Handhaving Luchtvaartwet

Redactie
20 september, 2022
2,5 minuten leestijd
IATA

Eind november zijn alle Erkend Agenten en Bekende Afzenders door de NCTV schriftelijk geïnformeerd onder meer over het vereiste om als BBLV-entiteit een interne securitymanager aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beveiligingsprogramma en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen. In navolging van deze verplichting is eind juli, onderstaande mailing verstuurd naar klanten en relaties van SCS Training & Consultancy.

 

Geachte relatie,
Afgelopen week is gebleken dat de Koninklijke Marechaussee (Kmar) inmiddels actief handhaaft op de vorig jaar aangekondigde verplichting tot het intern aanwijzen van een Security Manager (als vervanger van de

Beveiligingsadviseur Luchtvracht) door de Erkend Agent (RA) en Bekende Afzender (KC). Verderop treft u de ontvangen toelichting hierop van de Kmar.
Hoewel er door de NCTV nog geen exacte uiterste datum hiervoor is genoemd, zijn de eerste Erkend Agenten inmiddels als ‘niet conform’ beoordeeld door de Kmar. Na een negatieve beoordeling is de voorwaarde om aan wet- en regelgeving te voldoen dat binnen 2 maanden een intern aangewezen Security Manager de benodigde opleiding (momenteel: Beveiligings-Adviseur Luchtvracht) met goed resultaat heeft gevolgd en het certificaat kan worden overlegd. Niet voldoen aan deze voorwaarde kan resulteren in intrekking van de status Erkend Agent of Bekende Afzender.

Op basis van de gestarte handhaving van Kmar kan ik niet anders dan u adviseren om direct de benodigde actie te ondernemen en intern een Security Manager aan te wijzen en deze persoon zo spoedig mogelijk de 3-daagse basis cursus Beveiligings-Adviseur Luchtvracht te laten volgen en aansluitend aan te melden voor het verplichte CITO-examen. Ik wil hierbij benadrukken, dat dit voor ons geheel onverwacht komt en wij hierin “slechts“ de boodschapper zijn.  Echter de interpretatie van de Kmar hierin is dat e.e.a. kon worden afgeleid uit eerder verstuurde brieven.

De eerste partijen die met actieve handhaving van Kmar te maken krijgen zijn waarschijnlijk de Erkend Agenten die een status toekennen aan veilige vracht, zoals expediteurs die, al dan niet na het (laten) uitvoeren van een beveiligingsonderzoek, de status SPX op de Air Waybill vermelden.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben kunt u zicht uiteraard tot ons wenden, maar ik zou u vooral willen vragen de brief van de Kmar af te wachten en hun dan eventueel te benaderen met vragen omtrent dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Patrick Schoenmaker
Operationeel Manager

 

Toelichting KMAR d.d. 20 juli 2022:

“Op 15 november 2021 (kenmerk: 3655165) en 1 juni 2022 (kenmerk: 4027468) zijn alle RA’s en KC’s door de NCTV schriftelijk geïnformeerd omtrent onder meer het vereiste om als BBLV-entiteit een interne securitymanager aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beveiligingsprogramma en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen. Tevens werden zij geïnformeerd omtrent de betreffende opleiding welke benodigd is en de geboden overgangsmaatregelen ten aanzien van de te volgen opleiding. Indien u hierover vragen heeft verwijs ik u naar de brief van de NCTV d.d. 1 juni 2022.

Met ingang van 1 juli 2022 zijn wij als toezichthouder gestart met nadrukkelijk toezicht op de naleving van hetgeen genoemd staat in punt 11.2.5 van de bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998. Dat wil zeggen dat elke BBLV-entiteit zo spoedig mogelijk een securitymanager dient aan te wijzen binnen de eigen organisatie. Deze securitymanager mag BAL opgeleid worden tot de implementatietermijn m.b.t. de opleidingen “Security Manager Luchtvracht- en Post en Supervisor Luchtvracht- en post” is verstreken. Deze implementatietermijn is tevens kenbaar gemaakt in de brief d.d. 1 juni 2022 en verstrijkt op 1 juni 2023.

Alle entiteiten zullen op korte termijn nogmaals een brief ontvangen waarin een en ander wordt toegelicht”.

Meer interessante artikelen

Special Cargo Houston: our full-service hazardous materials hub in America

Redactie
25 september, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opslag

‘Stops’ for Givaudan minimized through collaboration with Special Cargo

Redactie
20 september, 2023
2,5 minuten leestijd
English, Klanten in beeld

‘Stops’ Givaudan geminimaliseerd door samenwerking Special Cargo

Redactie
19 september, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Klanten in beeld