special Cargo Spijkenisse zijn getraind in het uitvoeren van gasmetingen. Met behulp van speciale apparatuur voeren wij een meting uit alvorens de container geopend wordt. Na afloop van de meting brengen we advies uit. Indien een te hoge concentratie gevaarlijke gassen wordt gemeten, dient de container in de meeste gevallen zorgvuldig te worden gelucht. In andere gevallen kan aangeraden worden een container te laten ontgassen. Wanneer er in een loods een hogere meeting wordt gedaan is het aanbrengen van een gespecialiseerd filtersysteem een mogelijkheden.

Deze dienst kan voor veel verschillende ondernemingen relevant zijn; van een distributiebedrijf tot opslag en van groothandel tot importeur. Als medewerkers containers openen en/of lossen, zijn werkgevers ervoor verantwoordelijk dat dit op een veilige manier gebeurt.

Onze gasmetingen kunnen worden uitgevoerd bij containervervoer, maar ook bij opslag van gevaarlijke stoffen, stankoverlast of andere klachten.
Diverse meetmethodes zorgen voor nauwkeurige gasmetingen waarna onze deskundige medewerkers een accuraat advies uitbrengen.

Meet us @ Multimodaal Online 2021

Multimodaal Online 2021 is hét event van Nieuwsblad Transport voor Logistiek Nederland. Van 21 tot en met 25 juni verwelkomen zij meer dan 50 sprekers tijdens de talkshows en in 1-op-1 interviews gaan zij met elkaar in gesprek over de actuele ontwikkelingen in de branche. Op deze pagina lees je het hele programma. 

Tijdens Multimodaal Online 2021 duikt Nieuwsblad Transport iedere sessie in een andere modaliteit. Hoe hangt de vlag er bij in de shortsea, wegtransport, het spoor, de binnenvaart en de luchtvracht? En ook, waar vinden al deze modaliteiten elkaar? Hoe spelen de verschillende modaliteiten in op verduurzaming? En waar kunnen modaliteiten samenwerken om de klimaatdoelstellingen te bereiken? Benieuwd naar de mening van Special Cargo en de andere sprekers? Schrijf je dan nu in voor dit online event. Deelname is gratis!

Gedurende het event is er volop gelegenheid om weer ouderwets te netwerken met collega’s uit de branche. Kom jij onze virtuele stand bezoeken? Maak dan snel een afspraak met één van onze collega’s: Claire Kılınç-Knight, John van Heiningen en Joyce Kruller – van Vliet.

 

Digitaal vooraanmelden exportvracht

Al jaren lijden vervoerders onder de enorme lange wachttijden bij de luchtvrachtafhandelaren op Schiphol. Oplossingen hiervoor zoals de ACN-pas, eLink en Smartgate brachten hierin geen verandering. Met de invoering van verplicht digitaal vooraanmelding van exportvracht gaat hier Schiphol breed,  verandering inkomen.

Op de website van ACN is te lezen: “Digitaal vooraanmelden van exportvracht is per 1 januari op Schiphol ingevoerd door de afhandelaars. De verbeterde versie van eLink geeft expediteurs en vervoerders voorrang bij de aanlevering van hun cargo op Schiphol.”

Jan de Bruijn, senior consultant bij Special Cargo College licht toe: “Door de invoering van Digitaal vooraanmelden kan de vervoerder na 6 april met de ACN-pas direct doorrijden via een fastlane. De documentatie-balie wordt daarmee overgeslagen en dit kan een tijdswinst opleveren van 2 á 3 uur per aanlevering. Het goed vooraf aanleveren van de security data is hier echter cruciaal. Wordt hier niet aan voldaan, dan moet de vervoerder alsnog achteraan de wachtrij aansluiten met alle gevolgen van dien. Het vooraf goed digitaal aanmelden van exportvracht, voorkomt onnodig oponthoud en kosten. Het mooie van deze nieuwe procedure, is dat alle afhandelaren op Schiphol hieraan meewerken.”

Digitaal vooraanmelden luchtvracht wordt per 1 september een definitief onderdeel van de Ready-For-Carriage procedure op Schiphol.

Tot slot
Digitaal vooraanmelden zorgt ervoor dat de datastroom synchroon gaat lopen met de fysieke operationele stroom. Dit is dan ook hét systeem voor de toekomst voor de aanlevering en afhandeling van exportvracht op Schiphol. De digitalisering van de datastroom bij het aanleveren van luchtvracht op Schiphol wordt een verplichting. Hierdoor vallen de bouwstenen op hun plek en gaat de toegankelijkheid van de luchthaven voor vracht naar een hoger niveau. Ook wordt de koppeling nu mogelijk met andere ontwikkelingen zoals ICS 2.0 (PLACI). In de maanden tussen 6 april en 1 september heeft iedereen de tijd om zijn zaakjes te regelen. Niet meedoen betekent serieuze extra kosten en vertraging.

Actie voor de expediteur en vervoerder per 6 april 2021
1. Invoeren van zending gegevens (Airwaybill) in het portal eCargo Receipt door gebruik te maken van een recente versie van het zendingsbericht: FWB CargoIMP (IATA) versie 16 of 17
2. Aviation security informatie: de veiligheidsverklaring opnemen in het zendingsbericht. Dit kan via een IT-koppeling of handmatig via de Aviation Security Assistant (de eCSD button) in het portal. Hierdoor komt de AvSec indicator (“bolletje”) in e-link op groen te staan.
3. De vervoerdersgegevens worden door de vervoerder toegevoegd voordat hij gaat rijden, via e-link. Dit zijn: “truck details” en “gewenst lostijd”. De vervoerder checkt ook, of alle “bolletjes” op groen staan. Dit betekent dat de vracht “customs cleared” is en volgens “aviation security” richtlijnen “veilig”. Alleen dan komt hij in de fastlane terecht.

 

Voor meer informatie:
https://acn.nl/digitaal-vooraanmelden

Nieuw! Training Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen

Werkzaam met explosieve stoffen? Sinds 1 januari 2021 is het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen van kracht. Dat betekent dat personen die werken met explosieve stoffen geregistreerd moeten staan. Een gedegen opleiding is voorwaarde voor deze registratie. Special Cargo College voorziet in deze opleiding. Volledig digitaal; in eigen tijd en in eigen tempo.

De training Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen richt zich op alles wat met explosieve stoffen te maken heeft. Hoe zien explosieve stoffen eruit? Welke soorten explosies zijn er? Hoe komt een explosie tot stand? En wat kunnen de gevolgen daarvan zijn?

In drie modules leren de deelnemers hier alles over. Nieuwe informatie wordt afgewisseld met een groot aantal kennisvragen. “Met deze modules krijgen de deelnemers alle informatie die zij nodig hebben”, legt Jurgen Spanjers, ontwikkelaar bij Special Cargo College uit.  “Nadat cursisten alle modules hebben doorlopen, kunnen ze de modules opnieuw starten en dus blijven oefenen. Met deze E-learning kun je jezelf optimaal voorbereiden voor het examen Basiskennis VOMES.’’

Schrijf je nu in voor de E-learning: Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen

Examen doen

De training Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen wordt afgesloten met een extern examen. Dit theorie-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door de Stichting VOMES. Zij is de aanjager en beheerder van het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze registratiewet.

“Omdat werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten grote risico’s met zich meebrengt, is het noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers’’, stelt Henk van de Linden van Vomes. “Wij nemen de examens af en registreren de deelnemers in het nieuwe Register Veilig Werken. Hierin kan iedereen zien dat medewerkers geen strafblad hebben, goed zijn opgeleid en het examen hebben gehaald bij een onafhankelijke instantie. In dit nieuwe register komt alles samen.”

Lees in dit artikel meer over het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen 

Praktisch:

 • De cursus ”Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen” bestaat uit drie online modules
 • De training duurt in totaal 3-4 uur
 • Toegang tot de E-learning; eindeloos oefenen voor het examen!
 • Het examen wordt maandelijks afgenomen op de examenlocatie in Meteren.
 • Ook een in-company examen is mogelijk
 • Direct inschrijven voor de cursus >>

 

Wijzigingen 2021 IATA DGR Addendum-2

Op basis van een aanvullend addendum van de ICAO Technical Instructions, editie 2021-2022, heeft IATA de tweede wijziging op de IATA Dangerous Goods Regulations 62e editie bekend gemaakt. De eerste wijzigingen zijn hier terug te lezen

Bijzondere bepaling A220 uitgebreid

Bijzondere bepaling A220 is vanaf nu ook van toepassing op COVI-19 geneesmiddelen en niet alleen voor COVID-19 vaccins. Verder is deze bepaling uitgebreid voor het gebruik of hergebruik van de verpakkingen, zonder het COVID-19 geneesmiddel, waarvoor dezelfde markerings- en documentatievereisten van toepassing zijn, mits er vooraf afspraken zijn gemaakt met de operator. Additioneel zijn er enkele wijzigingen in het Addendum doorgevoerd met betrekking tot de Operator Variations.

Hier kun je het volledige (let op: Engelstalige) addendum nalezen.

Online kennisclip

Patrick Schoenmaker, docent en adviseur bij Special Cargo, geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de 62e editie IATA DGR, in deze online IATA kennisclip.

Opening nieuwe trainingslocatie in Veenendaal

Special Cargo opent trainingslocatie in het midden van het land

Special Cargo College opende begin dit jaar de (ver)nieuw(d)e trainingslocatie in Veenendaal. Na een interne verhuizing en verbouwing hebben wij nu ook het midden van het land de beschikking over een eigen ruime moderne trainingsruimte, met alle faciliteiten en gemakken zoals cursisten van ons gewend zijn, vertelt docent Teun Graven.

Naast onze ADR-chauffeursopleidingen bieden wij nu ook op deze locatie een breed aanbod aan opleidingen rondom vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen voor zowel lucht-, zee- als wegvervoer aan. Daarnaast worden op deze locatie ook klassikale cursussen luchtvrachtveiligheid gegeven.

Onze vestiging is uitstekend bereikbaar en een mooie aanvulling op onze andere trainingslocaties. Naast Veenendaal, zijn de Special Cargo College trainingslocaties te vinden op Schiphol, Spijkenisse, Eindhoven, Den Helder en Venlo. De locatie Veenendaal werd eerder overgenomen van ADR-opleider.nl.

Meet the Team –  SCS Spijkenisse

Eén van de locaties waar Special Cargo gevaarlijke stoffen kan opslaan, ompakken, labelen en verzenden van gevaarlijke stoffen is Spijkenisse. Naast het verzendklaar maken van  gevaarlijke stoffen, heeft de vestiging ook speciale loodsen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Tijd voor een kennismaking met het team:  Jesper Pieck en Jeffrey Scheringa nemen het woord.

Jeffrey is Dangerous Goods Expert bij Special Cargo Spijkenisse en zorgt samen met het team van tien collega’s dat alles rondom het opslaan en verzenden van gevaarlijke stoffen goed geregeld is.  “Dat doen wij voornamelijk voor expediteurs. Zij zorgen ervoor dat de goederen op de snelste en meest effectieve manier worden vervoert. Zij onderhandelen over de prijs, stellen contracten op en verzorgen de vrachtbrief. Voor hen verzorgen wij de op- en overslag van de gevaarlijke stoffen en voorzien deze van de juiste documentatie. Klopt de verpakking? En is alles logistiek gezien goed geregeld? Die zorgen nemen wij voor hen uit handen.’’

Services

Naast het werken in de loods, werkt het team van Special Cargo Spijkenisse ook veel bij hun klanten op locatie. “We controleren luchtvrachtzendingen op gevaarlijke stoffen en checken of de goederen in de juiste verpakkingen zitten’’, licht DG coordinator Jesper Pieck toe. “In geval van zeevracht beoordelen we of de goederen in een container mogen worden vervoerd en zien erop toe dat alles conform wetgeving gemarkeerd en geëtiketteerd is. Indien nodig kunnen we de goederen ook opnieuw labelen of markeren.’’ Die taken vragen een grote verantwoordelijkheid. “Je moet altijd goed opletten; niet alle gevaarlijke stoffen kunnen bij elkaar worden verpakt en/of vervoerd. Dat maakt ons werk zo leuk en uitdagend: geen dag is hetzelfde. De ene dag moet een enorme luchtvaartvracht worden opengemaakt en gecontroleerd; de volgende dag beoordelen en controleren we een zeevrachtzending.’’

Mobiele werkplek

Om efficiënt, vakkundig en veilig te kunnen werken op wisselende locaties, beschikt Special Cargo Services Spijkenisse over een mobiele werkplek. “Met behulp van deze mobiele werkplek kunnen we de zendingen bij onze klanten op locatie direct in orde maken’’, vervolgt Jeffrey. “We verpakken de gevaarlijke stoffen en voorzien hen van de juiste documenten voor het vervoer. Ideaal.’’

Warehousing

Naast het ompakken, labelen, verpakken en vervoeren van alle gevaarlijke stoffen, kent de vestiging in Spijkenisse ook een speciale loods waar gevaarlijke stoffen kunnen worden opgeslagen. “De gevaarlijke stoffen klassen die wij in onze loodsen kunnen opslaan zijn Klasse 4 tot en met Klasse 9’’, vervolgt Jeffrey. “Daarnaast hebben wij een aparte loods voor de Klasse 2.1 en 2.2. Dit zijn de brandbare gassen, welke separaat van andere goederen dienen te worden opgeslagen. Momenteel hebben wij een capaciteit voor 1600 pallets.’’

Toekomst: eigen loods voor Klasse-3 goederen

En dan de toekomst? Waar liggen kansen voor team Special Cargo Spijkenisse? Waar gaan ze komende tijd mee aan de slag? “Wij willen onze opslagcapaciteit het komende jaar in de loods verder uitbreiden met Gevarenklasse-3 goederen’’, stelt Jesper. “Gevarenklasse 3 zijn brandbare vloeistoffen, te denken aan handgel, desinfectiemiddelen en verf. Ook deze gevarenklasse moet aan strenge wet- en regelgeving voldoen. Op dit moment slaan wij deze goederen op bij een externe partij in de regio. Omdat we ook deze goederen in eigen beheer willen houden, zijn we actief op zoek naar uitbreiding van onze opslagruimte. Zo breiden wij ons dienstenpakket steeds verder uit…’’

Meer weten over het team in Spijkenisse? Of vragen over het verzendklaar maken van DG of opslag?

