De Omgevingswet en de PGS-richtlijnen: het vervolg in 2023

De langverwachte Omgevingswet dreigt wederom uitgesteld te worden. Dat heeft gevolgen voor de verschillende regelingen voor opslag van gevaarlijke stoffen, en dus voor jouw bedrijf. Wat gaat er dit jaar op dat gebied gebeuren? Een vooruitblik op basis van de huidige stand van zaken.

Volgens de huidige officiële planning zal de Omgevingswet op 1 juli a.s. in werking treden. Maar in december vorig jaar heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bij de overheid aangedrongen op uitstel tot 1 januari 2024. Special Cargo gaat ervan uit dat de overheid dit dringende advies zal opvolgen. Dit zou de gemeenten, maar ook bedrijven meer tijd gunnen zich voor te bereiden op deze omvangrijke nieuwe wet. Lees alvast ons artikel over de Omgevingswet.

PGS 15

Twee regelingen die verbonden zijn met de Omgevingswet zijn de PGS 15 (voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) en de PGS 37-2 (voor opslag van lithiumbatterijen). De PGS 15 is als interimversie al opgenomen in de Omgevingswet, maar heeft logischerwijs ook nog geen juridische status. Daarom geldt nog steeds de voorlaatste versie, uit 2016. Het wachten is nog op de PGS 15 Nieuwe Stijl.

Nieuwe Stijl

De richtlijn Nieuwe Stijl omvat een risicobenadering met duidelijk(er)e scenario’s, maatregelen en doelen. De PGS-organisatie hoopt de conceptversie hiervan in het voorjaar van 2023 te publiceren voor openbare consultatie, en de definitieve versie voor het eind van het jaar, zo heeft zij ons vorig jaar laten weten. Om van kracht te worden, zal deze versie echter eerst in de (in werking zijnde) Omgevingswet opgenomen moeten worden. Zie je door de bomen het bos nog? In onze 4-daagse training leer je alvast het naadje van de kous. Ook kunnen wij je de opslag van gevaarlijke goederen uit handen nemen, in onze warehouses bij Schiphol en in de Europoort en IJmuiden.

PGS 37

Iets vergelijkbaars geldt voor de PGS 37-2, de richtlijn voor de veilige opslag van lithium-ionbatterijen. In maart 2022 is de conceptversie hiervan openbaar gemaakt, waarop betrokken partijen inhoudelijk konden reageren. Dat is veelvuldig gedaan. De verwachting is dat de definitieve versie – meteen ook in de Nieuwe Stijl – later dit jaar zal verschijnen. De PGS 37-2 heeft echter nog geen wettelijke status, omdat deze nog niet gekoppeld is aan de Omgevingswet. Maar let op: er zijn wel mogelijkheden om (delen van) de PGS 37-2 dit jaar al op te leggen aan bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften vanuit het bevoegd gezag, bij het indienen van een activiteitenmelding.

Veiligheidsrisico’s lithiumbatterijen

Inmiddels houden vele bedrijven zich bezig met de opslag van deze accu’s, en daar zijn veiligheidsrisico’s aan verbonden die beheerst moeten worden. Wil jij zorgeloos lithiumbatterijen opslaan? Maak dan gebruik van de opslagloodsen van Special Cargo Services. Daarnaast kunnen wij je al vertellen wat je met de nieuwe PGS 37-2 kunt verwachten. Onze 3-daagse trainingen zijn op Schiphol (eerstvolgende vanaf 30 januari) en in Veenendaal (eerstvolgende vanaf 13 februari). Download daarnaast alvast onze gratis whitepaper.

Meer weten over onze dienstverlening?  Bel even naar 020-6556262 of stuur een mail naar info@specialcargo.nl.

2023: veel nieuws onder de zon 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar ook nieuwe uitdagingen! Dit jaar verandert er van alles in wetten en regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen, en ook jouw bedrijf kan daarmee te maken krijgen. Heb je bijvoorbeeld al gezien dat het ADR een veiligheidsadviseur verplicht voor ‘papieren afzenders’? Een korte update. 

In de internationale regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen – ADR (wegvervoer), IMDG-Code (zeevaart), RID (spoorvervoer) en ADN (binnenvaart) – worden dit jaar wijzigingen doorgevoerd. Die zijn in alle vier de wetten ongeveer gelijk. Er wordt onder andere een nieuwe soort transporttank, van een speciale kunststof, geïntroduceerd. In het ADR, RID en ADN 2023 gelden de nieuwe regels per 1 januari jl., maar ze worden pas verplicht op 1 juli van dit jaar. Dus zorg dat je bedrijf er tegen die tijd aan voldoet. Ook al zijn de Nederlandse vertalingen van de regelgeving nog niet verschenen, wij geven je alvast een inkijkje in de versies van 2023.

IMDG en IATA

Van de IMDG-Code is onlangs de nieuwste versie verschenen (amendement 41-22). Die mag je nu al gebruiken, en deze wordt per 1 januari 2024 verplicht. Maar let op: je klanten kunnen nu al eisen dat je volgens de nieuwe regels werkt. Dus fris alvast je kennis op! Ook de IATA Dangerous Goods Regulations (handboek voor vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht) kent dit jaar wijzigingen. Het addendum bij de 64ste editie is per 1 januari van kracht geworden. 

Verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders 

In het ADR is per 1 januari van dit jaar een belangrijk voorschrift verplicht geworden: ook een afzender van gevaarlijke stoffen moet een veiligheidsadviseur aanstellen. Met een afzender wordt een bedrijf bedoeld dat zelf niet vervoert, lost, laadt, vult of verpakt. Expediteurs hebben vaak deze rol, ook wel ‘papieren afzender’ genoemd. Natuurlijk verzorgt Special Cargo College de opleiding tot veiligheidsadviseur. Ook kunnen wij als extern veiligheidsadviseur bij jou optreden. Maar nieuw is onze service Veiligheidsadviseur Light, die wij nu aan het ontwikkelen zijn! 

Veiligheidsadviseur Light 

‘Veiligheidsadviseur Light’ is een vereenvoudigde module voor papieren afzenders. Hiermee voert de expediteur zelf digitaal zijn audit uit. Vervolgens wordt er automatisch een auditverslag gegenereerd, dat dient als basis voor het jaarverslag. Want ook dat is een van de verplichtingen van de veiligheidsadviseur. Op deze manier kunnen afzenders die alleen met het papierwerk van de zending te maken hebben, toch aan de ADR-regels voldoen. Heb je belangstelling voor Veiligheidsadviseur Light, laat het weten via sales@specialcargo.nl, dan houden wij je op de hoogte.  

Competentiegericht trainen 

Special Cargo College is trots dat wij als eerste opleider in Nederland IATA CBTA-geaccrediteerd zijn. CBTA staat voor Competency-Based Training & Assessment: medewerkers worden opgeleid in de taken die ze in de praktijk moeten uitvoeren. Geen overbodige lesstof meer, maar juist onderwijs gericht op het vergroten van de competenties van de cursisten in hun functie. Bij ons kun je nu dus een competentiegerichte opleiding volgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. En weet je niet welke opleidingen voor jouw bedrijf van toepassing zijn: er komt een flowchart om de juiste te selecteren. Je vult dan een paar basisvragen in en je weet welke training(en) voor jouw bedrijf van toepassing is/zijn. Dus hou onze berichtgeving in de gaten!

