Basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen

Deze door SCS Training & Consultancy ontwikkelde cursus is gebaseerd op de opleidingseisen van de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air en de IATA Dangerous Goods Regulations.

De cursus is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vrachtafhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden met het gereedmaken of controleren van gevaarlijke stoffen die per vliegtuig vervoerd moeten worden.

De cursus leidt op tot het certificaat, dat ingevolge wettelijke bepalingen nodig is voor de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgegeven A, B, C of E erkenning luchtvervoer gevaarlijke stoffen

Duur van de cursus
De basiscursus duurt 4 dagen en wordt gegeven op woensdag en donderdag, verspreid over twee opeenvolgende weken. Hierdoor wordt de cursist de gelegenheid geboden om zich ook door zelfstudie de stof eigen te maken.

Vooropleiding
Een gezond verstand, goede kennis van de Engelse taal en gemotiveerdheid is alles wat nodig is om deze cursus met succes af te sluiten.

Erkenning als opleidingsinstituut
SCS Training & Consultancy BV is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend opleidings- en exameninstituut.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand van de laatste editie van de Engelstalige IATA Dangerous Goods Regulations, het in de praktijk door de luchtvaartindustrie gebruikte handboek voor het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen. Dit handboek wordt voor de duur van de cursus aan de deelnemers in bruikleen gegeven. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een uitgebreid cursusboek, waarin op duidelijke wijze in de Nederlandse taal de materie wordt besproken en uitgelegd. Dit cursusboek bevat een groot aantal opgaven waarmee de cursist wordt voorbereid op het examen.

Docenten
De cursus worden gegeven door ervaren docenten, die de materie niet alleen vanuit de theorie van de ICAO / IATA voorschriften benaderen, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven op onze trainingslocatie op Schiphol Rijk (Special Cargo College) of in Eindhoven.

Certificering
Deelnemers die het examen met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat voor de categorieën 1, 3 en 6.

Desgewenst kan (bij een slagingspercentage van minimaal 80%) ook een registratie bij IATA in Montreal plaatsvinden. Aan deze registratie zijn echter kosten verbonden.

Praktische Informatie

  • De basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen is een vierdaagse training
  • De prijs voor deze cursus is € 540,- exclusief btw
  • Koffie, thee, water en lunch zijn inbegrepen
  • De training is van 09:00 – 16:30 uur
  • Bij Special Cargo College kun je gratis gebruikmaken van het wifi-netwerk
  • Gratis parkeergelegenheid voor de deur
  • De groep bestaat uit maximaal 18 personen
  • Deze training kan ook incompany gegeven worden

Inschrijfformulier

Gegevens Cursist
Selecteer cursus data

Gegevens Bedrijf

Ik ga akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."

Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging.