NIEUW: Cursus PGS 37-2 Opslag Lithium Batterijen

De conceptversie PGS 37-2 Opslag Lithium Energiedragers heeft de nodige impact op organisaties die te maken hebben met opslag van lithium batterijen en of accu’s. Met de aanstaande wetgeving worden de regels omtrent opslag strenger en is voorbereiding noodzakelijk.

Voor wie van toepassing?
De aanstaande nieuwe wetgeving is van toepassing op elke locatie waar energiedragers worden opgeslagen. Afhankelijk van de soort energiedragers, de oppervlakte van het brandcompartiment en de publieke toegankelijkheid van de opslagvoorzieningen, gaan verschillende voorschriften gelden voor opslag.

Wat staat er in de nieuwe regelgeving?
De regelgeving neemt als uitgangspunt dat opslagvoorzieningen en showrooms voor energiedragers zijn uitgevoerd als brandcompartimenten. Een brandcompartiment is een ruimte die beschikt over een Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand overslag van minimaal 60 minuten.

Bovengenoemde voorschriften betekenen  in de praktijk  dat vrijwel elk bedrijf dat energiedragers voor handen heeft over meerdere brandcompartimenten zal moeten beschikken. Als er nog andere gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld spuitbussen, brandbare vloeistoffen, etc.) worden opgeslagen zijn er additionele brandcompartimenten nodig. In de praktijk betekent dit dat vrijwel elk bedrijf dat energiedragers voor handen heeft over meerdere brandcompartimenten zal moeten beschikken.

Scholing
Bedrijven die onder de PGS37-2 wetgeving vallen, krijgen ook te maken met nieuwe opleidingseisen. Zo staat er vermeld dat er een vakbekwame opgeleide deskundige aangesteld moet worden binnen de organisatie. Deze deskundig zal tijdens werkzaamheden in de opslagvoorziening binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn.

Cursus PGS 37-2
In het kader van de opleidingseisen onder deze nieuwe wetgeving heeft Special Cargo College de cursus PGS 37-2 Opslag Lithium Energiedragers ontwikkeld. Gedurende deze 3-daagse cursus leren leren deelnemers welke voorschriften gaan gelden voor hun organisatie en kunnen zij beoordelen welke aanpassingen nodig gaan zijn in het bedrijf. Kortom, deelnemers leren op het niveau van de vereiste deskundige, zelfstandig te werken met de PGS 37-2.

Praktisch:

 • Duur: 3 daagse cursus
 • Locatie: Veenendaal en Schiphol
 • Investering: 433 euro incl. lunch
 • Training kan ook incompany worden gegeven

Meer informatie?
Meer informatie, direct inschrijven of een aanvraag doen voor een incompany training? Neem contact met ons op!

John van Heiningen
Sales Consultant Special Cargo

 • Mail: sales@specialcargo.nl
 • Telefoon: +31 (0)85 792 2885

Handhaving Luchtvaartwet

Eind november zijn alle Erkend Agenten en Bekende Afzenders door de NCTV schriftelijk geïnformeerd onder meer over het vereiste om als BBLV-entiteit een interne security manager aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beveiligingsprogramma en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen. In navolging van deze verplichting is eind juli, onderstaande mailing verstuurd naar klanten en relaties van SCS Training & Consultancy.

Geachte relatie,

Afgelopen week is gebleken dat de Koninklijke Marechaussee (Kmar) inmiddels actief handhaaft op de vorig jaar aangekondigde verplichting tot het intern aanwijzen van een Security Manager (als vervanger van de Beveiligingsadviseur Luchtvracht) door de Erkend Agent (RA) en Bekende Afzender (KC). Verderop treft u de ontvangen toelichting hierop van de Kmar.