Jesper Pieck is bereikbaar op:
jpieck@specialcargo.nl
kantoor: +31 (0)10 892 9276

Jeffrey Scheringa is bereikbaar op:
jscheringa@specialcargo.nl
mobiel: +31 (0)6 41 276 133

Hulpdocument ‘werken met droogijs’ voor werkgevers

Het Pfizer vaccin wordt over de gehele wereld vervoerd. Een ingewikkelde logistieke operatie, daar het vaccin bij -70 graden Celsius moet worden bewaard en vervoerd. Droogijs is het meest praktische middel om deze constante lage temperatuur te garanderen.

In het verlengde van ons artikel over Droogijs. Vervoer en opslag van het Pfizer vaccin hebben onze specialisten een handig hulpdocument gemaakt voor werkgevers en werknemers die werken met droogijs. Een handig, overzichtelijk document met de belangrijkste risico’s en handelingen omtrent werken met droogijs. Download het hulpdocument hier

Print ‘m uit, hang ‘m op en verklein de kans op ongevallen met droogijs!

Longread: Opslag en vervoer droogijs

De eerste Pfizer-vaccinatie is gezet. Een belangrijke stap om ons uit de coronacrisis te helpen. Het vaccin van Pfizer moet bij -70 graden Celsius worden bewaard en vervoerd. Dat is een ingewikkelde logistieke operatie. Droogijs is het meest praktische middel om deze constante lage temperatuur te garanderen. Maar, wat is droogijs precies? Hoe werkt het en wat zijn de gevaren van deze stof? Jannie van Vliet, docent Wetgeving Gevaarlijke Stoffen, legt het uit.

Wat is droogijs?
Droogijs – of koolzuursneeuw – is de vaste vorm van koolstofdioxide. Het wordt vooral gebruikt om te koelen; voedingsmiddelen, maar ook vaccins. Daarnaast kennen we deze stof uit de theatertechniek: er kan een rookgordijn mee worden gecreëerd of laaghangende nevel.

Als droogijs sublimeert, ontstaat een verstikkend gas. Het goed ventileren van ruimtes waarin droogijs bewaard en gebruikt wordt is essentieel.

Vervoer en opslag droogijs
Terug naar het vervoer en opslag van het vaccin. Waar zitten de gevaren van droogijs? En aan welke regels moeten vervoerders zich houden wanneer het gaat om verpakken en vervoeren van droogijs en daarmee de vaccins?
Lees hier het volledige artikel over opslag en vervoer van droogijs.

Ook interessant om te lezen: 

 • Op 1 januari 2021 moeten personen die werken met explosieve stoffen of in een gebied waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord, worden geregistreerd.
 • Brexit. Op 1 januari 2021 stapte het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dat betekent dat zij niet meer onder de EU-regelgeving valt. Wat gaat er veranderen voor de luchtvracht?
 • De verlooptermijn VOG (verklaring omtrent gedrag) is uitgesteld. Wat betekent dit?

Wijzigingen 2021 IATA DGR | Addendum-1

IATA heeft afgelopen week de eerste wijziging op de Dangerous Goods Regulations 62e editie bekend gemaakt. In navolging hiervan is de eerste Addendum (1) hierop verschenen. Wat staat hier in?

Belangrijke wijzigingen
Er zijn een aantal wijzigingen aangemerkt in de State & Operator Variations. Ook worden de dataloggers/trackers bij zendingen met COVID-19 vaccins vrijgesteld van de voorwaarden met betrekking tot het markeren en documenteren.

Opmaak Air Waybill gewijzigd
Voor luchtvrachtagenten is het opmaken van de Air Waybill gewijzigd. De bekende verplichte “Dangerous Goods as per attached Shipper’s Declaration” is aangepast. Dit moet nu zijn: “Dangerous Goods as per associated Shipper’s Declaration” or “Dangerous Goods as per associated DGD*”. Het advies is dan ook om deze wijziging door te voeren, om te voorkomen dat uw zending stop gezet wordt.

*Er geldt een overgangsperiode van 2 jaar voor deze wijziging.
Per 31-12-2022 is de nieuwe tekst verplicht. (Ref: IATA 8.2.1)

We hebben de wijzigingen in de IATA DGR 62e editie, geel gemarkeerd. Het Addendum kan hier worden gedownload.

Online kennisclip
Patrick Schoenmaker, docent en adviseur bij Special Cargo, geeft een toelichting  op de belangrijkste wijzigingen in de 62e editie IATA DGR, in deze online kennisclip.

Fijne feestdagen van Special Cargo | Happy holidays

December is de maand waarin traditiegetrouw wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. 2020 gaat bij iedereen de boeken in als bewogen en turbulent. Ook voor Special Cargo. Ondanks dit alles hebben wij niet stilgestaan afgelopen jaar. Dankzij de steun en het vertrouwen van onze klanten en relaties konden wij blijven ondernemen.

Traditiegetrouw zouden wij deze maand een kerstattentie bij u langsbrengen, of gezamenlijk proosten tijdens de SCS kerstborrel. Helaas is alles dit jaar anders dan anders. We hebben daarom besloten om namens Special Cargo een kerstdonatie te doen aan de Cliniclowns. Cliniclowns heeft als doelstelling zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie weer even zichzelf te kunnen laten zijn. Special Cargo draagt de Cliniclowns al jarenlang een warm hart toe middels diverse acties en donaties.

Voor eenieder van ons zal de aankomende kerst en nieuwjaarsperiode anders zijn, in andere omstandigheden en met andere vooruitzichten. Wij hopen dan ook, om elkaar in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.

Namens alle collega’s  bij Special Cargo wensen wij u fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021!

ENG

December is the month in which we traditionally look back on the past year. 2020 will go down in everyone’s books as eventful and turbulent. Also for Special Cargo. Despite all this, we have not stood still last year. Thanks to the support and confidence of our customers and business relations, we were able to continue to do business.

Traditionally we would bring our business relations Christmas present this month, or toast together during the SCS Christmas party. Unfortunately everything is different this year. We have therefore decided to make a Christmas donation to the Cliniclowns on behalf of Special Cargo. Cliniclowns’ goal is to allow sick children, children with a disability and people with dementia to be themselves again for a while. Special Cargo has been supporting the Cliniclowns for many years through various actions and donations.

For each of us the coming Christmas and New Year period will be different, in different circumstances and with different perspectives. We hope to meet each other again in good health in the new year.

On behalf of all our colleagues at Special Cargo we wish you happy holidays and a healthy 2021!

 

Registratie explosievenstoffen verplicht per januari 2021

Personen die werken met explosieve stoffen of in een gebied waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord, moeten vanaf 1 januari 2021 worden geregistreerd in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Hoe kom je in dit Register? En welke meerwaarde heeft dit Register voor werkgevers? Henk van der Linden van Stichting VOMES licht het toe.

Stichting VOMES is de aanjager en beheerder van het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze registratiewet. “Werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten brengt grote risico’s met zich mee’’, begint Henk van der Linden. “Het is noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers. Ze dienen aantoonbaar goed zijn opgeleid en een examen hebben behaald bij een onafhankelijke instantie. Daarnaast kan het niet zo zijn dat zij een strafblad hebben. Al deze facetten komen samen in één register: het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen, dat vanaf 1 januari 2021 verplicht is.

“Werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten brengt grote risico’s met zich mee. Het is noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers.’ Henk van der Linden, Stichting VOMES

Voordelen voor werkgevers en toezichthouders
Door het invoeren van een geboortedatum en een bijbehorend 9-cijferig registratienummer op https://www.vomes.nl/registratie/register-raadplegen/ kan een werkgever of toezichthouder nagaan of de medewerker over een geldige registratie beschikt.

Eisen aan registratie
Personen die geregistreerd willen worden in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen moeten kunnen aantonen dat zij veilig en gezond kunnen werken in hun beroep. Daarvoor dienen zij een bewijs van competentie te overleggen; dit kan een opleidingscertificaat opsporing zijn, een getuigschrift of een certificaat van het Ministerie van Sociale Zaken. Tevens dient een geldige VOG-verklaring te worden overlegd, waarbij de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38 het belangrijkst zijn. Met de VOG-checker op deze pagina, kun je de verloopdatum berekenen van je VOG.

Overgangsregeling
Personen die al beschikken over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen geregistreerd worden voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen vanaf begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor zowel theorie- en praktijkexamens.

Vragen over de wetgeving of het vervoer van explosieve stoffen of ben je benieuwd wat de impact is van deze registratiewet op jouw organisatie? Neem dan contact met ons op: Devlin van den Eijkhof of Jurgen Spanjers van Special Cargo.

Special Cargo College open voor online trainingen

In navolging van het kabinetsbesluit tot een lockdown, sluiten wij per 15 december de fysieke deuren van ons opleidingsinstituut. Het volgen van online trainingen en cursussen blijft uiteraard wel mogelijk. 

Per dinsdag 15 december wordt er geen fysiek les meer gegeven op onze vestigingen. Deze maatregel geldt voor alle trainingslocaties te weten; Schiphol, Spijkenisse, Eindhoven, Veenendaal en Venlo. Dit geldt ook voor incompany trainingen.

Wat betekent dit voor u of uw medewerkers?
Op advies van de Rijksoverheid geldt deze maatregel voorlopig tot en met 19 januari 2021. Indien u of één van uw medewerkers staat ingeschreven voor een cursus of training bij Special Cargo in de aankomende periode, dan zullen wij contact met u opnemen en daar waar mogelijk zorgen voor een passend (online) alternatief. Op deze pagina staat ons volledig online cursusaanbod.

Verlenging geldigheid certificaten
Op dit moment is het nog onduidelijk of de geldigheid van bestaande opleidingscertificaten tijdelijk worden verlengd. Hierover zijn wij in gesprek met de verschillende instanties. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit aan u communiceren en publiceren op deze certificering pagina. Als u een examen gepland had staan in deze lockdown periode voor één van onze opleidingen dan wordt er contact met u opgenomen over het verplaatsen van de examendatum.

Berichtgeving vanuit CBR
Per dinsdag 15 december gaan alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten niet door bij het CBR. Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, werden eerder vanuit de overheid verlengd. Dit geldt ook voor de deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95). Of er een extra verlenging komt, is nu nog niet bekend. Als u een examen gepland had staan in deze lockdown periode voor één van onze opleidingen dan wordt er met u contact opgenomen over het verplaatsen van de examendatum. Meer informatie over de maatregelen van het CBR kunt u teruglezen via de website van www.cbr.nl

Ons kantoor blijft open en bereikbaar
Uiteraard blijven wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst. Mogelijk dat wij u niet direct te woord kunnen staan in verband met drukte, wij verzoeken u dan uw vraag per mail te sturen naar training@specialcargo.nl.

ADR cursussen | basis | Tank | Klasse 1 | Klasse 7

Voordat je als chauffeur over de weg mag rijden met gevaarlijke stoffen is het verplicht een certificaat te hebben behaald.  Dit basiscertificaat kan worden aangevuld met (één van) de modules ADR Tank en/of Klasse 1 en/of Klasse 7. Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

Het ADR is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Ook de verplichte ADR opleiding voor bestuurders van voertuigen is hierin geregeld.

Nascholing / code 95
Om aan de Europese vakbekwaamheidseisen te blijven voldoen moet iedere beroepschauffeur, tijdens de 5-jarige geldigheidsperiode van zijn rijbewijs C en/of D, 35 uur nascholing volgen. Met het volgen van de ADR-cursus kunnen nascholingsuren worden opgebouwd voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

SOOB subsidie
Werkgevers die zijn aangesloten bij de SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidiebedragen zijn voor beginners en verlengers gelijk.

CCV erkend en gecertificeerd opleider
Om een ADR-cursus te mogen geven en examens te mogen aanvragen moet een opleider een erkenning hebben bij het CBR/CCV. Wij zijn een erkende en gecertificeerde opleider om nascholingsuren voor Code 95 te mogen registreren. STL heeft ons het certificaat ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Dit houdt in dat onze ADR cursussen voldoen aan de eisen die voor het verlenen van de SOOB subsidie zijn vastgesteld. Heeft u nog vragen over één van onze ADR cursussen, neem dan contact met ons op via training@specialcargo.nl of bel ons 085 – 792 05 85

Consequenties Brexit op luchtvracht per 2021

Brexit. Op 1 januari 2021 stapt het Verenigd Koninkrijk (hierna UK) uit de EU. Dat betekent dat zij ook niet meer onder de EU-regelgeving valt. Deze wijziging heeft consequenties voor de luchtvracht. Wat gaat veranderen? En wat moet je doen om aan de juiste wet- en regelgeving te blijven voldoen?

Luchtvracht vanuit de UK – door de lucht
Voor luchtvracht die wordt aangevoerd door de lucht vanuit een niet-EU-land, geldt het ACC-3 systeem: Air Cargo Carrier Third Country. Wanneer een zending naar de EU wordt gevlogen, dient eerst een ACC3-erkenning te worden verkregen.
Gelukkig is tussen de EU en de UK een wederzijdse erkenning afgesproken, wat betekent dat de UK buiten de regels van de ACC3 valt. Als een zending bij de UK binnenkomt via de lucht mag deze zending als transit of transfer, zonder aanvullend beveiligingsonderzoek de EU worden binnengevlogen. In feite verandert in deze situatie niets ten opzichte van de huidige situatie.

Luchtvracht vanuit de UK – over de weg
Voor luchtvracht vanuit de UK die over de weg naar de Europese Unie getransporteerd wordt, gaat echter wel iets veranderen. Vanaf 1 januari 2021 wordt die luchtvracht als onveilig beschouwd. Oók als hij afkomstig is van een Engelse bekende afzender (KC) of Erkend Agent (RA). Dit houdt dus in dat alle luchtvracht die vanuit de UK via de weg naar de EU wordt getransporteerd, onveilig is.
Dat maakt dat het verplicht wordt om in Nederland een beveiligingsonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek kost tijd en geld. Het is dus belangrijk hier rekening mee te houden en dit bij Engelse klanten aan te geven. Tot en met 31 december 2020 kan de luchtvracht nog worden afgehandeld zoals u gewend bent.

Samengevat
+ Voor luchtvracht vanuit de UK die door de lucht naar de Europese Unie vervoerd wordt, verandert niets per 1 januari 2021;
+ Luchtvracht die naar de EU vervoerd wordt via de weg, wordt vanaf 1 januari 2021 als onveilig beschouwd. Het uitvoeren van een beveiligingsonderzoek in Nederland is dan verplicht. Het screenen van de luchtvracht kost tijd en geld; beter goed voorbereid, dan achteraf correcties doorvoeren.

Wijziging verlooptermijn VOG | uitstel VOG geldigheid

Om de veiligheid van de luchtvaartindustrie te vergroten en mensen die werkzaam in deze branche beter te kunnen screenen, is in de EU 2019-103 verordening afgesproken dat de verlooptijd van de VOG wordt verkort. Echter, in de recent gepubliceerde verordening EU 2020-910 staat dat de bovenstaande wijzigingen met een jaar worden uitgesteld.

In de EU 2019/103 verordening staat dat de verlooptermijn van de VOG van vijf naar drie jaar gaat én dat alle lopende VOG’s een uiterste einddatum krijgen van 30 juni 2023. Echter, In de recent gepubliceerde verordening EU 2020-910 staat dat, als gevolg van COVID-19, de bovenstaande wijzigingen met een jaar worden uitgesteld.  De ingangsdatum voor deze regelgeving wordt dus 01-01-2022. Tevens gaat de uiterste einddatum voor lopende VOG’s naar 30 juni 2024.

Samengevat:
Wat betekent deze wijziging concreet voor u of uw organisatie? Wij zetten de geldigheid voor u uiteen:

+ VOG’s afgegeven voor 30-6-2019: 5 jaar geldig
+ VOG’s afgegeven tussen 30-6-2019 en 31-12-2021: geldig tot en met 30-6-2024
+ VOG’s afgegeven na 31-12-2021: 3 jaar geldig

Wanneer VOG nodig
De VOG is een vast onderdeel van de achtergrondscreening binnen de veilige keten (Beveiliging Burgerluchtvaart) BBLV. Op deze pagina geven wij antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp. In het kort, een geldig VOG is verplicht:

+ Voor aanvang van luchtvrachtcursussen (met uitzondering van de Beveiligingsbewustmakingstraining SA);
+ Wanneer een persoon handelingen uitvoert met luchtvracht;
+ Wanneer onbegeleide toegang nodig is tot veilige luchtvracht. *

Check geldigheid VOG met de VOG-checker!
Snel checken tot wanneer de VOG van uw medewerker geldig is? Gebruik dan de online VOG-checker op de website van Special Cargo. Hiermee berekent u aan de hand van de ingevoerde datum, de verloopdatum van uw VOG. Handig en snel! De online VOG-checker is een initiatief van Special Cargo.

Belangrijk:
+ Een nieuwe VOG moet ruim vóór de verloopdatum opnieuw worden aangevraagd;
+ Aangezien veel VOG’s op 30-06-2024 verlopen, kan de aanvraagprocedure voor een nieuwe VOG oplopen tot zes weken;
+ Voor aanvang van iedere luchtvrachtcursus (uitgezonderd Beveiligingsbewustmakingstraining SA) is het verplicht om een geldige VOG te tonen. Bij een niet geldige VOG en/of ID bewijs, dan wordt de cursist niet toegelaten tot de cursus BAL, ControleurLuchthavenbenodigheden, Medeweker Luchtvracht en Vluchtbenodigdheden. 

Digitaal opleidingsportaal vernieuwd!

Welke medewerker heeft welke cursus gevolgd? Wanneer lopen de certificaten af en moeten de medewerkers op herhaling? Hoeveel cursusplaatsen zijn er nog beschikbaar? Een gratis services voor klanten. 

Het online Opleidingsportaal van Special Cargo College geeft antwoord op al deze vragen en meer. Nu met nog meer nieuwe functionaliteiten voor een optimale online omgeving.

Met één klik is de training geboekt
Met het Opleidingsportaal is het nooit meer zoeken in eindeloze Excel-sheets naar de verloopdata van de behaalde certificaten en diploma’s van medewerkers. Ruim voor de vervaldatum krijgen managers automatisch een reminder met een directe koppeling naar de inschrijving voor de herhalingen. Met één klik is de training geboekt.


Belangrijkste wijzigingen 2021 IATA DGR

Bekijk nu onze online onze kennisclip 2021 IATA DGR. Aan de hand van overzichtelijke slides bespreekt Patrick Schoenmaker, docent en adviseur bij Special Cargo, in deze kennisclip de belangrijkste wijzigingen in de 62e editie IATA DGR en geeft hierop een duidelijke toelichting.

Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor luchtvracht zendingen met gevaarlijke stoffen, krijgen te maken met IATA DGR wijzingen per 1-1-2021. De wijzigingen zijn niet alleen van het IATA afkomstig. Ook de 2-jaarlijkse wijzigingen uit de ICAO Technical Instructions, waar de IATA DGR op gebaseerd is, zijn hierin verwerkt.

Wil je meer video’s en kennisclips zien van Special Cargo?
Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en volg Special Cargo op LinkedIn.

Lithiumbatterijen opslag in 2021. Wat gaat er veranderen?

Over de opslag van lithiumbatterijen is (nog) veel onduidelijk. Dat verandert in 2021 als de PGS-37 uitkomt. Als voorloper daarop is de ‘Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’ gemaakt. Wees scherp op de toekomst en tref nu alvast voorbereidingen. Dan heb je de zaak straks direct goed op orde. Zo wordt bedrijfsvoering veiliger en verklein je de risico’s. Teun Graven, docent Wet- en regelgeving Gevaarlijke Stoffen – geeft een samenvatting van de Circulaire en licht de belangrijkste wijzigingen toe. 

“Eén van de belangrijkste veiligheid verhogende aanbevelingen die beschreven staat, is de aanbeveling om lithium-ion energiedragers op te slaan in brandcompartimenten met een branddoorslag en brandoverslag van minimaal zestig minuten’’, zegt hij. “Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende schaalniveaus van opslag, afhankelijk van de hoeveelheid en de capaciteit van de energiedragers. Persoonlijk verwacht ik dat deze aanbeveling met de introductie van de PGS-37 een verplichting wordt.’’

Maatregelen in en rond opslagvoorziening
Naast de maatregelen om de brandveiligheid te vergroten, beschrijft de circulaire ook maatregelen rondom verantwoord stapelen en de markering van de opslaglocaties. “De circulaire beveelt aan om pallets met lithium-ion dragers niet te stapelen’’, vervolgt Teun. “Uiteraard kunnen ze wel boven elkaar in palletstellingen geplaatst worden. Daarbij wordt aanbevolen om een vrije ruimte van vijftig centimeter te houden tussen de bovenzijde van de bovenste pallet en de onderzijde van het dak. In de praktijk zal ook rekening gehouden moeten worden met hoogtebeperkingen die gelden vanwege de aanwezige blusinstallatie.’’

Veiligheid van de omgeving
In geval van incidenten en calamiteiten kan de opslag van lithium-ion energiedragers een groot risico vormen voor de omgeving. “Zoek contact met de betreffende Veiligheidsregio. Zij stellen voorwaarden aan bereikbaarheid door hulpdiensten en beschikbaarheid van risico-informatie voor deze partijen.’’

Tot slot
Uiteindelijk zal de genoemde circulaire plaatsmaken voor de PGS-37. Deze is nu in ontwikkeling en zal, naar verwachting, medio 2021 gereedkomen. De PGS-37 geeft specifieke voorschriften voor het veilig opslaan van lithiumbatterijen en zal, net als de PGS-15 nu al, geborgd worden in de andere wetten of regelingen.

Komt u er niet uit omdat de regelgeving rondom lithium-energiedragers complex is, neem dan contact op met één van onze consultants voor deskundige ondersteuning en advies.

Maatregelen trainingslocaties Special Cargo College

In de persconferentie van vorige week is door premier Rutte aangekondigd dat de Rijksoverheid de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen voor iedereen verder aanscherpt. Wat betekenen deze aanscherpingen voor cursisten die bij Special Cargo College een cursus of training volgen? 

Om de veiligheid van onze docenten en cursisten te waarborgen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de geldende maatregelen in de betreffende veiligheidsregio. Dit houdt onder meer in dat wij in onze lokalen regelmatig ventileren, minder cursisten toelaten in de cursus om de 1.5 meter te waarborgen en meerdere keren per dag onze handen desinfecteren. Ook zijn er op al onze cursuslocaties mondkapjes beschikbaar. Wilt u onze maatregelen op uw gemak nalezen? Dat kan op deze pagina.

Wij blijven veilig trainen op onze locaties
Onze (staf-)medewerkers werken sinds eind september zoveel mogelijk vanuit huis, dit geldt ook voor de medewerkers van onze backoffice. Daardoor kan het voorkomen dat wij minder goed bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent. Stuur in dat geval een e-mail met uw (aan)vraag naar training@specialcargo.nl en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Uitstel certificering
De huidige stand van zaken met betrekking tot opleidingen en certificeringen vindt u op deze pagina. Per modaliteit staat de actuele status beschreven.

Verlooptermijn VOG uitgesteld

Heeft u enige tijd geleden een cursus Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) gevolgd? Treden wij op als externe BAL voor uw organisatie? In beide situaties zijn de aankomende wijzigingen in EU verordening 2020/910 van toepassing op u als BAL of op uw organisatie.

Gedurende onze cursussen en audits hebben wij melding gemaakt van EU verordening 2019/103. Hierin wordt onder andere gesteld dat per 01-01-2021 de verlooptermijn van VOG’s van 5 naar 3 jaar gaat én dat gelijktijdig alle lopende VOG’s een uiterste einddatum krijgen van 30 juni 2023.

Verlooptermijn VOG uitgesteld
In de recent gepubliceerde EU verordening 2020/910 staat vermeld, dat als gevolg van Covid-19 de bovenstaande wijziging met een jaar wordt uitgesteld. Dus de invoeringsdatum gaat naar 01-01-2022 met een uiterste einddatum voor reeds lopende VOG’s naar 30 juni 2024. Hierdoor heeft het NCTV en de KMar een jaar extra tijd om het vereiste beleid helder te krijgen.

Conclusie
Wat betekent deze wijziging concreet voor u of uw organisatie? De invoeringsdatum gaat naar 01-01-2022 met een uiterste verloopdatum van 30 juni 2024. In het kort samengevat:

VOG’s afgegeven voor 30-6-2019: 5 jaar geldig
VOG’s afgegeven tussen 30-6-2019 en 31-12-2021: geldig tot en met 30-6-2024
VOG’s afgegeven na 31-12-2021: 3 jaar geldig

Goederen in douaneloods opslaan? Doe de check!

Geïmporteerde goederen van buiten de Europese Unie opslaan zonder dat invoerrechten, accijnzen, heffingen of BTW dienen te worden afgedragen? Dat kan in een douaneloods – ook wel douane-entrepot genoemd. Ideaal. Veilig en in zorgvuldig beheer. Althans, daar ga je vanuit. Maar, hoe weet je zeker dat de goederen daadwerkelijk in goede handen zijn? Doe vooraf de check! Edwin van Leth, Customs Manager bij Special Cargo Services, geeft tips.

Voordelen
Gebruik maken van een douaneloods is ideaal indien nog niet duidelijk is welke bestemming de goederen krijgen óf wanneer de goederen van buiten de EU ook weer naar bestemmingen buiten de EU worden vervoerd. “Eigenlijk is de douaneloods gewoon een grote bedrijfshal waarin goederen kunnen worden opgeslagen, zonder dat ze in de EU hoeven te worden ingevoerd’’, legt Edwin uit. “Het grote voordeel is dat bij opslag in een douaneloods geen invoerrechten, accijnzen of BTW afgedragen hoeft te worden. Goederen mogen daar onbeperkt liggen. Een financieel aantrekkelijke optie indien nog niet duidelijk wat de bestemming van de goederen wordt.’’ De eerste douaneloods van Special Cargo Services bevindt zich straks in IJmuiden. Naar verwachting komen daar dit najaar de locaties Schiphol en Rotterdam bij.

Gevaar
Ondanks de zeer strenge wet- en regelgeving voor douaneloodsen, manifesteren zich regelmatig pioniers op de markt. En daar zit het gevaar. “Beschikt de eigenaar van de loods wel over alle benodigde vergunningen?’’, stelt Edwin hardop de vraag. “En wordt in de betreffende loods wel toegestaan wat jij met je product wilt doen? Is in de vergunning bijvoorbeeld opgenomen dat de gebruikelijke behandelingen, zoals ompakken en labelen, zijn toegestaan?’’

Doe vooronderzoek!
Edwin benadrukt dat je als klant niet voorzichtig genoeg kunt zijn en altijd vooronderzoek moet doen bij de Douane, de ILT of de politie of andere controlerende instanties. “Ook in dit geval geldt: voorkomen is beter dan genezen. Als uitkomt dat de goederen niet op de juiste wijze zijn opgeslagen of niet wordt voldaan aan de eisen van de vergunning, kan de douane overgaan tot verregaande maatregelen. Zowel voor de eigenaar van de douaneloods, als voor jou als eigenaar van deze producten gelden dan consequenties: boetes, in beslagname van goederen, fiscale strafbeschikkingen en zelfs het opleggen van een flinke dwangsom. Dan ben je echt verder van huis!’’

Excuses worden niet aanvaard. “Als eigenaar van de goederen kom je er niet mee weg dat je geen idee hebt van de vergunningen van de entrepothouder. Zowel de vergunninghouder als de eigenaar van de producten hebben altijd de taak te voldoen aan de wet.”

Douaneloods Gevaarlijke Stoffen
Voor wat betreft de douaneloods van Special Cargo Services gaat de dienstverlening een stap verder dan het opslaan van de goederen alleen. “Wij zijn gespecialiseerd in het opslaan, verpakken en vervoeren van alle gevaarlijke stoffen’’, vervolgt Edwin. “Dat betekent dat wij ook alle kennis en kunde in huis hebben voor het opslaan van bijvoorbeeld explosieven, giftige of brandbare (vloei)stoffen, maar kunnen ook voorzien in het ompakken van deze specifieke goederen. Kortom: een one-stop-shop.’’

