Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (E-learning)

Deze door SCS Training & Consultancy ontwikkelde E-learning is gebaseerd op de opleidingseisen van de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air en de IATA Dangerous Goods Regulations (categorie 4, 5, 7 en 8).

De cursus is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vrachtafhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden met de behandeling van gevaarlijke stoffen die per vliegtuig vervoerd moeten worden, zoals loodsmedewerkers en vorkheftruck chauffeurs, maar ook voor medewerkers die geen gevaarlijke stoffen behandelen, maar deze wel in hun werk tegenkomen.

Duur van de cursus
Deze E-learning bestaat uit 11 modules en neemt 3-4 uur in beslag. Elke module wordt afgesloten met een korte test. Om te slagen is een resultaat van 70% nodig, gerekend over alle modules samen.

Vooropleiding
Een gezond verstand en gemotiveerdheid is alles wat nodig is om deze cursus met succes af te sluiten.

Erkenning als opleidingsinstituut
SCS Training & Consultancy BV is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend opleidings- en exameninstituut.

Cursusmateriaal
De E-learning is waar mogelijk interactief, voorzien van afbeeldingen en een voice-over, waardoor de uitleg goed te volgen is. Desgewenst kan de cursus op elk moment worden onderbroken. Als de cursus daarna opnieuw wordt gestart gaat deze verder op het punt waar men gebleven is.

Ontwikkelaars
De cursus is ontwikkeld door ervaren docenten, die de materie niet alleen vanuit de theorie van de ICAO / IATA voorschriften benaderen, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk.

Certificering
Deelnemers die E-learning met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat.

Praktische Informatie

  • Deze cursus bestaat uit 11 online modules
  • Training duurt maximaal 3-4 uur
  • Login is geldig voor 1 jaar
  • Geen reistijd: volg de cursus vanuit huis of op kantoor
  • Vragen? Dit kan per e-mail bij onze trainers
  • De prijs voor deze training is € 65,- exclusief btw

Inschrijfformulier

Gegevens Cursist
Gegevens Bedrijf

Ik ga akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."

Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging.