Certificering uitstel | geldigheid i.v.m. COVID-19

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot opleidingen en certificeringen? Op deze pagina leest u per modaliteit de actuele status en de geldende richtlijnen op onze locaties. Wilt u de vorige berichten teruglezen? Klik dan op deze COVID-19 pagina

 

LUCHTVAARTVEILIGHEID

Herhaling Controleur, Beveiligingsadviseur Luchtvracht en Medewerker Luchtvracht

Voor de herhaling Controleur Luchtvracht, herhaling Controleur Vluchtbenodigdheden, herhaling Beveiligingsadviseur Luchtvracht en Medewerker Luchtvracht bestond de mogelijkheid om de geldigheid van het bestaande opleidingscertificaat tijdelijk te verlengen met 6 maanden op voorwaarde dat de geldende meldingscriteria gevolgd werden.

Per 17 juli jl. is het niet meer mogelijk om verzoek tot uitstel te doen. Dit per besluit van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 09 juli 2020. De herhalingscursus dient plaats te vinden voor de einddatum van het verloop van die zes maanden verlenging van de ‘oude’ verloopdatum. Aangezien het een verlenging betreft blijft de afloopdatum van deze verlenging leidend voor de herhalingsfrequentie van het certificaat.


VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (herhaling)

De geldigheidsduur van bestaande opleidingscertificaten Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (IATA) die een verloopdatum hebben tussen 1 maart 2020 en 30 november 2020, zullen tijdelijk worden verlengd met vier maanden tot uiterlijk 30 november 2020. Deze ontheffing is met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 van toepassing en geldt voor trainingen die alleen klassikaal gevolgd kunnen worden.

Veiligheidsadviseur ADR/ RID (MO324 ADR – RID 1-2020)

Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Veiligheidsadviseur ADN (ADN M025) MO324 ADR)

Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Verklaringen bijzonder kennis van het ADN (ADN M025)

Alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020. De geldigheidsduur van deze verklaringen zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 januari 2021 het bewijs levert dat is vereist volgens het ADN.

ADR Chauffeur (MO324 ADR)

Alle certificaten van de ADR Chauffeur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten wordt verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum, indien de cursist is geslaagd voor het examen.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen over Zee (IMDG)

Alle door ons uitgegeven certificaten voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten wordt verlengd met een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.