Zowel de vergunninghouder als de eigenaar van de producten hebben altijd de taak te voldoen aan de wet.
Edwin van Leth, Customs Manager

Team in de spotlights: Business Development

Vol trots presenteren wij ons vernieuwde business development team: Joyce Kruller – Van Vliet, John van Heiningen en Joan van Haastert-Pawirosetiko. Onder leiding van Claire Kוlוnç – Knight een nieuw gezicht binnen Special Cargo, houdt het team het serviceniveau van Special Cargo hoog. Zowel voor Special Cargo Services als voor Special Cargo College. Tijd voor een nadere kennismaking met het team Business Development.

Krachten bundelen is essentieel
Voor Claire (38) is sales niets nieuws onder de zon. Ze werkte als salesmanager bij grote bedrijven als Corendon Hotels & Resorts en Manpower. Zij weet hoe je van losse individuen één team maakt. “Krachten bundelen is essentieel’’, vertelt de vrouw die opgroeide in het buitenland omdat haar vader in de offshore werkte. Het salesteam is de verbindende factor tussen Special Cargo en de klant. “Om goed in te spelen op de wens van onze klant bundelen wij onze sales krachten met operationele kennis. Hier zit onze meerwaarde ook; de klant krijgt twee specialismes aan tafel met kennis en ervaring. Zij geven inhoudelijk advies en dragen oplossingen aan en komen we met elkaar tot een gedegen advies of oplossing.

Meet the team
En dat doet Claire dus niet alleen. Ze stelt ook graag haar collega’s even voor. “Joyce, inmiddels alweer twee jaar onderdeel van het salesteam, heeft ruime werkervaring in de operatie’, vervolgt zij. “Zij weet precies wat speelt bij klanten en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. John is Dangerous Goods Expert en heeft een enorme kennis en kunde van de gevaarlijke stoffen opgebouwd. Joan maakt ons team compleet. Zij is doorgegroeid vanuit de backoffice en heeft veel ervaring op het gebied van training en consultancy. Ik ben er trots op dat ik dit team mag leiden; op deze plek kan ik de specialistische kennis over de inhoud en de kennis van de sales verenigen.’’

Om goed in te spelen op de wens van onze klant bundelen wij onze sales krachten met operationele kennis.
Claire Kוlוnç – Knight

 

Bijblijven en vooroplopen? Schrijf je dan nu in!

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van onze events, cursussen en actualiteiten? Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsflits! Met de flits ben jij altijd op de hoogte van nieuwe cursussen, gratis events, veranderingen in wet-en regelgeving en ontvang je als eerste interessante artikelen van onze hand direct in je mailbox. Wij versturen de flits ongeveer 12x per jaar. Aanmelden is uiteraard gratis!

Wereldveroveraars | In 20 jaar de wereld over

Hans van der Maat, oprichter van Special Cargo, bezocht (bijna) alle landen van de wereld voor Special Cargo College. Acht maanden per jaar was hij van huis om trainingen te geven over gevaarlijke stoffen. Hoe kan het toch dat die Nederlanders heel de wereld rondreizen? “Net als met de waterkering”, stelt Hans. “Wij hebben de praktijkervaring. Dat geldt ook voor Special Cargo College.

Special Cargo College is voortgevloeid uit Special Cargo Services; een bedrijf dat zich richt op het verpakken en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Hans van der Maat richtte dit bedrijf op met Huib den Dikken. De heren kennen elkaar uit de branche. Jarenlang werkten ze samen bij het toenmalige Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  De veiligheid omtrent het omgaan met deze stoffen zit dus in hun DNA. In 1998 begonnen de twee voor zichzelf en werd Special Cargo Services een feit. Wat begon met een idee van twee heren, groeide uit tot een bedrijf met meerdere vestigingen in binnen- en buitenland.

Onlangs verschenen: onze eerste opleidingsgids!

Special Cargo College biedt trainingen, (herhalings)-cursussen en opleidingen voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen of in de luchtvaartbranche. Daarnaast bieden we verbreding van security gerelateerde cursussen met TAPA, AEO en Code95. Vol trots presenteren wij onze opleidingsgids 2020-2021 met het volledige trainingsaanbod. De inschrijving is geopend!

Naast de beschrijving van onze cursussen en trainingen maakt u kennis met onze collega’s en delen we artikelen over de vernieuwing van het onderwijs, de toename van E-learnings in ons opleidingspakket, ons eigen Opleidingsportaal en de ingewikkelde regelgeving omtrent de opslag van lithium-ion batterijen.

Masterclasses
Naast het cursusaanbod van trainingen, opleiding en cursussen, organiseren we diverse thema-avonden en masterclasses gericht op wet- en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen en luchtvrachtveiligheid. Deze materie is complex en voortdurend aan veranderingen onderhevig. In de masterclasses geven onze docenten en gastsprekers een verdieping op een actualiteit of wetswijziging. Hou onze berichtgeving op social media en op onze website in de gaten voor nieuwe data.

E-learnings
Veel trainingen zijn nu ook online te volgen; van bewustwording en Medewerker Luchtvracht tot een volledig online blended cursus Gevaarlijke Stoffen cursus van vier dagen.

Locaties
Onze trainingen en cursussen worden gegeven vanuit onze vestigingen op Schiphol, Spijkenisse, Eindhoven, Veenendaal en Venlo. Liever een cursus of training op uw eigen locatie? Dat kan! Alle cursussen en trainingen worden op verzoek incompany of als maatwerk op een door u gekozen locatie gegeven. Bij maatwerk cursussen gaan onze docenten aan de slag met gerichte vragen en leerdoelen vanuit uw organisatie.

Nieuwe collega’s gezocht | Aankomende DG Experts

Wil jij werken in een internationale omgeving waar geen dag hetzelfde is? Ben jij geïnteresseerd in het documenteren en verpakken van gevaarlijke stoffen voor verschillende vervoersmodaliteiten? Ben jij klantgericht, verantwoordelijk en kun jij goed schakelen? Spreek je een aardig woordje Engels en weet jij van aanpakken? Kortom heb jij het in je om onze nieuwe Gevaarlijke Stoffen Expert te worden? Dan willen wij graag met jou in gesprek komen.

Wat doet een Gevaarlijke Stoffen Expert?
De werkzaamheden zijn hands-on in de loods: verpakken, documenteren en checken van gevaarlijke stoffen zendingen. Ook het  gereedmaken van zendingen voor verder transport valt onder jouw werkzaamheden. Daarnaast ben je communicatief sterk want je informeert klanten over de status van zendingen en ben je verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van dossiers.

Enthousiast geworden? Lees dan snel verder!

Circulaire Risicobeheersing lithium-ion energiedragers

Er is veel onduidelijk over de opslag van lithium batterijen. Vooruitlopend op het uitkomen van de PGS-37 schreef onze collega Teun Graven een toelichting op de recent uitgekomen ‘concept circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’. 

Hoewel de circulaire een adviserend doel heeft, is de inhoud van de circulaire op dit moment al grotendeels afdwingbaar door het bevoegd gezag op grond van verschillende voorschriften. Zo hebben o.a. bedrijven in Nederland die gevaarlijke stoffen opslaan vanuit artikel 1.1a van de Wet Milieubeheer een zorgplicht. Daarnaast legt ook artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer een zorgplicht op. Hierdoor zijn bedrijven verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu, waarvan zij kunnen weten dat deze veroorzaakt worden door hun bedrijfsactiviteiten, te voorkomen of beperken. Meer weten? Lees hier het volledige artikel >> 

Online cursus wegvervoer radioactieve stoffen

Heeft u nieuwe medewerkers in uw team die alleen radioactieve stoffen vervoeren over de weg? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Bijzondere Bepaling S12 uit het ADR. Medewerkers hoeven dan geen volledige ADR vakbekwaamheidscertificaat, met een klasse 7 Specialisatie te volgen. Met de nieuwe online cursus Vervoer van Radioactieve Stoffen over de weg (ADR S12) voldoen uw chauffeurs aan het minimale verplichte kennisniveau. Meer weten over de cursus of direct inschrijven via deze link >>

Specialistisch transport van medische isotopen

Door de uitbraak van de coronacrisis is het vliegverkeer wereldwijd aan banden gelegd. Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol is ernstig beperkt en daardoor zien wij  een stijgende lijn van het wegtransport van isotopen. Vanuit Petten rijden onze chauffeurs met gespecialiseerd transport steeds vaker naar omliggende luchthavens zoals Frankfurt, Brussel, Luik, Luxemburg en Parijs.

Medische isotopen worden ingezet bij de diagnose en de behandeling van ziekten en pijnbestrijding. Jaarlijks gaat het hier om ruim 30 miljoen mensen wereldwijd. In Petten staat een van de grootste reactoren ter wereld en is daarmee goed voor 35% van alle isotopen wereldwijd en voor maar liefst 65% in Europa.

Specialistisch transport
‘Het transport van isotopen is zeer specialistisch, vertelt Hugo Krempel, Logistics Support Supervisor bij Special Cargo Services. ‘Het vervoer moet aan alle normen voldoen om de veiligheid van het transport en onze medewerkers te borgen. Anderzijds mag dit niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid van de leveringen. Bovendien is snelheid meer dan cruciaal. De radioactiviteit, en dus de werking van isotopen vervalt snel. Wanneer de opdracht binnenkomt schakelen we direct, zonder onnodige vertraging.’

Snelle levering ondanks drukte
Met de afname van het vliegverkeer sinds begin maart, is er een toename te zien in internationaal wegtransport van isotopen. Voorheen werd Amsterdam gebruikt werd als hub voor de zendingen, nu gaan de zendingen vaak direct naar de eindgebruiker of naar omliggende luchthavens. Zo rijden onze chauffeurs meerdere keren per week naar Frankfurt, Brussel, Luxemburg, Luik en Parijs. ‘Ondanks dat het drukker is bij een aantal grensposten, ervaren wij geen problemen’; aldus Hugo. ‘Onze vergunningen en erkenningen zijn meer dan volledig en mede door de zorgvuldigheid en flexibiliteit van ons team, zorgt dit ervoor dat de zendingen snel geleverd worden.’

 

Dit artikel is gepubliceerd in de Special Cargo nieuwsflits #05|2020
Ook niks meer missen en altijd als eerste op de hoogte? Meld je dan nu aan voor onze maandelijkse flits >>

Handmatig inkloppen van zendingen verleden tijd?

Bij het verpakken en verzendklaar maken van gevaarlijke stoffen is strikte wet- en regelgeving leidend. In de praktijk betekent dit wanneer de opdracht binnenkomt er een rits aan processen gaat lopen; zowel intern, naar de klant, maar ook naar de volgende ketenpartij. Bij het handmatig doorgeven van gegevens en het overzetten van data gaat veel tijd verloren en dat verhoogt het risico op fouten.

Dit kan efficiënter dachten wij bij SCS en zijn wij hierover in gesprek gegaan met een van onze klanten, een logistieke dienstverlener in het noorden van het land. Deze klant is verantwoordelijk voor ruim 140 zendingen op maandbasis. In de praktijk betekent dit veel handmatige handelingen, een tijdrovende klus waarbij het maken van fouten altijd op de loer ligt.

.xml bestanden lezen
Samen met de klant is vervolgens een traject opgezet om hun systeem te laten communiceren met ons portaal in .xml bestanden. Deze schieten wij dan weer in het systeem van koeriersdiensten, rederijen en luchtvaartmaatschappijen waardoor de informatie maar één keer in de keten opgetekend hoeft te worden. Zo wordt de snelheid van een zending verhoogd en kan deze efficiënter, sneller en foutloos worden aangeleverd.

Wij hebben er in het verleden ervoor gekozen om niet een vast programma aan te schaffen voor onze operationele zaken, maar hebben wij zelf een programma gebouwd dat is gespitst op onze operationele zaken. Dit programma kunnen wij geheel aanpassen naar onze wensen. Op deze manier kunnen wij ook heel flexibel omgaan met de digitale wensen van onze klanten, met dit project tot een van de succesvolle resultaten.

Klantenportaal
Naar verwachting wordt het project eind deze maand opgeleverd. Aansluitend wordt er gestart met het bouwen van het online klantenportaal, zodat klanten direct hun zendingen in het juiste format kunnen aanleveren.

Wilt u meer weten over deze ontwikkeling?
Neem dan contact op: Devlin van den Eijkhof: deijkhof@specialcargo.nl

100% geslaagd en meer dan tevreden cursisten

“Leuke cursus!” “Goed verzorgd!” “Ik heb genoten!” “Docenten hebben een fijne manier van uitleggen.” Zo maar een greep uit de feedback die onze Gevaarlijke Stoffen docenten Teun Graven en Nikki van der Poel afgelopen week ontvingen van de deelnemers aan de Blended IATA Basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen. ‘Als je deze reacties krijgt en ook nog eens 100% van de deelnemers geslaagd is, kun je als docent niet trotser zijn’, aldus Teun.

Vorige week dinsdag startte de eerste volledige online cursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (IATA Categorie 6) bij Special Cargo College. In samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport is het mogelijk gemaakt om deze digitale cursusvariant te ontwikkelen.  “Een voorlopig hoogtepunt na een lange periode van ontwikkelen, schrijven en testen van deze nieuwe online opleiding”, vertelt Teun.

Tutorials: introductiefilmpjes voor extra uitleg
Naast het vereiste papierwerk, zoals het verkrijgen van een door ILT goedgekeurd lesplan, is er veel tijd besteed aan het ontwikkelen van online lesmateriaal. Een nieuwe ervaring voor ons als docenten, was het opnemen van tutorials voor de camera. Tutorials zijn korte filmpjes waarin een onderwerp uit de lesstof wordt uitgelegd met extra voorbeelden. Het fijne is dat je als deelnemer zelf bepaaldt welke tutorials je bekijkt of niet bekijkt en hoe vaak je ze wilt bekijken. De in totaal 32 (!) tutorials vormen, samen met de webinars en interactieve digitale oefenopdrachten, een belangrijk onderdeel van de cursus. Nieuwsgierig naar hoe zo’n tutorial eruit ziet? Klik dan hier voor de tutorial over verpakkingsgroepen.