Erkenningen luchtvracht 

IATA verplicht sinds 1 januari van dit jaar deze CBTA-manier van opleiden voor personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Er is echter 1 ‘maar’: de Nederlandse regeling waarop wij ons in de IATA-trainingen moeten baseren, is uitgesteld. In november vorig jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons laten weten dat de Regeling Erkenning Opleidingsinstellingen en Examinering VGL niet op de geplande 1 januari jl., maar waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking treedt. Dat betekent dat er pas na die datum gestart kan worden met de training voor het behalen van het certificaat dat in deze regeling genoemd wordt. Voor training van de overige medewerkers gelden de nieuwe internationale ICAO-trainingseisen – en dus het CBTA – wel per 1 januari. In het buitenland kunnen wij alle medewerkers nu al wel CBTA trainen. 

Meer weten? Neem even contact op via 085 792 0585 of sales@specialcargo.nl.

5 jaar Special Cargo College!

Vandaag is het feest op de Koolhovenlaan, een van de vestigingen van Special Cargo College. Het is precies 5 jaar geleden dat de eerste training bij Special Cargo College werd gegeven, op deze locatie op Schiphol Rijk. Op 10 januari 2018 gaf docent Teun Graven hier de eerste herhalingstraining Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen. Dat moet gevierd worden!

Teun en back-officemedewerker Kim laten het zich goed smaken: gebakjes ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Special Cargo College. Inmiddels is Special Cargo College uitgegroeid tot dé opleider voor logistiek Nederland op het gebied van gevaarlijke stoffen, luchtvaartveiligheid en security. Klassikaal vanuit een van onze trainingslocaties, online óf als maatwerk op iedere gewenste locatie.

Het begin

Nanda van der Velden, officemanager van het eerste uur, vertelt hoe het begon: “Ik stond met mijn nieuwe laptop in een volledig kale ruimte. Alleen de trainingsruimte was al wel in orde. Het was echt kamperen. En kijk hoe het nu is!” Nanda wijst naar de volledig uitgeruste trainingsruimten met alle mogelijke trainingsfaciliteiten en de moderne lunchruimte met vers fruit en zoete lekkernijen. Special Cargo College traint inmiddels ruim 31.000 vakmensen op jaarbasis. Behalve aan de Koolhovenlaan geeft Special Cargo College ook klassikale trainingen op locaties in Spijkenisse, Veenendaal, Venlo, Den Helder en Eindhoven.

Cursusaanbod

Special Cargo College biedt trainingen, (herhalings)cursussen en opleidingen voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen of in de luchtvaartbranche. Dat aanbod van trainingen is heel breed. Van de training Bewustwording Gevaarlijke Stoffen in het luchtvervoer tot de opleiding Veiligheidsadviseur ADR/RID tot security-gerelateerde cursussen. Wil je weten wat we nog meer doen? Ga naar de pagina met ons cursusaanbod.

Wil je meer weten over Special Cargo College? Neem even contact op via 085 792 0585 of sales@specialcargo.nl.

SCS Training & Consultancy als eerste opleider in Nederland IATA CBTA geaccrediteerd

Competentiegericht trainen bij Special Cargo 

SCS Training & Consultancy (hierna Special Cargo College) is als eerste opleider in Nederland IATA CBTA (Competency-Based Training & Assessment) geaccrediteerd. ‘Een accreditatie om trots op te zijn’; aldus Erik den Dikken, directeur bij Special Cargo. Als IATA CBTA geaccrediteerd opleider is het per 1 september mogelijk om bij Special Cargo College opleidingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, competentiegericht te volgen. Geen overbodige lesstof meer, maar juist onderwijs gericht op het vergroten van de competenties van de cursisten binnen zijn of haar functie.

Nieuwe ICAO en IATA normen
In de luchtvaart is op competentie gericht opleiden al in veel gevallen verplicht. Met ingang van 1 januari 2023 moet ook personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, volgens nieuwe ICAO- en IATA normen ook competentiegericht getraind worden. Dit geldt onder meer voor afzenders, warehouse personeel, luchtvrachtagenten, grond afhandelaren, cockpitbemanningen, cabine- en passage-afhandelingspersoneel en securitypersoneel.