Hoewel er door de NCTV nog geen exacte uiterste datum hiervoor is genoemd, zijn de eerste Erkend Agenten inmiddels als ‘niet conform’ beoordeeld door de Kmar. Na een negatieve beoordeling is de voorwaarde om aan wet- en regelgeving te voldoen dat binnen 2 maanden een intern aangewezen Security Manager de benodigde opleiding (momenteel: Beveiligings-Adviseur Luchtvracht) met goed resultaat heeft gevolgd en het certificaat kan worden overlegd. Niet voldoen aan deze voorwaarde kan resulteren in intrekking van de status Erkend Agent of Bekende Afzender.

Op basis van de gestarte handhaving van Kmar kan ik niet anders dan u adviseren om direct de benodigde actie te ondernemen en intern een Security Manager aan te wijzen en deze persoon zo spoedig mogelijk de 3-daagse basis cursus Beveiligings-Adviseur Luchtvracht te laten volgen en aansluitend aan te melden voor het verplichte CITO-examen. Ik wil hierbij benadrukken , dat dit voor ons geheel onverwacht komt en wij hierin “slechts“ de boodschapper zijn.  Echter de interpretatie van de Kmar hierin is dat e.e.a. kon worden afgeleid uit eerder verstuurde brieven.

De eerste partijen die met actieve handhaving van Kmar te maken krijgen zijn waarschijnlijk de Erkend Agenten die een status toekennen aan veilige vracht, zoals expediteurs die, al dan niet na het (laten) uitvoeren van een beveiligingsonderzoek, de status SPX op de Air Waybill vermelden.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben kunt u zicht uiteraard tot ons wenden, maar ik zou u vooral willen vragen de brief van de Kmar af te wachten en hun dan eventueel te benaderen met vragen omtrent dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Patrick Schoenmaker
Operationeel Manager

Toelichting KMAR d.d. 20 juli 2022:
“Op 15 november 2021 (kenmerk: 3655165) en 1 juni 2022 (kenmerk: 4027468) zijn alle RA’s en KC’s door de NCTV schriftelijk geïnformeerd omtrent onder meer het vereiste om als BBLV-entiteit een interne security manager aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beveiligingsprogramma en de daaruit voortvloeiende beveiligingsmaatregelen. Tevens werden zij geïnformeerd omtrent de betreffende opleiding welke benodigd is en de geboden overgangsmaatregelen ten aanzien van de te volgen opleiding. Indien u hierover vragen heeft verwijs ik u naar de brief van de NCTV d.d. 1 juni 2022.

Met ingang van 1 juli 2022 zijn wij als toezichthouder gestart met nadrukkelijk toezicht op de naleving van hetgeen genoemd staat in punt 11.2.5 van de bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998. Dat wil zeggen dat elke BBLV-entiteit zo spoedig mogelijk een security manager dient aan te wijzen binnen de eigen organisatie. Deze security manager mag BAL opgeleid worden tot de implementatietermijn m.b.t. de opleidingen “Security Manager Luchtvracht- en Post en Supervisor Luchtvracht- en post” is verstreken. Deze implementatietermijn is tevens kenbaar gemaakt in de brief d.d. 1 juni 2022 en verstrijkt op 1 juni 2023.
Alle entiteiten zullen op korte termijn nogmaals een brief ontvangen waarin een en ander wordt toegelicht”.

Blom training bij Special Cargo

Samenwerking Special Cargo en Blom Opleidingen

Het opleidingsportaal van Special Cargo breidt het aanbod logistieke cursussen en trainingen verder uit. Per 1 juni as. kan iedereen met een account in Special Cargo Online zich inschrijven voor heftruck en reachtruck trainingen bij BLOM Trainingen.

Praktijkgericht leren bij BLOM Opleidingen
BLOM opleidingen is specialist in het trainen en opleiden van bestuurders en gebruikers van een heftruck, reachtruck, hoogwerkers of bovenloopkraan. Bij de opleider staat kwaliteit en praktijkgerichtheid voorop en laat dat nu ook een belangrijke criteria zijn bij Special Cargo College. BLOM opleidingen heeft een landelijke dekking.