Deelnemer Philip: “De korte filmpjes vond ik erg prettig. Op deze manier wordt de lesstof nog eens op een andere manier uitgelegd en worden de verbanden tussen verschillende stukken lesstof in de filmpjes duidelijk. De puzzelstukjes vallen op zijn plaats.”

Verbeterpunten
“Natuurlijk zijn er tijdens deze eerste online uitvoering van de training ook verbeterpunten voorgesteld; kleine aanpassingen aan de vraagstellingen en de wens van cursisten om nog meer oefeningen beschikbaar te maken. Hier gaan we natuurlijk de komende tijd mee aan de slag. Nogmaals, ik ben trots en erg tevreden dat de eerste online IATA basiscursus meer dan goed is verlopen.” aldus Teun Graven.

Enthousiast geworden? De eerstvolgende Blended Basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffencursus start eind juni. Klik hier voor meer informatie of om je direct aan te melden.

NIEUW: Online Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen

Op 19 mei start de volledig blended IATA Basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (Basis CAT 6). Deze 4-daagse online cursus start  is goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. De training bestaat uit onder andere online modules en live webinars onder leiding van onze docenten. De cursus wordt afgesloten met een online toets. Wil je meer weten of alvast inschrijven, klik hier: https://lnkd.in/gxK6gDd

 

2 juni openen wij de deuren van onze trainingslocaties

Naar aanleiding van de persconferentie woensdagavond zetten wij alles op alles om 2 juni de deuren van Special Cargo College weer te openen. Dit geldt voor onze trainingslocaties op Schiphol, Spijkenisse en Veenendaal. Achter de schermen zijn wij druk bezig om de nodige voorzorgsmaatregelen hiervoor te treffen zodat onze cursisten op een veilige manier trainingen en cursussen kunnen volgen. De details zijn we op dit moment aan het uitwerken en zullen wij volgende week communiceren. 

Maatwerk en incompany
Ook zullen onze docenten weer voor u klaarstaan met maatwerk en incompany trainingen. Uiteraard zullen wij ook hier werken conform de richtlijnen voor de veiligheid van zowel uw medewerkers als onze docenten. Wilt u een aanvraag doen voor een van onze incompany of maatwerk trainingen, neem dan contact met ons op. Wij adviseren en informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Online en blended trainingen
Uiteraard blijft ons online aanbod van kracht. Volledig online, veilig leren vanuit huis of kantoor. Het online aanbod wordt zeer regelmatig aangevuld met nieuwe online trainingen waaronder recentelijk Security Awareness (SA) en binnenkort ook TAPA.
 
Op dinsdag 19 mei a.s. start de online IATA Basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (Basis CAT 6). Deze 4-daagse online training bestaat uit onder andere online modules en live webinars onder leiding van onze docenten. De cursus wordt afgesloten met een online toets. Voor meer informatie of direct inschrijven, klik hier.

Wij zetten alles op alles om onze trainingen en cursussen, met de nodige aanpassingen naar het ‘nieuwe normaal’ weer vertrouwd neer te zetten. Wat onveranderd blijft is de kwaliteit, deskundigheid en enthousiasme van het gehele team. Wij zijn er straks klaar voor.

Nieuw: Online Security Awareness Training (SA)

Heeft u (nieuwe) medewerkers die geen handelingen verrichten aan de luchtvracht, maar wel gecertificeerd moeten worden om toegang te krijgen tot de veilige luchtvrachtruimte? Dan is de online Security Awareness Training (SA) de uitkomst. Na aanmelding kan er direct worden gestart met de 2-uur durende videoklas en worden uw medewerkers klaargestoomd voor de online toets.

Grootste voordeel van de SA training is dat deze maar eens in de vijf jaar herhaald hoeft te worden. Ideaal voor bijvoorbeeld kantoorpersoneel, BHV-ers, beveiligers en schoonmakers. Klik hier voor meer informatie en of aanmelding: https://specialcargo.nl/cursusaanbod/online-security-awareness-luchtvracht/

Alle online en blended trainingen bij Special Cargo College zijn goedgekeurd door het NTCV.

Niks meer missen? Schrijf je nu in voor onze nieuwsflits

Elke maand versturen wij onze Special Cargo nieuwsflits naar ruim 1.000 abonnees. Een digitale flits bomvol met actuele informatie over trends, ontwikkelingen, en nieuwswaardigheden in onze markt. Wil jij als eerste op de hoogte zijn van nieuwe trainingen, cursussen, events en Masterclasses? Schrijf je nu in, dan mis je niks meer! Klik hier om je in te schrijven >   

 

Afgelopen week hebben we flits #04 verstuurd van dit jaar. Teruglezen? Klik dan hier >

Geldigheidsduur opleidingscertificaten Luchtvervoer DG

De geldigheidsduur van bestaande opleidingscertificaten Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (IATA) zullen tijdelijk worden verlengd met vier maanden tot uiterlijk 30 november 2020. Voor de basisopleidingen worden geen ontheffingen verleend. 

 

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (Herhaling)
De geldigheidsduur van bestaande opleidingscertificaten Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (IATA) die een verloopdatum hebben tussen 1 maart 2020 en 30 november 2020, zullen tijdelijk worden verlengd met vier maanden tot uiterlijk 30 november 2020. Deze ontheffing is met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 van toepassing en geldt voor trainingen die alleen klassikaal gevolgd kunnen worden.

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (Basis)
Ten aanzien van initiële (basis) opleidingen worden geen ontheffingen verleend. De werkgever dient er zorg voor te dragen dat deze medewerkers bekend zijn met de relevante wettelijke voorschriften bij het uitvoeren van hun functie. Dit kan bijvoorbeeld met een online cursus bewustwording vervoer gevaarlijke stoffen.
Voor de initiële (basis) training zijn wij druk bezig met het opzetten van alternatieven. Zodra hierin een gepaste en goedgekeurde oplossing is gevonden zullen wij u hierover verder informeren.

Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen
Voor de Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen bieden wij een online cursus aan, kun je je hier direct inschrijven. Voor een volledig overzicht van ons aanbod online en blended learning klik hier

Eerdere berichtgevingen
Onze eerdere berichtgeving over onze cursussen, geldigheid van certificaten en Blended Learning nog eens nalezen? Wij hebben alle informatie verzameld op één overzichtelijke pagina: COVID-19. Niks meer missen? Volg ons via social media op: Special Cargo Services en Special Cargo College.

 

NIEUW: Online en blended learning bij Special Cargo

De initiële basiscursussen: Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden kunnen nu online gevolgd worden in de nieuwe trainingsvorm: blended learning. Zo kun je je medewerkers blijven trainen vanuit huis of kantoor. 

Blended en online learning
De blended training van Special Cargo bestaat uit een online trainingsmodule in combinatie met een virtuele klassikale training met docent. De combinatie e-learning en het actief deelnemen aan de virtuele klassikale training met een online toets, geeft recht op het basis certificaat van de desbetreffende cursus. Met goedkeuring van het NCTV bieden wij de initiële basiscursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden aan in blended trainingsvorm. Per 13 april a.s. zijn deze online cursussen ook beschikbaar in het Engels.

Belangrijk
Zoals gebruikelijk bij reguliere klassikale trainingen, is het van belang dat wij vooraf een VOG/VGB-check uitvoeren bij de cursisten. Na goedkeuring, wordt de e-learning klaargezet in het online leerplatform Special Cargo Online, en kan de cursist direct starten. Na afronding van de cursus met positief resultaat, krijgt de cursist een digitale uitnodiging voor inschrijving voor de virtuele klassikale training.

Inschrijven!
U kunt uw medewerker(s) nu inschrijven voor één van de blended basiscursussen door een e-mailbericht te sturen naar: training@specialcargo.nl

Online herhalingscursussen
Voor de herhalingscursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden kunt u gebruik maken van onze online cursussen. Direct inschrijven, of meer weten? Klik hier voor ons volledig online cursusaanbod.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen willen wij u vragen om contact op te nemen met onze backoffice: telefoon 085 792 0585.  Mogelijk dat wij u niet direct te woord kunnen staan in verband met drukte, wij verzoeken u dan om een e-mail te sturen naar: training@specialcargo.nl

Maatregelen Ministerie mbt opleidingen en certificaten Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Naar aanleiding van het schrijven van het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat, met betrekking opleidingen en certificaten vervoer gevaarlijke stoffen, geven wij als erkend opleidingsinstituut een toelichting, handvatten en oplossingen. Wilt u hier meer over weten, lees dan de onderstaande mailing die vandaag is verstuurd naar onze klanten en relaties.

 

Uitstel examens
Alle examens (ADR, RID, ADN en VBGS) zijn door het CBR tot nader order uitgesteld, het is dan ook niet mogelijk om nu examens te reserveren. Als gevolg hiervan zijn alle initiële cursussen tot nader order opgeschort.

Veiligheidsadviseur ADR/RID (MO324 ADR – RID 1-2020)
Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Veiligheidsadviseur ADN (ADN M025)
Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Verklaringen bijzonder kennis van het ADN (ADN M025)
Alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020.  De geldigheidsduur van deze verklaringen zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder vóór 1 januari 2021 het bewijs levert dat is vereist volgens het ADN.

ADR Chauffeur (MO324 ADR)
Alle certificaten van de ADR Chauffeur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum, indien de cursist is geslaagd voor het examen.

De bovenstaande informatie (multilaterale overeenkomsten) is inmiddels gepubliceerd via de Staatscourant en is van kracht in Nederland.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen over Zee (IMDG)
Alle door ons uitgegeven certificaten voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht (IATA)
Naar verwachting volgt deze week berichtgeving van het ILenT met betrekking tot een oplossing voor de opleidingen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Zodra wij hiervan op de hoogte zijn gebracht, dan laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.

Maatregelen Ministerie mbt opleidingen en certificering Security

Naar aanleiding van de brief van het NCTV inzake maatregelen met betrekking tot opleidingen en certificering, geven wij als erkend opleidingsinstituut een toelichting, maar ook handvatten en oplossingen. Wilt u hier meer over weten, lees dan de onderstaande mailing die vandaag is verstuurd naar onze klanten en relaties.

 

Geachte relatie,

Naar aanleiding van de door ons ontvangen brief van het NCTV inzake maatregelen met betrekking tot opleidingen en certificering i.v.m. COVID-19 virus, willen wij u graag verder informeren over de inhoud hiervan en de maatregelen die wij als erkend opleidingsinstituut hebben genomen. Dit geldt voor de klanten van zowel Special Cargo, Workrate Training & Consultancy en Professional Training & Consultancy.

Uitstel
Voor de herhaling Controleur Luchtvracht, herhaling Controleur Vluchtbenodigdheden en herhaling Beveiligingsadviseur Luchtvracht is er de mogelijkheid om de geldigheid van het bestaande opleidingscertificaat tijdelijk te verlengen met 6 maanden. Wilt u in aanmerking komen voor dit uitstel dan dient u dit aan te vragen bij de Koninklijke Marechaussee. De backoffice kan u hierbij assisteren door het verstrekken van de benodigde gegevens met aanmeldingsbrief. Graag uw verzoek sturen per mail naar: training@specialcargo.nl o.v.v. aanvraag uitstel Koninklijke Marechaussee.

Initiële certificeringen
De initiële trainingen te weten; BAL, Controleur Luchtvracht en Controleur Vluchtbenodigdheden krijgen geen uitstel. Deze worden tot nader order opgeschort.

Online cursussen
Voor de herhalingscursussen Medewerker Luchtvracht, Medeweker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden kunt u gebruik maken van onze online cursussen. Direct inschrijven, of meer weten? Ga hiervoor naar ons volledige online cursusaanbod.

Blended learning
De basiscursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden gaan wij met goedkeuring van de NCTV, aanbieden in een blended trainingsvorm. Deze training bestaat uit een online trainingsmodule in combinatie met een virtuele klassikale training. Op dit moment worden de virtuele trainingen in orde gemaakt. Hierover ontvangt u volgende week meer informatie.

Heeft u nog vragen?
De inhoud van deze brief is met zorg samengesteld. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan willen wij u vragen om contact op te nemen met onze backoffice, telefoon 085 792 0585.  Mogelijk dat wij u niet direct te woord kunnen staan in verband met drukte, wij verzoeken u dan uw vraag per mail te sturen naar training@specialcargo.nl

Wilt u uitstel aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee dan kan onze backoffice u hierbij assisteren. Stuur uw verzoek uitsluitend per mail naar: training@specialcargo.nl o.v.v. aanvraag uitstel Koninklijke Marechaussee.

Met vriendelijke groet,

Jan de Bruijn
Manager Security SCS Training & Consultancy

DG Specialist gezocht!

Wil jij werken in een internationale omgeving waar geen dag hetzelfde is? Ben jij geïnteresseerd in het documenteren en verpakken van gevaarlijke stoffen voor verschillende vervoersmodaliteiten? Ben jij klantgericht, verantwoordelijk en kun jij goed schakelen? Spreek je een aardig woordje Engels en weet jij van aanpakken? Kortom heb jij het in je om onze nieuwe Gevaarlijke Stoffen Specialist te worden? Dan willen wij graag met jou in gesprek komen.

Voor onze locatie op Schiphol (Oude Meer) zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. Heb jij minimaal MBO werk- en denkniveau, relevante werkervaring (is een pré) en goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift? Ben jij communicatief sterk, kun je je staande houden in een dynamische omgeving en ben jij bereid om net een stapje extra te zetten? Dan zijn wij mogelijk een match.  Lees hier verder >>

Masterclass Casuïstiek

Door dagelijkse werkzaamheden zakt het ‘werken met de wet- en regelgeving boeken’ weg. Vaste stramienen en interne procedures maken het lastig om over de grenzen van de boeken heen te kijken en te werken. Herkenbaar? Schrijf je dan nu in voor de Masterclass Casuïstiek op 11 maart. In deze Masterclass gaan wij met elkaar terug de boeken in. Deelname is gratis. Meer informatie en of aanmelden kan via deze link >> 

Voor wie is deze Masterclass:
Professionals, veiligheidsadviseurs en vakmensen op het gebied van gevaarlijke stoffen, die hun kennis willen verdiepen, verbreden en bijhouden.

Sprekers:
Jannie van Vliet en Cor Schaatsbergen, zijn beide sinds 2018 docent wetgeving gevaarlijke stoffen bij Special Cargo College.

Aanscherping handhaving trainingen Luchtvracht beveiliging

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke aanscherping in de handhaving van trainingen voor de Luchtvracht beveiliging.

In 2019 is er een onderzoek gedaan door de KMar bij diverse opleidingsinstituten. Het doel van het onderzoek was om te bepalen welke partijen verantwoordelijk zijn voor het vaststellen dat uitsluitend gescreend personeel deelneemt aan de securitytrainingen.

De EU-verordening 2015/1998 en het Nationaal Trainingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart (NTBB) schrijven voor, dat de werkgever van de werknemer in het bezit moet zijn van:

 • Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs (verder ID genoemd),
 • Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een geldige Verklaring Geen Bezwaar (VGB voor vooral eerste linie loodsen)
 • Een loopbaanscreening over de voorgaande 5 jaar

Pas dan mag de werknemer deelnemen aan een securitytraining. Dit is niet nieuw, maar voorheen was de verplichting om de VOG/VGB te controleren NIET neergelegd bij de opleidingsinstituten maar alleen bij de werkgever. 

Naar aanleiding van een schrijven van de Koninklijke Marechaussee van 24 december 2019, is het nu verplicht om een geldige VOG en ID te tonen bij aanvang van de training. Bewijs van de loopbaanscreening hoeft niet getoond te worden.

De betreffende docent zal de ID en VOG controleren waarna de medewerker mag deelnemen aan de cursus.
Als een deelnemer niet in staat is de ID of VOG/VGB  te overleggen, dan verplicht NCTv en de KMar de docent deze cursist te weigeren.

Deze regel is van toepassing op de volgende trainingen:

Medewerker Luchtvracht/ – Vluchtbenodigdheden/ – Luchthavenbenodigdheden
Controleur Luchtvracht/ – Vluchtbenodigdheden
Beveiligingsadviseur Luchtvracht
Specialisatietrainingen X-Ray en ETD
Wij willen u hierbij op de hoogte brengen van de bovenstaande eis die we met ingang van 1 februari 2020 definitief invoeren.

Wij vragen u dan ook om ervoor te zorgen dat iedere kandidaat een geldig VOG/VGB bij zich heeft bij aanvang van de training. Hardcopy of digitaal en een geldig legitimatiebewijs.

Zo niet, dan moeten wij hem/haar weigeren bij aanvang van de training.
De kosten van de geboekte training voor die cursist zullen wel in rekening worden gebracht.

Wij hopen dat u hiermee voldoende op de hoogte bent. Mochten er vragen zijn dan zijn we natuurlijk bereikbaar.

 

terugblik Special Cargo Seminar 2020

Terugblik Special Cargo Seminar 2020

Met trots kijken wij terug op het Special Cargo Seminar 2020. Een inspirerende dag over actualiteiten, trends en ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en security. Met dank aan alle gastsprekers en deelnemers! Was jij erbij of heb je het event gemist? Niet getreurd volgend jaar een nieuwe editie. Voor nu een terugblik met onze dagvoorzitter Lars Sorensen. 

Overname Professional Training en Consultancy

Waar Special Cargo College en Professional Training en Consultancy al op vele fronten samenwerken, is het sinds 1 januari 2020 officieel: Special Cargo heeft Professional Training en Consultancy overgenomen. Samen kunnen zij hun klanten nog beter van dienst zijn op het gebied van trainingen en advies rondom het transport & opslag van gevaarlijke stoffen en security.

Special Cargo Services begon ruim 20 jaar geleden met het verpakken en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf breidde zich drie jaar geleden uit met een opleidingstak Special Cargo College (voorheen SCS Training & Consultancy). Alle partijen die betrokken zijn bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen dienen met voldoende kennis en kunde te zijn uitgerust. Met de overname van Professional Training en Consultancy breidt Special Cargo haar diensten op het gebied van securitytrainingen verder uit.

Marktpositie verstevigen
Zowel Sander de Man als Erik den Dikken, eigenaar van Special Cargo, zijn blij met de overname. “Onze diensten sluiten perfect op elkaar aan’’, stelt Sander. “Daarom werkten we natuurlijk al veel samen. Special Cargo heeft moderne trainingslocaties, een goede infrastructuur voor de inschrijvingen en een uitstekende backoffice. Wij brengen goed geschoolde professionals met praktijkervaring mee. Samen kunnen we verder bouwen aan het merk Special Cargo College en onze trainingen verder ontwikkelen.” Daar sluit Erik den Dikken zich bij aan. “Met de overname kunnen we onze positie in de markt als specialist in opleidingen rondom luchtvracht veiligheid en transport van gevaarlijke stoffen verstevigen en verder uitbreiden. Daar zijn wij buitengewoon blij mee.’’

En wat betekent deze overname voor de klanten? “De belangrijkste verandering is dat we een nog uitgebreidere trainingsagenda op het gebied van security-cursussen kunnen presenteren’’, legt Erik uit. “Welke cursus of training bedrijven ook willen volgen op het gebied van security of transport & opslag gevaarlijke stoffen; wij hebben het in huis.’’ Een tweede verandering is de naam: Professional Training en Consultancy wordt ook Special Cargo College. College is in twee jaar tijd een herkenbaar merk geworden binnen onze branche. Deze groei willen wij doorzetten en daarom is ook bij deze overname gekozen voor een volledige integratie in Special Cargo.

Special Cargo heeft op dit moment vier trainingslocaties: Schiphol, Eindhoven, Spijkenisse en Veenendaal.

Terugblik en vooruitkijken 2020

Wij kunnen terugkijken op een bevlogen jaar bij Special Cargo; introductie masterclasses en thema-avonden, nieuwe DGP-opleiding, uitbreiding trainingslocaties, overname van ADR-Opleider, Workrate Consultancy & Training en ook het klanttevredenheidsonderzoek was meer dan positief. Dan heb ik het nog niet gehad over de verbouwing op de Breguetlaan, waarbij onze collega’s ruim 2 maanden hun werk deden vanuit de loods op #7. Chapeau! Kortom, een bewogen jaar waar wij met trots op terugkijken.

30.000 dg-zendingen | 25.000 cursisten | klanttevredenheid 8,4 | 1.200 klassikale cursussen

In 2020 blijven wij verder werken aan de verdere professionalisering van de organisatie, samen met ons enthousiaste team van specialisten, docenten en professionals. Achter de schermen sorteren wij voort op een nog groter aanbod aan cursussen en opleidingen, werken wij verder aan onze internationale ambitie die steeds meer vorm krijgt en verwelkomen wij nieuwe partners aan de Special Cargo familie.

Ondanks de verandering en uitbreiding, blijft Special Cargo nog steeds vertrouwd. Kwaliteit stond en staat bij ons hoog in het vaandel. En concurreren op prijs ten koste van de kwaliteit laten wij graag aan andere aanbieders over. De uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek bevestigd deze uitspraak, waarin klanten zowel de kennis als kwaliteit van onze specialisten als ‘zeer deskundig’ bestempelen.

Voor 2020 is het thema bewustwording één van onze speerpunten. Het startsein is het Special Cargo Seminar op 13 januari 2020. Voor de 11e keer op rij, een gratis event voor geïnteresseerde uit de branch waarin wij actuele thema’s zullen belichten rondom DG en Security.

Voor nu willen wij u bedanken voor het vertrouwen afgelopen jaar en hopen ook in 2020 een voortzetting van onze prettige samenwerking. Namens het gehele team van Special Cargo en haar partners wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig & gezond 2020.

Erik den Dikken
Directie

Strengere handhaving voor het screenen van vaten

Naar aanleiding van de besluitvorming in Frankrijk en Duitsland volgt nu ook Nederland met krachtige handhaving omtrent het screenen van vaten en jerrycans. Het betreft geen wijziging van de wet, maar uitsluitend aangescherpte handhaving door de toezichthouder. De KMar schreef al eerder letterlijk: “Zoals eerder binnen de sector is gecommuniceerd, voldoet het beveiligingsonderzoek middels REST op luchtvracht, dat in vaten wordt aangeboden, niet aan de kwaliteitsnormering die Nederland hieraan stelt.”

De aangescherpte handhaving die vervolgens vorige week is gecommuniceerd en betrekking heeft op EDD als screeningsmethode voor vaten, is per direct van kracht en brengt de nodige onrust met zich mee bij onze klanten. Wij geven een toelichting op deze aanscherping.

Wat schrijft de KMar voor inzake screenen van vaten en jerrycans: 
•    Bij voorkeur vaten aanbieden vanuit de veilige keten (KC’s).
•    Indien er toch screening wordt vereist, is X-ray de geadviseerde methode.
•    Als de X-ray niet het gewenste beeld laat zien dan kan de EDD niet als alternatieve
onderzoeksmethode worden toegepast (*Bron KMar: ‘de inzet van EDD op vaten is een niet geborgde screeningsmethode’).

Het probleem en de oplossingen:
Cargo Screeners, gespecialiseerd in het screenen van luchtvracht, geeft aan dat het screenen van vaten met de X-ray mogelijk blijft. Echter indien het beeld niet goed genoeg is om de zending te beoordelen, wordt een zending niet veilig verklaard. Door de diversiteit in verpakkingsmateriaal en producten zijn er geen duidelijke richtlijnen te geven.

Om vast te stellen of een zending te screenen is middels de X-ray, dient men rekening te houden met diverse factoren. De volgende factoren zijn van invloed:

 • Soort verpakking. Denk aan vaten, jerrycans, IBC’s, blikken;
 • Materiaal verpakking.Zoals karton, plastic of metaal;
 • Soort product. Is het een vloeistof, poeder of iets anders?
  De dichtheid van het product is hierbij belangrijk;
 • Hoeveelheid. Hoe zwaarder de zending, hoe kleiner de kans
  dat men een beeld krijgt dat goed genoeg is om de zending te beoordelen;
 • Consolidatie. Meerdere blikken verf op een pallet geeft geen goed beeld,
  terwijl de blikken per stuk vaak prima te beoordelen zijn.

Advies vanuit Special Cargo: 
In geval van overpack bij een DG-zending moet er waarschijnlijk op collo niveau afgestapeld worden voor X-ray screening. Boven de 50 kg per collo (b.v. een vat) wordt de kans op een ‘black spot’ op de X-ray aanzienlijk. Dit kan dan een veilige status op de goederen uitsluiten. Voor kleinere gewichten is de kans hierop veel kleiner maar ook niet uitgesloten zoals hierboven beschreven

Het is aan te raden de goederen pas na screening aan te leveren bij een E-statushouder, zoals Special Cargo Services, voor de vereiste DG-afhandeling. Om problemen in de logistieke keten met de veilige luchtvracht status te voorkomen, adviseren wij de registratie Known Consignor als u eigenaar van de goederen bent en Regulated Agent als u niet eigenaar bent.

Regulated Agent of Known Consignor 
Indien het op basis van bovenstaande niet mogelijk blijkt om uw zendingen te screenen, dan is de enige mogelijkheid het aanleveren van de vaten en jerrycans etc. vanuit de veilige logistieke keten. De zendingen hoeven dan niet gescreend te worden. Uw bedrijf zal de status van Known Consignor of Regulated Agent moeten behalen. Alternatieve oplossingen, die passen binnen de kaders opgesteld door de KMar en de huidige wijze van training van EDD’s in Nederland, zijn nu niet mogelijk.

Special Cargo Services/Workrate heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven naar de Known Consignor (KC)- en de Regulated Agent (RA) status en kan u daarmee ook van dienst zijn. De Koninklijke Marechaussee is bereid om in samenwerking met Special Cargo Services de procedure om tot registratie te komen versneld te doorlopen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met Jan de Bruin, Christian Kraima of Patrick Schoenmaker via telefoonnummer 085 792 0585

Dangerous Goods Professional Opleiding

Heeft je organisatie behoefte aan een gevaarlijke stoffen professional die de spil is tussen de werk­ vloer en het management? En wil jij jouw kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen verbreden en verdiepen om zo goed beslagen aan tafel te kunnen zitten als gesprekspartner met overheid, zakelijke markt en bevoegd gezag? Dan is de 2­jarige opleiding Dangerous Goods Professional iets voor jou!

De Dangerous Goods Professional is de spil in het bedrijf als het gaat om vervoer, opslag en het werken met gevaarlijke stoffen. Ben jij die Professional? Wij starten in maart 2020 met een nieuwe 2-jarige opleiding.

7 redenen om te kiezen voor de opleiding Dangerous Goods Professional bij Special Cargo College: 

 1. Allround gevaarlijke stoffen opleiding
 2. Verbreding en verdieping
 3. Ruim 584 lesuren – 73 lesdagen
 4. Zowel klassikaal als online
 5. Spil in het logistieke web
 6. Gedegen en praktijkgericht
 7. Deskundige docenten
 8. Gastdocenten uit de praktijk

Special Cargo College een online examentraining-tool

“Heeft u voor mij een proefexamen te leen?” Een veelgestelde vraag wanneer cursisten (herhaling) Veiligheidsadviseur aan de vooravond staan van het CBR-examen. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft Special Cargo College een online examentraining-tool ontwikkeld; volledig afgestemd op het elektronische CBR-examen. Lees het artikel van Hans van der Maat en Cor Schaatsbergen via deze link >> 

Ben jij veiligheidsadviseur ADR, RID en ADN en staat jouw CBR-examen voor de deur? Wil jij je goed voorbereiden door te oefenen met representatieve en actuele examenvragen? Dit kan met de online examentraining voor Veiligheidsadviseurs modaliteit ADR, RID en ADN van Special Cargo College. Voor een demo en meer informatie, klik via deze link >> 

Masterclass Chemie

Schrijf je nu in voor de Masterclass Chemie

Wat is chemie? En wat heeft chemie te maken met vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen? Alles! Onze gastspreker Steef Fierens neemt u mee in dit onderwerp tijdens onze Masterclass op 11 december a.s.

De ene stof(-groep) is de andere niet, er zijn (groepen van) stoffen die gevaarlijker zijn dan de anderen, hoe komt dat? Weet jij waarom stoffen reageren op elkaar, is dat toeval of is het verklaarbaar? Is segregeren/separeren echt wel zo nodig of is dat een overdreven voorzorgsmaatregels? Wil je antwoord op deze vragen en wil je weten waarom het handig is meer kennis van chemie te hebben? Kom dan naar onze Masterclass, lees hier verder >> 

Overname Workrate Training en Consultancy BV

Per 1 september heeft SCS Training & Consultancy, de werkmaatschappij Workrate Training en Consultancy B.V. (verder WRTC genoemd) overgenomen. Deze overname past in de groeistrategie van Special Cargo en daarmee verstevigt de gevaarlijke stoffen opleider en specialist haar positie in de branche.

“Omdat de Workrate Group stormachtig groeit met het leveren van fysieke security is besloten dat de training en consultancy van WRTC in de nabije toekomst betere kansen heeft buiten de Workrate Group. Daarom is besloten om de hele werkmaatschappij WRTC over te dragen aan SCS Training & Consultancy”; aldus Jan de Bruijn manager WRTC.

De Bruijn vervolgt: “Special Cargo heeft behandeling en afhandeling van Gevaarlijke stoffen en Gevaarlijke stoffen trainingen (IATA, ADR, IMDG, RID en opslag) als specialisme en is al 20 jaar één van de grootste aanbieders in Nederland. SCS Training & Consultancy is, net als WRTC, ook geaccrediteerd als opleidingsinstituut voor luchtvrachttrainingen als;  MLV, CLV, BAL, Luchthaven- en Vluchtbenodigdheden. Onze diensten sluiten perfect op elkaar aan en versterken elkaar in hoge mate. Onze klanten kunnen nu een totaalpakket aan diensten afnemen”

Erik den Dikken, eigenaar van Special Cargo, is zeer content met deze overname. “Onze diensten sluiten perfect op elkaar aan en deze overname is een aanvulling op ons huidige aanbod van security-cursussen en trainingen. Hiermee versterkt SCS Training & Consultancy nog meer haar positie als erkend opleidingsinstituut”.

Wat betekent deze samenwerking voor onze cursisten? 

Door de overname zal de dienstverlening door SCS Training & Consultancy alleen maar beter worden en zorgen voor een nog uitgebreidere trainingsagenda op het gebied van security-cursussen op de moderne trainingslocaties, handelend onder de naam Special Cargo College, op Schiphol, Venlo, Eindhoven, Spijkenisse en Veenendaal.

“Vooralsnog zal WRTC de komende 6 maanden onveranderd, onder dezelfde naam en met dezelfde kwaliteit, zijn diensten leveren. Daarna zullen we volledig integreren  in SCS Training & Consultancy, aldus Jan de Bruijn”. Inmiddels is het voltallige team van WRTC verhuisd naar de Special Cargo College locatie aan de Koolhovenlaan 100 op Schiphol.

Over SCS Training & Consultancy

SCS Training & Consultancy is en een IATA Approved School met een breed aanbod aan opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging. SCS Training & Consultancy is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met communicatie@specialcargo.nl

 

Volg je gevaarlijke stoffen cursus dit najaar in Spijkenisse

De zomervakantie is voor velen bijna voorbij, tijd om weer aan de slag te gaan en je kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen en beveiliging luchtvracht te verbreden of op te frissen.

Begin september starten wij in Spijkenisse weer met een aantal klassikale basis en herhalingscursussen.  Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de basis en herhalingscursussen gevaarlijke stoffen opslag en behandeling, lucht- en wegvervoer en beveiliging luchtvracht.

Schrijf je snel in of klik hier voor ons actuele aanbod aan klassikale cursussen in Spijkenisse, start september.

Vakbekwaam behandeling gevaarlijke stoffen  (basis)
Startdatum: 2 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>

Vakbekwaam behandeling gevaarlijke stoffen (herhaling)
Startdatum: 3 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>

Veiligheidsadviseur ADR/RID (basis)
Startdatum: 4 sept
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>

Vervoer van stukgoederen over de weg (basis)
Startdatum:  5 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >> 

Medewerker Luchtvracht
Startdatum:  28 aug  | 10 september
Meer informatie/ inschrijven, klik hier  >> 

Beveiligingsadviseur Luchtvracht (herhaling)
Startdatum:   23 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>   

Controleur Luchtvracht (herhaling)
Startdatum:   25 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >> 

ADR-opleider wordt per 1 augustus voortgezet door Special Cargo

ADR-opleider wordt per 1 augustus 2019 voortgezet door Special Cargo. Cursisten profiteren van deze samenwerking door nog meer kennis en ervaring en een nog breder aanbod aan klassikale cursussen en trainingen onder één dak op de trainingslocatie in Veenendaal. Klik hier voor onze eerdere berichtgeving over deze voortzetting.

Wilt u meer weten of zich inschrijven voor één van de ADR-trainingen, kijk dan op www.adr-opleider.nl

Masterclass BRZO, mis’ m niet!

Ruim 400 bedrijven in Nederland vallen onder het BRZO-besluit en zijn verplicht om veiligheidsmaatregelen te nemen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen. Maar wanneer ben je een BRZO-bedrijf en welke punten moet je als organisatie op orde hebben om aan de verplichtingen te voldoen? Wil je jouw kennis verbreden over dit onderwerp?

Schrijf je nu in voor onze Masterclass BRZO op 11 september a.s.
Meer informatie en direct inschrijven >> 

Special Cargo zet ADR-opleider.nl voort

Na 7 jaar draagt eigenaar van ADR-opleider, Egbert van der Leest, per 1 augustus a.s. het stokje over aan Special Cargo. De voortzetting van het opleidingsinstituut past in de groeistrategie van Special Cargo en daarmee verstevigt de gevaarlijke stoffen opleider haar positie in de branche.

“Onze interactieve lesmethode geeft onze cursisten een optimale voorbereiding op de examens en resulteert in de hoogste slagingspercentages. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren mogen meewerken om dit doel te bereiken. Nu is het tijd om het stokje over te dragen aan (..) Special Cargo” aldus van der Leest.

Erik den Dikken, eigenaar van Special Cargo, is zeer verheugd dat hij ADR-opleider.nl kan voortzetten. “Deze overname versterkt de positie van Special Cargo als trainingsinstituut en is een aanvulling op ons huidige aanbod van cursussen en trainingen. Daarbij biedt deze overname ons de kans om onze trainingsfaciliteiten uit te breiden naar een centrale locatie in het midden van het land.

Wat betekent deze samenwerking voor jou?

Cursisten profiteren van deze samenwerking door een nog breder aanbod aan klassikale cursussen. Nog meer kennis en ervaring onder één dak nu ook in Veenendaal.

Over Special Cargo College

Special Cargo College is onderdeel van SCS Training & Consultancy en een IATA Approved School met een breed aanbod aan opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging. Special Cargo College is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met communicatie@specialcargo.nl

Alle certificaten in één overzicht

Wil je overzicht en grip krijgen over het opleidingstraject van je medewerkers? Met Special Cargo Online, hebben wij een online applicatie ontwikkeld waarin planning & beheer van alle cursussen en opleidingen van jouw medewerkers overzichtelijk zijn geordend en direct inzicht geven.

De voordelen:

Stoeien en bijhouden van Excel lijsten, agenda’s en personeelsdossiers behoort tot de verleden tijd.  Met Special Cargo Online wordt in een oogopslag duidelijk:

 • Wie een training moet volgen
 • Verloopdatum van certificaten
 • Data en mogelijkheden nieuwe cursussen
 • Online inschrijven klassikale en online cursussen
 • Op welke locatie de cursus wordt gegeven
 • Behaalde certificaten
 • Slagingsscore per medewerker
 • Plannen van cursussen
 • Koppel cursussen, data, en locaties gemakkelijk aan de deelnemers.
 • Voor zowel E-learning, blended als klassikaal.

Meer weten

Met Special Cargo Online ben je snel en efficiënt op weg. Lees verder en neem contact met ons op >>

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen

Op 17 juni a.s. starten wij met een de cursus Herhaling Vakbekwaamheid behandeling Gevaarlijke Stoffen in Rotterdam. Heb jij je een VBGS certificaat op zak en is het tijd voor de herhaling? Onze ervaren en praktijkgerichte docenten verwelkomen je graag op onze locatie in Spijkenisse.  Meer informatie of direct inschrijven? Klik hier >> 

Praktische Informatie

 • De prijs voor deze training is € 390- exclusief btw en examen gelden
 • De training is van 09:00 – 16:00 uur
 • Bij Special Cargo College kun je gratis gebruikmaken van het wifi-netwerk
 • Koffie, thee, water en lunch zijn inbegrepen
 • Gratis parkeergelegenheid voor de deur
 • Deze training kan ook incompany gegeven worden

Basis Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen

Toch nog eerst de Bais Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen cursus volgen? De basis cursus start op 2 september a.s. Voor meer informatie en aanmelden klik hier >> 

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen Spijkenisse

Op 5 juni a.s. starten wij met de cursus IATA Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen. In de praktijk betekent dit 4 dagen vol aan de bak met DG en luchtvracht op onze locatie in Spijkenisse onder leiding van bevlogen docenten. Er is nog plek, mogen wij jou verwelkomen?

Praktische Informatie:

 • De basiscursus duurt vier dagen.
 • De training is van 09:00 – 16:30 uur
 • De prijs voor deze cursus is € 540,- excl. btw
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen
 • De training is van 09:00 – 16:30 uur
 • Gratis wifi op onze locaties
 • Voldoende parkeergelegenheid voor de deur
 • Deze training kan ook incompany gegeven worden

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier >>

Extra thema avond lithium batterijen PGS37

3 juli 2019 | Schiphol | 17.00

De nieuwe PGS-richtlijn PGS-37 komt eraan. Naar verwachting zal medio 2020 deze richtlijn met betrekking tot opslag van lithium-ion batterijen van kracht gaan. Ben jij al voorbereid op de gevolgen die dit heeft op de organisatie? Wij nodigen je van harte uit voor onze thema-avond, op 3 juli as. waarin wij je op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken op dit gebied. Klik hier voor meer informatie. 

 

PERSBERICHT: Opleiders bundelen hun krachten

April 25, 2019. Special Cargo College en Professional Training & Consultancy versterken hun samenwerking in de regio. Beide bedrijven bieden organisaties hoogwaardige opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging.

De samenwerking tussen Special Cargo College en Professional Training & Consultancy startte ruim een jaar geleden. “De directe aanleiding hiervoor was een zoektocht naar deskundige docenten op het gebied van Luchtvracht Beveiliging”, vertelt Erik den Dikken eigenaar van Special Cargo College. Wat begon met een verkennend gesprek, heeft geresulteerd in een prettige samenwerking tussen de beide organisaties”.

Afgelopen week is Professional Training verhuist naar de Koolhovenlaan #100, waar ook Special Cargo College is gehuisvest en wordt de samenwerking nog verder geïntensiveerd vertelt Sander de Man van Professional Training. Met deze samenwerking verstevigingen wij onze gezamenlijke positie als opleider in de regio.

Wat betekent deze samenwerking voor jou?

Cursisten profiteren van deze samenwerking door een breder aanbod aan cursussen zowel klassikaal als online. Nog meer kennis en ervaring onder een dak aan de Koolhovenlaan #100.

Over Professional

Professional Training & Consultancy is gespecialiseerd in het geven van advies en trainingen op het gebied van de beveiliging burgerluchtvaart en logistiek. Professional is een erkend opleidingsinstituut goedgekeurd door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor meer informatie: http://www.protc.nl

Over Special Cargo College

Special Cargo College is onderdeel van SCS Training & Consultancy en een IATA Approved School met een breed aanbod aan opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging. Special Cargo College erkend door Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor meer informatie: www.specialcargo.nl

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met communicatie@specialcargo.nl.

 

 

Terugblik SCS zaalvoetbaltoernooi

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een goed geslaagd SCS-zaalvoetbaltoernooi. Op zaterdag 13 april kwamen 21 teams bij elkaar in Kennemer Sportcenter Complex in Haarlem voor jaarlijkse sportieve georganiseerd door Special Cargo Services.

Nieuw dit jaar was de invulling voor de jongste bezoekers. Leuke attracties, lekker voetballen en een freestyle straatvoetballer maakte de dag een heus sportief familie-event. Na een spannende finale is de felbegeerde SCS-beker gewonnen door RSC Transport. De 2e prijs ging naar Milestone Logistics en de 3e prijs is gewonnen door het team van Fast Forward Freight. Allemaal van harte gefeliciteerd!

ZAALVOETBALTOERNOOI 2019 13 APRIL 2019 HAARLEM

Ben jij erbij? thema-avond lithium batterijen pgs37

De nieuwe PGS-richtlijn PGS-37 komt eraan! Naar verwachting zal medio 2020 deze richtlijn met betrekking tot opslag van lithium-ion batterijen van kracht gaan. Ben jij al voorbereid op de gevolgen die dit heeft op de organisatie?

Wij nodigen je van harte uit voor onze thema-avond, waarin wij je op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken op dit gebied. Docenten Jurgen Spanjers en Teun Graven zullen ingaan op de gevaren, wijzigingen en mogelijke gevolgen van de PGS-37.

Tijdens deze avond komen de risico’s bij vervoer en opslag van lithiumbatterijen aan bod en de huidige stand van zaken rondom de ontwikkeling van regelgeving voor opslag van deze batterijen.

Meer informatie en aanmelden via deze link >>

NIEUW: Special Cargo Events

NIEUW! Naast ons cursusaanbod, organiseren wij dit jaar ook diverse netwerkavonden en masterclasses, zogenaamde Special Cargo Events. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de nadruk gelegd op netwerken met mede-professionals, introductie van nieuwe producten en kennismaken met actuele thema’s. De Masterclass zal een verdieping zijn op de actualiteit rondom het thema gevaarlijke stoffen. Onze events worden tijdig aangekondigd via onze nieuwsflits en LinkedIn.

Nu nog overzichtelijker, hebben wij op onze website een EVENTS pagina toegevoegd aan de menubalk. Hier kun je zowel aankomende evenementen als recente evenementen terugvinden.