Klantgerichte trainingen
Op competenties gerichte training verzorgen is geen nieuw concept voor Special Cargo College. De opleider verzorgt al een aantal jaren klantgerichte trainingen, gebaseerd op de eisen van de klant en de in het bedrijf voorkomende soorten gevaarlijke stoffen, gekoppeld aan de functie van de werknemers. Als eerste opleider in Nederland met IATA CBTA accreditatie kan Special Cargo College deze vorm nu ook aanbieden in haar klassikale en online cursussen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Voordelen
‘Het belangrijkste voordeel van competentie gerichte training is een verhoging van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht’, vertelt Patrick Schoenmaker, operations manager bij Special Cargo. Personeel wordt bij CBTA-trainingen immers opgeleid voor de taken die zij in de praktijk moeten uitvoeren. Daarbij kan door het wegvallen van overbodige leerstof de opleiding in veel gevallen worden ingekort. Ook zal er meer les worden gegeven in een blended vorm; cursisten starten met een e-learning en afhankelijk van de functie wordt hieraan een klassikale training gekoppeld, hetzij op locatie, hetzij bij ons op de trainingslocatie.

Kwaliteitscontrole
De organisatie heeft het traject voor het CBTA-programma geruime tijd geleden ingezet. Niet alleen is het cursusmateriaal afgelopen maanden volledig herschreven, maar werd Special Cargo College ook onderworpen aan een 2-daagse audit. IATA keek gedurende deze kwaliteitscontrole onder meer naar het ontwerp, de examinering en de uitvoering van de cursussen. Ook werden de organisatie en werkprocessen onder een vergrootglas gelegd. Uit de audit kwam naar voren dat Special Cargo College een gerenommeerde opleidingsorganisatie is met jarenlange ervaring. De inhoud van de trainingen is van een zeer hoog niveau en sluit inhoudelijk aan bij de eisen van IATA’s CBTA-programma, aldus het rapport.

Verplichting per 1 januari 2023
Met ingang van 1 januari 2023 zijn alle opleiders verplicht om competentie gericht te trainen. Volgens de Nederlandse regelgeving kan de basis- of herhalingscursus (thans Categorie 1, 3 of 6) voor erkenninghouders pas per 1 januari 2023 op basis van competentiegerichte training worden gegeven. Echter, Special Cargo College zal per 1 september 2022 een aantal van de onderstaande cursussen competentiegericht aanbieden:

  • IATA H.6.1 – Voorbereiden van zendingen met gevaarlijke stoffen (cursus voor afzenders en verpakkers)
  • IATA H.6.2 – Verwerken of accepteren van goederen die als general cargo worden aangeboden (cursus voor loodsmedewerkers of personeel dat zijdelings betrokken is bij het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen)
  • IATA H.6.3 – Verwerken of accepteren van zendingen met gevaarlijke stoffen (cursus voor luchtvrachtagenten en grondafhandelingsbedrijven)
  • IATA H.6.4 – Afhandelen van gevaarlijke stoffen in een loods, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in ULD’s en vliegtuigen (cursus voor personeel belast met grondafhandeling)
  • IATA H.6.7 – Beheer van gevaarlijke stoffen voor en tijdens de vlucht (cursus voor cockpitbemanningen)
  • IATA H.6.9 – Gevaarlijke stoffen doe door passagiers mogen worden meegenomen (cursus voor cabinepersoneel en passagiers afhandelingspersoneel)
  • IATA H.6.10 – Gevaarlijke stoffen doe door passagiers mogen worden meegenomen (cursus voor personeel, belast met de securitycontrole van passagiers en bemanningsleden)

Special Cargo College
Special Cargo College is een IATA geaccrediteerd opleider. Op jaarbasis traint Special Cargo ruim 25.000 cursisten op het gebied van Gevaarlijke Stoffen, Luchtvaartveiligheid en Security. Dit doet de opleider voor alle modaliteiten in binnen- en buitenland, zowel klassikaal, online en incompany.