Per 1 juni a.s. staan de onderstaande trainingen in het opleidingsportaal:

 • 2-daagse Heftruckopleiding (beginner)
 • 1-daagse Heftruckopleiding (gevorderd)
 • Herhaling Heftruck
 • 2-daagse Reachtruckopleiding (beginner)
 • 1-daagse Reachtruckopleiding (gevorderd)
 • Herhaling Reachtruck
 • Veilig werken met de Electropallettruck en Stapelaar (beginner + gevorderd)

Inschrijven
Inschrijven voor de cursussen van Blom trainingen gaat gemakkelijk in het Opleidingsportaal. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord in het portaal en selecteer de gewenste cursus.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van het cursusaanbod en het opleidingsportaal Special Cargo Online,  neem contact op met onze sales afdeling. Dit kan per mail: sales@specialcargo.nl of telefoon: +31 (0)85 792 2885

Opleidingsportaal
Special Cargo Online is het opleidingsportaal van Special Cargo. Welke medewerker heeft welke cursus al gevolgd? Wanneer loopt een certificaat af en wanneer moet hij/zij op herhaling? Hoeveel plaatsen zijn nog beschikbaar en direct inschrijven. Special Cargo Online geeft antwoord op al deze vragen en meer. Wil jij ook alle gebruik maken van alle voordelen van het opleidingsportaal Special Cargo Online? Neem contact met ons op! Wij adviseren jou graag verder.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitbreiding van het cursusaanbod en het opleidingsportaal Special Cargo Online,  neem contact op met onze sales afdeling. Dit kan per mail: sales@specialcargo.nl of telefoon: +31 (0)85 792 2885

Erik den Dikken
Directeur Special Cargo

PGS 37-2 verschenen voor openbare commentaarronde

De PGS 37-2, lithium-houdende energiedragers (opslag) is deze week beschikbaar gekomen voor de openbare commentaarronde. Alle belanghebbenden zijn door de PGS organisatie uitgenodigd om voor 29 mei 2022 commentaar te geven op de conceptversie die nu is vrijgegeven.

PGS 37-1 & PGS 37-2
Zoals eerder al bekend werd is de PGS 37 tijdens het ontwikkelproces gesplitst in 2 delen. De PGS 37-1 heeft betrekking op het in bedrijf hebben van Energie Opslag Systemen met een vermogen van meer dan 20 kWh. De PGS 37-2 geeft voorschriften voor de veilige opslag van lithium ion energiedragers. Het toepassingsbereik strekt zicht uit over de UN nummers UN 3090, 3091, 3166, 3171, 3480, 3481 en 3536. Daarmee is de PGS 37-2 van toepassing op alle soorten lithiumdragers, variërend van lithium metaal tot lithium ion, en van kleine knoopcellen en batterijen tot elektrische voertuigen en energie opslag systemen.

Ondergrenzen
In de PGS worden enkele ondergrenzen gegeven. Als de hoeveelheid opgeslagen energiedragers per brandcompartiment onder deze hoeveelheden blijft, zal de PGS 37-2 niet van toepassing zijn. Het gaat daarbij om de volgende grenzen:

• Opslag van maximaal 1000 kg energiedragers, als de energiedragers vervoerd kunnen worden onder bijzondere bepaling 188 van het ADR;
• Opslag van maximaal 333 kg energiedragers, als de energiedragers niet vervoerd kunnen worden onder bijzondere bepaling 188 van het ADR;
• Opslag van maximaal 1 defecte of beschadigde energiedrager;
• Opslag van maximaal 333 kg energiedragers ten behoeve van recycling of eindverwerking.

Verder worden beperkte werkvoorraden uitgesloten van het toepassingsbereik, evenals stalling van voertuigen, werktuigen en tweewielers die voor reparatie zijn aangeboden door hun eigenaar. Voertuigen, werktuigen en tweewielers die op voorraad gehouden worden vallen wel weer onder de PGS 37-2. Bovendien valt ook het opladen van energiedragers zoals elektrische fietsen en scooters niet onder het toepassingsbereik van de PGS 37-2.
Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de hele logistieke keten moet gaan voldoen aan de PGS 37-2 (voor zover de opgeslagen hoeveelheden de gestelde ondergrenzen overschrijden), maar ook bedrijven als fietsenmakers, auto verkopers en elektronicawinkels.