 

MASTERCLASS: Energietransitie

De belangstelling en vraag naar kennis op het gebied van het alternatieve energiebronnen, opslag, risico’s en het bestrijden hiervan neemt sterk toe. Wil je jouw kennis verbreden en inzicht verkrijgen over de bestrijding van de risico’s uit oogpunt van de hulpverlening? Kom dan naar onze Masterclass op woensdag 13 maart as. aanvang 17.00.

Onze gastspreker is dhr. Martin Meijer, chemisch adviseur en specialist gevaarlijke stoffen bij Veiligheidsregio Rijnmond.

Meer informatie of aanmelden? Klik dan op de link >>

Online cursussen vernieuwd

HERNIEUWDE DANGEROUS GOODS CURSUSSEN  GOEDGEKEURD DOOR ILT

Bijblijven en vooroplopen is het credo van SCS Training & Consultancy. In het verlengde hiervan staat bij ons ook de ontwikkeling en uitbreiding van ons cursusaanbod niet stil. E-learning, oftewel online cursussen maakt een belangrijk deel uit van ons pakket en dit aantal groeit in een rap tempo door.

Inmiddels hebben we al onze Dangerous Goods Awareness trainingen vernieuwd en zijn deze cursussen toegevoegd aan ons online cursusaanbod. In het verlengde hiervan zijn op basis van de vereisten in de ICAO Technical Instructions (in de praktijk de IATA Dangerous Goods Regulations) deze trainingen goedgekeurd door de ILT.

Onze nieuwe E-learning (online cursussen) richt zich al op de toekomstige Compentency-based training. Deze trainingsvorm is ontworpen om ervoor te zorgen dat medewerkers de taken kunnen vervullen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierbij valt overbodige leerstof weg. Met dit als uitgangspunt hebben wij vernieuwde trainingen ontwikkeld volgens onderstaande tabel:

Elke e-learning bestaat uit een aantal modules, waarbij iedere module wordt afgesloten met een korte test. Het eindresultaat wordt berekend over alle modules, waarbij conform de IATA standaard, een minimum resultaat van 80% moet worden behaald.

De E-learning kan desgewenst tijdelijk worden onderbroken en start naar keuze van de gebruiker, weer op de plaats waar men gebleven was of aan het begin van de cursus. Bij voldoende resultaat wordt direct een certificaat gegenereerd, dat per e-mail aan de gebruiker (en zijn of haar werkgever) wordt toegezonden.

Meer informatie over ons cursusaanbod, klik hier >>
Meer informatie over onze online cursussen, klik hier >>

Terugblik SCS-seminar 2019

Afgelopen maandag 14 januari jl. was het zover: het jaarlijkse Special Cargo Services Seminar. Deze avond stond in het teken van de wet- en regelgeving 2019. De wijzigingen en ontwikkelingen werden besproken voor zowel de luchtvracht, weg- en zeevervoer; security; lithium batterijen en de verandering van het onderwijs. Een avond waar Special Cargo Services met trots en plezier op terugkijkt!

Na ontvangst in het Corendon hotel in Badhoevedorp werd het event geopend door Faouzi El Ghani. Hij vertelde over 20 jaar Special Cargo Services en de ontwikkelingen in de markt door de jaren heen. In december 2018 heeft Special Cargo Services geen kerstgeschenken aan klanten en relaties gegeven. Dit uitgespaarde bedrag is door de directie verdubbeld waardoor er een mooi bedrag kan worden gedoneerd aan de Linda Foundation.

Vervolgens nam Jurgen Spanjers (docent Gevaarlijke Stoffen) ons mee in de wijzigingen regelgeving luchtvracht en het vervoer van Lithium Batterijen. De microfoon werd overgedragen aan Patrick Schoenmaker (docent Security) betreffende wijzigingen security en de nodige aandachtspunten.

Na de pauze vertelde Cor Schaatsbergen (docent Gevaarlijke Stoffen en Vakbekwaamheid) over de wijzigingen ADR/ RID en het belang van het aanstellen van een veiligheidsadviseur. Vervolgens nam Teun Graven ons mee in de veranderingen in onderwijstechnieken en de nabije toekomst van blended-learning, compentency based training en online cursussen.

De avond werd op een pakkende manier afgesloten met een quiz waarin John Dolman een vliegreis voor 2 personen naar Istanbul heeft gewonnen. John Lindeboom heeft een diner voor 2 personen in het All-Inclusive restaurant van Corendon Hotels & Resorts Badhoevedorp gewonnen door het achterlaten van zijn visitekaartje in de tombola.

Wilt u ook op de hoogte worden gehouden van onze events, thema-avonden en masterclasses? Schrijf u dan nu hier in voor onze nieuwsflits. 

 

Goed geïnformeerd het nieuwe jaar in

Wilt u ook goed geïnformeerd het nieuwe jaar in? Kom dan naar het jaarlijkse SCS Seminar op maandag 14 januari a.s.

Tijdens dit seminar informeren wij u graag over de Nieuwe wet- en regelgeving 2019. Onze trainers zullen inzoomen op IATA, de veranderingen in security en de wijzigingen in IMDG. Gedurende het seminar is er voldoende tijd om vragen te stellen en ruimte voor discussie. Bovendien maakt u kans op een vliegreis voor 2 personen naar Istanbul

Deelname is kosteloos, maar let op: vol=vol

Stel uw vraag hier!

Na afloop van deze avond heeft u handvaten gekregen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.  Heeft u echter een specifieke vraag die u graag beantwoordt ziet door een van onze trainers, dan kunt u deze naar ons mailen. Uw vraag zal dan gedurende het seminar worden behandeld, of 1-op-1 met de trainer na afloop.

Praktische informatie

Deelname is geheel kosteloos. Registratie is echter wel belangrijk in verband met de planning.
Aanmelden kan tot donderdag 3 januari en uitsluitend per dit mailadres: seminar@specialcargo.nl

Uw aanmelding is definitief wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen, deze ontvangt u kort na uw inschrijving.
U bent van harte uitgenodigd om een introducé mee te nemen.  Wanneer u hiervan gebruikmaakt, wilt u dit dan kenbaar maken bij uw inschrijving?

Aftrap eerste thema-avond Special Cargo College

Onze docenten @Cor Schaatsbergen en @Jannie van Vliet hebben de aftrap gedaan voor de eerste thema-avond van Special Cargo College waarin de wijzigingen IMDG 39-18 centraal stond. Heeft u deze gemist? Schrijf u dan in voor de nieuwsflits dan blijft u op de hoogte van onze events. https://lnkd.in/gAxE9cP

Maatwerk

Volg met je team, afdeling of bedrijf onze MAATWERK WIJZIGING AMENDMENT IMDG CODE 39-18. Volledig toegespitst op de wensen van de branche en organisatie, gaan onze docenten de diepte in met de materie. Kortom, een must-do wanneer je veiligheid serieus neemt.

Onze voordelen:

1. Inhoud afgestemd op uw branche en organisatie
2. Bepaal zelf de datum en locatie van de training
3. Haal onze specialisten in huis

Onze docenten:

Jannie van Vliet
Cor Schaatsbergen

Meer informatie of aanmelden voor maatwerk? Stuur een mail naar: training@specialcargo.nl 

 

NIEUW: cursusdata 2019 online

Cursusdata Special Cargo College 2019 online!

Gevaarlijke Stoffen cursus of juist een Beveiliging Luchtvracht training? Volg je training ook in het nieuwe jaar bij Special Cargo College! Bekijk ons volledige aanbod hier en schrijf je nu in samen met je collega, team of afdeling.

In company | maatwerk

Alle open cursussen worden ook incompany gegeven. Bij incompany volg je met je team of afdeling een (standaard) training uit ons aanbod op eigen locatie of indien gewenst op een van onze locaties. Liever maatwerk? Dan verzorgen onze docenten een volledig op maat cursus afgestemd en toegespitst op de specifieke wensen, branche en organisatie.

Vragen?

Tijdens een (kosteloze) telefonische intake stemmen we de wensen en behoeften graag zo goed mogelijk af, zodat we een passend aanbod kunnen samenstellen. Neem hiervoor contact met ons op: training@specialcargo.nl of per telefoon: 085-792 05 85

Maatwerk wijziging IMDG CODE 39-18 

Gevaarlijke stoffen over zee? Volg met je team, afdeling of bedrijf onze MAATWERK WIJZIGING AMENDMENT IMDG CODE 39-18. Volledig toegespitst op de wensen van uw branche en organisatie, gaan onze docenten de diepte in met de materie. Kortom, een must-do wanneer u veiligheid serieus neemt.

Meer informatie of aanmelden voor maatwerk? Stuur een mail naar: training@specialcargo.nl 

Onze voordelen:

1. Inhoud afgestemd op uw branche en organisatie
2. Bepaal zelf de datum en locatie van de training
3. Haal onze specialisten in huis

Uw docenten

Jannie van Vliet
Cor Schaatsbergen

NIEUW!  Thema avond wijzigingen IMDG CODE 39-18

Wat staat er in nieuwe IMDG code 39-18? Wat zijn belangrijke wijzigingen? En wat zijn de effecten van de nieuwe wet- en regelgeving op uw organisatie? Interessante vragen, maar geen antwoorden? Meld u dan nu aan voor onze thema-avond.

Op woensdag 21 november nemen onze docenten Jannie van Vliet en Cor Schaatsbergen u graag mee in de amendement IMDG CODE 39-18. De amendement mag per 1-1-2019 gebruikt worden maar moet per 1-1-2020 gebruikt worden.

Bijblijven en vooroplopen? Meld u nu aan, toegang is gratis.
Locatie: Spijkenisse

Meer informatie: event@specialcargo.nl

 

Veiligheidsadviseur ADR/ RID (cursus)

Vervoert uw onderneming gevaarlijke stoffen over de weg en/of spoor? Is uw organisatie verantwoordelijk voor het verpakken, beladen, vullen, lossen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is uw organisatie verplicht om een veiligheidsadviseur te benoemen. Nog niet gedaan? 

De interne veiligheidsadviseur adviseert en rapporteert over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer (en alle handelingen ten behoeve van het vervoer) van gevaarlijke stoffen. En daarbij is hij of zij de expert en verantwoordelijke binnen de organisatie op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Met de cursus Veiligheidsadviseur ADR/RID bij Special Cargo College bent u goed voorbereid. Meer weten of direct inschrijven, klik dan hier!

 

 

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (cursus)

Zijn uw medewerkers betrokken bij het behandelen van gevaarlijke stoffen? Dan weet u ook dat omgaan met gevaarlijke stoffen risico’s met zich meebrengt voor zowel mens als milieu. Om deze risico’s tot een minimum te beperken is veilig werken van groot belang.

Maar wat is veilig werken? Aan welke bepalingen moet uw organisatie voldoen? En hoe kunt u zorgen dat uw organisatie en medewerkers veilig werken met gevaarlijke stoffen? In de regel, dient er tenminste één deskundige aanwezig te zijn binnen de organisatie, die toezicht houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de veiligheidsvoorschriften. De deskundige voert de controle uit op de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.

Volg de cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (VBGS) bij Special Cargo College en u voldoet aan de vakbekwaamheidseis die door de milieudiensten wordt gesteld. Voor meer informatie of inschrijven, klik hier.

Nieuwe labels Lithium Batterijen

Wist u dat het huidige Lithium Batterijen label komt te vervallen per 01-01-2019? Uiteraard wilt u ook in het nieuwe jaar conform de regels zendingen versturen, bestel dan tijdig nieuwe labels. Bestelt u bij Special Cargo Services voor 1 november a.s. uw nieuwe labels, dan kunnen wij deze met korting aanbieden. Hoe handig!

Neem contact op met Faouzi El Ghani, Niels Dijkhuizen of John Van Heiningen. Of bel met kantoor: 020 655 6262

 

Special Cargo College Rotterdam

Met trots kunnen wij melden dat we per 1 oktober de deuren openen van Special Cargo College Rotterdam. Achter de schermen wordt hard gewerkt om deze locatie up-en-running te hebben voor de start van een nieuw opleidingsjaar. De onderstaande trainingen hebben wij al ingepland staat als open inschrijving en starten in oktober.

Incompany
Alle trainingen van Special Cargo College worden ook incompany gegeven. Volg met je team of afdeling een training toegespitst op je branche en organisatie. Bepaal zelf de datum en locatie van de training en haal onze docenten in huis. >> Meer informatie

Contact
Bij vragen over onze trainingen en de mogelijkheden? Bel gerust: +31(0)85-7920585 of stuur een mail naar: training@specialcargo.nl Wij helpen je graag verder!

Industrieel verpakken

Een zending klaarstaan met overmaatse goederen die zonder houten bekisting niet vervoerd kan en mag worden?  Met handen in het haar omdat de middelen en kennis hier ontbreken in jouw organisatie? Laat Special Cargo Services de zending industrieel verpakken. Dit betekent volledig op maat voor extra bescherming en conform wet- en regelgeving. Ook voor gevaarlijke stoffen zendingen.

Maximale bescherming met industrieel verpakken
Het verpakken van goederen gebeurt op een professionele manier, waarbij wij werken met duurzame en solide materialen. Of het nu gaat om het opmaat maken van verpakkingen voor pompen, lange buizen, elektronica en machineonderdelen, van 1 tot 5.000 kilo, wij denken en werken mee aan een oplossing voor het industrieel verpakken van deze bijzondere zendingen.

Online Cursus Luchtvervoer Lithium Batterijen

Werkt jouw organisatie met producten waarin lithium batterijen in zitten en zijn deze producten bestemd voor de export? Weten de medewerkers welke documentatie, merken en etiketten verplicht zijn op een verpakking met lithium batterijen? En hoe zit het met het luchtvervoer van lithium batterijen? Mag dit nou wel of toch niet en waar zitten de gevaren?

Tijdens de online cursus Luchtvervoer Lithium Batterijen worden medewerkers op een laagdrempelige manier geïnformeerd over de in- en outs met het luchtvervoer van lithium batterijen. Deze praktische online cursus is interactief, zit bomvol met voorbeelden uit de praktijk waardoor de uitleg goed te volgen is. De voordelen: geen reistijd, volg de cursus gemakkelijke vanuit huis of kantoor.

Aanmelden of meer informatie>>