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaand bericht, kunt u contact opnemen met Patrick Schoenmaker, Operations Manager Special Cargo College. Telefonisch 085 792 0585 of e-mail pschoenmaker@specialcargo.nl

Geen scriptie schrijven bij de 2-jarige DGP Opleiding

Afstuderen bij de 2-jarige Dangerous Goods Professional opleiding bij Special Cargo College en geen scriptie hoeven schrijven. Hoe zit dat? Cor Schaatsbergen vertelt over de keuze die hij en Jannie van Vliet hebben gemaakt voor het opbouwen van een portfolio, in plaats van het schrijven van een scriptie.

Opbouwen eigen portfolio
De huidige lichting van de Dangerous Goods Opleiding zit in de laatste fase van de tweejarige opleiding. Alwaar normaliter een scriptie geschreven moet worden ter afronding van een soortgelijke opleiding zijn de DGP- deelnemers gedurende de twee jaar bezig met de eindstreep; het opbouwen van hun eigen portfolio gelinkt aan de modules die gedurende de studie aan bod komen.

Schaatsbergen: “Het schrijven van een scriptie is voor veel studenten een schrikbeeld en zelfs een drempel om aan een opleiding te beginnen. Het opstellen van een onderzoeksvraag, deelvragen, literatuuronderzoek etc. Als docent en studiebegeleiders zagen wij onze studenten hiermee worstelen en daarmee alle enthousiasme wegnemen. Bij het opzetten van de DGP opleiding kregen wij de kans om hier onze eigen draai aan te geven. Bewust hebben wij dan ook gekozen voor het opbouwen van een praktijkgerichte portfolio in plaats van het schrijven van scriptie. Naast dat het schrijven van een scriptie niet voor iedereen is weggelegd, is het opbouwen van een portfolio veel meer praktijkgericht en licht dan ook in het verlengde van de praktijdgerichte opleiding.

“Bewust hebben wij gekozen voor het opbouwen van een praktijkgerichte portfolio in plaats van het schrijven van scriptie.”

Ruimte voor eigen inbreng
Het opbouwen van een eigen portfolio geeft deelnemers ruimte om hier een eigen passende invulling aan te geven. De een kiest voor het schrijven van artikelen, de ander kiest voor een onderzoek maar we zien ook deelnemers die aan de slag gaan met een casus in de organisatie. Aan het einde van de opleiding hebben studenten niet alleen de theoretisch kennis opgedaan maar ook in de praktijk gebracht, eenieder op hun eigen manier. Dat is praktijkgericht leren!

Ter aanvulling: Op verzoek van een deelnemend bedrijf kan voor die bedrijfsspecifieke deelnemers het curriculum kan uitgebreid worden met extra modules en / of afrondingscriteria. Het porfolio blijft dynamisch en wordt ook na de opleiding continu bijgewerkt. Dit is belangrijk om gecertificeerd te blijven.

Dangerous Goods Opleiding
Heeft jouw organisatie behoefte aan een gevaarlijke stoffen professional die de spil is tussen de werk­ vloer en het management? En wil jij jouw kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen verbreden en verdiepen om zo goed beslagen aan tafel te kunnen zitten als gesprekspartner met overheid, zakelijke markt en bevoegd gezag? Bij Dangerous Goods Opleiding koppel je theorie aan de praktijk. In twee jaar tijd leer je alles over wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Daarnaast ga je gedurende de opleiding je verder verdiepen in de verschillende modaliteiten. In september start de nieuwe lichting 2022 – 2024.

Meer informatie
Wil je meer weten over de Dangerous Goods Opleiding of direct inschrijven?
Klik op deze cursuslink of neem direct contact op met ons.

Joyce Kruller – van Vliet
Sales Consultant
Mail: sales@specialcargo.nl
Telefoon: +31 (0)85 792 2885