PGS Nieuwe Stijl
De PGS organisatie is inmiddels al geruime tijd bezig om de bestaande PGS’n om te zetten naar de PGS Nieuwe Stijl. De Nieuwe Stijl houdt in dat voorschriften van toepassing zijn op basis van risicobenadering. Er worden scenario’s beschreven waarin zich ongewenste gebeurtenissen kunnen voordoen. Aan de scenario’s zijn doelvoorschriften gekoppeld, die aangeven wat er geregeld moet worden om de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. Bij de doelvoorschriften zijn weer maatregelen voorgeschreven die genomen moeten worden om het gestelde doel te bereiken.

Brandcompartimenten
Eén van de gestelde voorwaarden is dat lithium energiedragers opgeslagen moeten gaan worden in brandcompartimenten. Voor de kleine en middelgrote opslagvoorzieningen die nieuwe, gebruikte of refurbished energiedragers opslaan, of deze opslaan voor inzameling of recycling, is maatregel M29 voorgeschreven.

Deze maatregel schrijft voor dat binnen een brandcompartiment waar lithium energiedragers worden opgeslagen geen andere gevaarlijke stoffen (met uitzondering van ADR klasse 9) mogen worden opgeslagen. Veel bedrijven slaan een combinatie van lithium energiedragers en andere gevaarlijke stoffen op. De maatregel M29 houdt voor hen in dat zij hun reeds door de PGS 15 voorgeschreven brandcompartimenten voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dus niet gebruiken voor het opslaan van lithium energiedragers.

Overgangstermijnen
Men is voornemens om de PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), welke van kracht zal worden als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Momenteel is hiervoor 1 januari 2023 de geplande invoeringsdatum. Vanaf die datum zullen ook de in de PGS 37-2 genoemde overgangstermijnen ingaan voor reeds bestaande situaties.
De overgangstermijnen worden genoemd in tabel 7 van bijlage I van de PGS 37-2. Deze lopen uiteen van 3 maanden tot 1, 2 of 5 jaar, afhankelijk van de aard van de gestelde maatregelen. Alleen voor bouwkundige maatregelen kan de overgangstermijn opgerekt worden tot 10 jaar, waarbij aangegeven wordt dat dit alleen van toepassing zal zijn in bijzondere situaties.

Hoe nu verder?
Het is voor alle bedrijven die op enige wijze lithium energiedragers opslaan aan te raden om te bekijken welke invloed de PGS 37-2 gaat hebben op hun werkzaamheden en opslagvoorzieningen. In voorkomend geval kan men voor 29 mei 2022 gebruik maken van de uitnodiging om commentaar te leveren. Na deze datum zal het PGS 37-2 team de commentaren beoordelen en waar nodig verwerken. Het streven is om voor eind 2022 de finale controle uit te voeren.

Uiteraard gaat Special Cargo College zich ook verdiepen in de nu uitgebrachte versie om te zien wat de impact gaat zijn van deze PGS. Houdt onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor de aankondigingen van de informatiesessies die wij over enkele weken zullen organiseren.

Registratie explosievenstoffen verplicht per januari 2021

Personen die werken met explosieve stoffen of in een gebied waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord, moeten vanaf 1 januari 2021 worden geregistreerd in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Hoe kom je in dit Register? En welke meerwaarde heeft dit Register voor werkgevers? Henk van der Linden van Stichting VOMES licht het toe.

Stichting VOMES is de aanjager en beheerder van het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze registratiewet. “Werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten brengt grote risico’s met zich mee’’, begint Henk van der Linden. “Het is noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers. Ze dienen aantoonbaar goed zijn opgeleid en een examen hebben behaald bij een onafhankelijke instantie. Daarnaast kan het niet zo zijn dat zij een strafblad hebben. Al deze facetten komen samen in één register: het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen, dat vanaf 1 januari 2021 verplicht is.

“Werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten brengt grote risico’s met zich mee. Het is noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers.’ Henk van der Linden, Stichting VOMES

Voordelen voor werkgevers en toezichthouders
Door het invoeren van een geboortedatum en een bijbehorend 9-cijferig registratienummer op https://www.vomes.nl/registratie/register-raadplegen/ kan een werkgever of toezichthouder nagaan of de medewerker over een geldige registratie beschikt.

Eisen aan registratie
Personen die geregistreerd willen worden in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen moeten kunnen aantonen dat zij veilig en gezond kunnen werken in hun beroep. Daarvoor dienen zij een bewijs van competentie te overleggen; dit kan een opleidingscertificaat opsporing zijn, een getuigschrift of een certificaat van het Ministerie van Sociale Zaken. Tevens dient een geldige VOG-verklaring te worden overlegd, waarbij de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38 het belangrijkst zijn. Met de VOG-checker op deze pagina, kun je de verloopdatum berekenen van je VOG.

Overgangsregeling
Personen die al beschikken over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen geregistreerd worden voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen vanaf begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor zowel theorie- en praktijkexamens.

Vragen over de wetgeving of het vervoer van explosieve stoffen of ben je benieuwd wat de impact is van deze registratiewet op jouw organisatie? Neem dan contact met ons op: Devlin van den Eijkhof of Jurgen Spanjers van Special Cargo.

Circulaire Risicobeheersing lithium-ion energiedragers

Er is veel onduidelijk over de opslag van lithium batterijen. Vooruitlopend op het uitkomen van de PGS-37 schreef onze collega Teun Graven een toelichting op de recent uitgekomen ‘concept circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’. 

Hoewel de circulaire een adviserend doel heeft, is de inhoud van de circulaire op dit moment al grotendeels afdwingbaar door het bevoegd gezag op grond van verschillende voorschriften. Zo hebben o.a. bedrijven in Nederland die gevaarlijke stoffen opslaan vanuit artikel 1.1a van de Wet Milieubeheer een zorgplicht. Daarnaast legt ook artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer een zorgplicht op. Hierdoor zijn bedrijven verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu, waarvan zij kunnen weten dat deze veroorzaakt worden door hun bedrijfsactiviteiten, te voorkomen of beperken. Meer weten? Lees hier het volledige artikel >> 

Online cursus wegvervoer radioactieve stoffen

Heeft u nieuwe medewerkers in uw team die alleen radioactieve stoffen vervoeren over de weg? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Bijzondere Bepaling S12 uit het ADR. Medewerkers hoeven dan geen volledige ADR vakbekwaamheidscertificaat, met een klasse 7 Specialisatie te volgen. Met de nieuwe online cursus Vervoer van Radioactieve Stoffen over de weg (ADR S12) voldoen uw chauffeurs aan het minimale verplichte kennisniveau. Meer weten over de cursus of direct inschrijven via deze link >>

NIEUW: Online Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen

Op 19 mei start de volledig blended IATA Basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (Basis CAT 6). Deze 4-daagse online cursus start  is goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. De training bestaat uit onder andere online modules en live webinars onder leiding van onze docenten. De cursus wordt afgesloten met een online toets. Wil je meer weten of alvast inschrijven, klik hier: https://lnkd.in/gxK6gDd

 

Dangerous Goods Professional Opleiding

Heeft je organisatie behoefte aan een gevaarlijke stoffen professional die de spil is tussen de werk­ vloer en het management? En wil jij jouw kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen verbreden en verdiepen om zo goed beslagen aan tafel te kunnen zitten als gesprekspartner met overheid, zakelijke markt en bevoegd gezag? Dan is de 2­jarige opleiding Dangerous Goods Professional iets voor jou!

De Dangerous Goods Professional is de spil in het bedrijf als het gaat om vervoer, opslag en het werken met gevaarlijke stoffen. Ben jij die Professional? Wij starten in maart 2020 met een nieuwe 2-jarige opleiding.

7 redenen om te kiezen voor de opleiding Dangerous Goods Professional bij Special Cargo College: 

 1. Allround gevaarlijke stoffen opleiding
 2. Verbreding en verdieping
 3. Ruim 584 lesuren – 73 lesdagen
 4. Zowel klassikaal als online
 5. Spil in het logistieke web
 6. Gedegen en praktijkgericht
 7. Deskundige docenten
 8. Gastdocenten uit de praktijk

Volg je gevaarlijke stoffen cursus dit najaar in Spijkenisse

De zomervakantie is voor velen bijna voorbij, tijd om weer aan de slag te gaan en je kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen en beveiliging luchtvracht te verbreden of op te frissen.

Begin september starten wij in Spijkenisse weer met een aantal klassikale basis en herhalingscursussen.  Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de basis en herhalingscursussen gevaarlijke stoffen opslag en behandeling, lucht- en wegvervoer en beveiliging luchtvracht.

Schrijf je snel in of klik hier voor ons actuele aanbod aan klassikale cursussen in Spijkenisse, start september.

Vakbekwaam behandeling gevaarlijke stoffen  (basis)
Startdatum: 2 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>

Vakbekwaam behandeling gevaarlijke stoffen (herhaling)
Startdatum: 3 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>

Veiligheidsadviseur ADR/RID (basis)
Startdatum: 4 sept
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>

Vervoer van stukgoederen over de weg (basis)
Startdatum:  5 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >> 

Medewerker Luchtvracht
Startdatum:  28 aug  | 10 september
Meer informatie/ inschrijven, klik hier  >> 

Beveiligingsadviseur Luchtvracht (herhaling)
Startdatum:   23 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >>   

Controleur Luchtvracht (herhaling)
Startdatum:   25 sep
Meer informatie/ inschrijven, klik hier >> 

Special Cargo zet ADR-opleider.nl voort

Na 7 jaar draagt eigenaar van ADR-opleider, Egbert van der Leest, per 1 augustus a.s. het stokje over aan Special Cargo. De voortzetting van het opleidingsinstituut past in de groeistrategie van Special Cargo en daarmee verstevigt de gevaarlijke stoffen opleider haar positie in de branche.

“Onze interactieve lesmethode geeft onze cursisten een optimale voorbereiding op de examens en resulteert in de hoogste slagingspercentages. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren mogen meewerken om dit doel te bereiken. Nu is het tijd om het stokje over te dragen aan (..) Special Cargo” aldus van der Leest.

Erik den Dikken, eigenaar van Special Cargo, is zeer verheugd dat hij ADR-opleider.nl kan voortzetten. “Deze overname versterkt de positie van Special Cargo als trainingsinstituut en is een aanvulling op ons huidige aanbod van cursussen en trainingen. Daarbij biedt deze overname ons de kans om onze trainingsfaciliteiten uit te breiden naar een centrale locatie in het midden van het land.

Wat betekent deze samenwerking voor jou?

Cursisten profiteren van deze samenwerking door een nog breder aanbod aan klassikale cursussen. Nog meer kennis en ervaring onder één dak nu ook in Veenendaal.

Over Special Cargo College

Special Cargo College is onderdeel van SCS Training & Consultancy en een IATA Approved School met een breed aanbod aan opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging. Special Cargo College is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met communicatie@specialcargo.nl

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen

Op 17 juni a.s. starten wij met een de cursus Herhaling Vakbekwaamheid behandeling Gevaarlijke Stoffen in Rotterdam. Heb jij je een VBGS certificaat op zak en is het tijd voor de herhaling? Onze ervaren en praktijkgerichte docenten verwelkomen je graag op onze locatie in Spijkenisse.  Meer informatie of direct inschrijven? Klik hier >> 

Praktische Informatie

 • De prijs voor deze training is € 390- exclusief btw en examen gelden
 • De training is van 09:00 – 16:00 uur
 • Bij Special Cargo College kun je gratis gebruikmaken van het wifi-netwerk
 • Koffie, thee, water en lunch zijn inbegrepen
 • Gratis parkeergelegenheid voor de deur
 • Deze training kan ook incompany gegeven worden

Basis Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen

Toch nog eerst de Bais Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen cursus volgen? De basis cursus start op 2 september a.s. Voor meer informatie en aanmelden klik hier >> 

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen Spijkenisse

Op 5 juni a.s. starten wij met de cursus IATA Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen. In de praktijk betekent dit 4 dagen vol aan de bak met DG en luchtvracht op onze locatie in Spijkenisse onder leiding van bevlogen docenten. Er is nog plek, mogen wij jou verwelkomen?

Praktische Informatie:

 • De basiscursus duurt vier dagen.
 • De training is van 09:00 – 16:30 uur
 • De prijs voor deze cursus is € 540,- excl. btw
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen
 • De training is van 09:00 – 16:30 uur
 • Gratis wifi op onze locaties
 • Voldoende parkeergelegenheid voor de deur
 • Deze training kan ook incompany gegeven worden

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier >>

Extra thema avond lithium batterijen PGS37

3 juli 2019 | Schiphol | 17.00

De nieuwe PGS-richtlijn PGS-37 komt eraan. Naar verwachting zal medio 2020 deze richtlijn met betrekking tot opslag van lithium-ion batterijen van kracht gaan. Ben jij al voorbereid op de gevolgen die dit heeft op de organisatie? Wij nodigen je van harte uit voor onze thema-avond, op 3 juli as. waarin wij je op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken op dit gebied. Klik hier voor meer informatie. 

 

PERSBERICHT: Opleiders bundelen hun krachten

April 25, 2019. Special Cargo College en Professional Training & Consultancy versterken hun samenwerking in de regio. Beide bedrijven bieden organisaties hoogwaardige opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging.

De samenwerking tussen Special Cargo College en Professional Training & Consultancy startte ruim een jaar geleden. “De directe aanleiding hiervoor was een zoektocht naar deskundige docenten op het gebied van Luchtvracht Beveiliging”, vertelt Erik den Dikken eigenaar van Special Cargo College. Wat begon met een verkennend gesprek, heeft geresulteerd in een prettige samenwerking tussen de beide organisaties”.

Afgelopen week is Professional Training verhuist naar de Koolhovenlaan #100, waar ook Special Cargo College is gehuisvest en wordt de samenwerking nog verder geïntensiveerd vertelt Sander de Man van Professional Training. Met deze samenwerking verstevigingen wij onze gezamenlijke positie als opleider in de regio.

Wat betekent deze samenwerking voor jou?

Cursisten profiteren van deze samenwerking door een breder aanbod aan cursussen zowel klassikaal als online. Nog meer kennis en ervaring onder een dak aan de Koolhovenlaan #100.

Over Professional

Professional Training & Consultancy is gespecialiseerd in het geven van advies en trainingen op het gebied van de beveiliging burgerluchtvaart en logistiek. Professional is een erkend opleidingsinstituut goedgekeurd door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor meer informatie: http://www.protc.nl

Over Special Cargo College

Special Cargo College is onderdeel van SCS Training & Consultancy en een IATA Approved School met een breed aanbod aan opleidingen en cursussen op het gebied van gevaarlijke stoffen en luchtvracht beveiliging. Special Cargo College erkend door Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor meer informatie: www.specialcargo.nl

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met communicatie@specialcargo.nl.

 

 

Ben jij erbij? thema-avond lithium batterijen pgs37

De nieuwe PGS-richtlijn PGS-37 komt eraan! Naar verwachting zal medio 2020 deze richtlijn met betrekking tot opslag van lithium-ion batterijen van kracht gaan. Ben jij al voorbereid op de gevolgen die dit heeft op de organisatie?

Wij nodigen je van harte uit voor onze thema-avond, waarin wij je op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken op dit gebied. Docenten Jurgen Spanjers en Teun Graven zullen ingaan op de gevaren, wijzigingen en mogelijke gevolgen van de PGS-37.

Tijdens deze avond komen de risico’s bij vervoer en opslag van lithiumbatterijen aan bod en de huidige stand van zaken rondom de ontwikkeling van regelgeving voor opslag van deze batterijen.

Meer informatie en aanmelden via deze link >>

Veiligheidsadviseur ADR/ RID (cursus)

Vervoert uw onderneming gevaarlijke stoffen over de weg en/of spoor? Is uw organisatie verantwoordelijk voor het verpakken, beladen, vullen, lossen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is uw organisatie verplicht om een veiligheidsadviseur te benoemen. Nog niet gedaan? 

De interne veiligheidsadviseur adviseert en rapporteert over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer (en alle handelingen ten behoeve van het vervoer) van gevaarlijke stoffen. En daarbij is hij of zij de expert en verantwoordelijke binnen de organisatie op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Met de cursus Veiligheidsadviseur ADR/RID bij Special Cargo College bent u goed voorbereid. Meer weten of direct inschrijven, klik dan hier!

 

 

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (cursus)

Zijn uw medewerkers betrokken bij het behandelen van gevaarlijke stoffen? Dan weet u ook dat omgaan met gevaarlijke stoffen risico’s met zich meebrengt voor zowel mens als milieu. Om deze risico’s tot een minimum te beperken is veilig werken van groot belang.

Maar wat is veilig werken? Aan welke bepalingen moet uw organisatie voldoen? En hoe kunt u zorgen dat uw organisatie en medewerkers veilig werken met gevaarlijke stoffen? In de regel, dient er tenminste één deskundige aanwezig te zijn binnen de organisatie, die toezicht houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de veiligheidsvoorschriften. De deskundige voert de controle uit op de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.

Volg de cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (VBGS) bij Special Cargo College en u voldoet aan de vakbekwaamheidseis die door de milieudiensten wordt gesteld. Voor meer informatie of inschrijven, klik hier.

Special Cargo College Rotterdam

Met trots kunnen wij melden dat we per 1 oktober de deuren openen van Special Cargo College Rotterdam. Achter de schermen wordt hard gewerkt om deze locatie up-en-running te hebben voor de start van een nieuw opleidingsjaar. De onderstaande trainingen hebben wij al ingepland staat als open inschrijving en starten in oktober.

Incompany
Alle trainingen van Special Cargo College worden ook incompany gegeven. Volg met je team of afdeling een training toegespitst op je branche en organisatie. Bepaal zelf de datum en locatie van de training en haal onze docenten in huis. >> Meer informatie

Contact
Bij vragen over onze trainingen en de mogelijkheden? Bel gerust: +31(0)85-7920585 of stuur een mail naar: training@specialcargo.nl Wij helpen je graag verder!

Online cursus: Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee en deze wil je als bedrijf zo minimaal mogelijk houden. Hoe dan? Met de online cursus: Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen. De voordelen: geen reistijd, volg de cursus gemakkelijk vanuit huis of kantoor.

In deze introductiecursus geven wij jouw medewerkers de beginselen mee over het luchtvervoer gevaarlijke stoffen, de verschillende gevarenklassen, controle van luchtvrachtzendingen en het signalering en mogelijk voorkomen van risico’s.

Gedurende deze online cursus wordt op een laagdrempelige manier uitleg gegeven over de ins-en-outs luchtvervoer gevaarlijke stoffen. De cursus is waar mogelijk interactief, voorzien van afbeeldingen en een voice-over, waardoor de uitleg goed te volgen is.

Voor het volledige bericht en meer informatie: klik hier

Aanpassing doet geen afbreuk aan veiligheid

Tijdens een vergadering van het UN comité met experts op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen, is gebleken dat afwijkingen ten aanzien van de rand van 2 mm voor gevaarsetiketten geen afbreuk doet aan de veiligheid. Er is daarom besloten deze eis met ingang van 1-1-2019 te laten vervallen. IATA heeft aangegeven dat het niet voldoen aan deze eis, geen reden kan en mag zijn tot weigering van een zending.

Voor meer informatie: Hazard label specification guidance document 2018-en 20170123.