Certificering uitstel | geldigheid i.v.m. COVID-19

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot opleidingen en certificeringen? Op deze pagina leest u per modaliteit de actuele status en de geldende richtlijnen op onze locaties. Wilt u de vorige berichten teruglezen? Klik dan op deze COVID-19 pagina. Laatste update 15 december 2020. 

 

LUCHTVAARTVEILIGHEID

Herhaling Controleur, Beveiligingsadviseur Luchtvracht en Medewerker Luchtvracht

Voor de herhaling Controleur Luchtvracht, herhaling Controleur Vluchtbenodigdheden, herhaling Beveiligingsadviseur Luchtvracht en Medewerker Luchtvracht bestond de mogelijkheid om de geldigheid van het bestaande opleidingscertificaat tijdelijk te verlengen met 6 maanden op voorwaarde dat de geldende meldingscriteria gevolgd werden.

Per 17 juli jl. is het niet meer mogelijk om verzoek tot uitstel te doen. Dit per besluit van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 09 juli 2020. De herhalingscursus dient plaats te vinden voor de einddatum van het verloop van die zes maanden verlenging van de ‘oude’ verloopdatum. Aangezien het een verlenging betreft blijft de afloopdatum van deze verlenging leidend voor de herhalingsfrequentie van het certificaat.


VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (herhaling)

De geldigheidsduur van bestaande opleidingscertificaten Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (IATA) worden niet verlengt middels een ontheffing. Door de mogelijkheid om deze cursussen online te volgen, heeft de overheid besloten om op dit moment, geen ontheffing te verlenen voor het verlengen van de geldigheidsduur.

Veiligheidsadviseur ADR (M330 ADR)

Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot en met 28 februari 2021. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Voorbeeld: Het ADR certificaat van een kandidaat is op 14 december 2020 verlopen. Als de kandidaat voor 1 maart 2020 zijn herhalingsopleiding volgt en slaagt voor zijn herhalingsexamen wordt het certificaat verlengd met 5 jaar. De geldigheid van het certificaat loopt dan van 14 december 2020 tot 14 december 2025.

De huidige verlenging is momenteel alleen voor ADR uitgegeven. Voor de certificaten voor Veiligheidsadviseur voor vervoer gevaarlijke stoffen per spoor (RID) is nog geen officiële bekendmaking gedaan.

Veiligheidsadviseur ADN (ADN M027)

Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot en met 28 februari 2021. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Voorbeeld: Het ADN certificaat van een kandidaat is op 14 december 2020 verlopen. Als de kandidaat voor 1 maart 2020 zijn herhalingsopleiding volgt en slaagt voor zijn herhalingsexamen wordt het certificaat verlengd met 5 jaar. De geldigheid van het certificaat loopt dan van 14 december 2020 tot 14 december 2025.

Verklaringen bijzonder kennis van het ADN (ADN M027)

Alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot en met 28 februari 2021. De geldigheidsduur van deze verklaringen zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 maart 2021 het bewijs levert dat is vereist volgens het ADN.

ADR Chauffeur (MD330 ADR)

Alle certificaten van de ADR Chauffeur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot en met 28 februari 2021. De geldigheidsduur van deze certificaten wordt verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum, indien de cursist is geslaagd voor het examen.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen over Zee (IMDG)

Alle door ons uitgegeven certificaten voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot en met 28 februari 2021. De geldigheidsduur van deze certificaten wordt verlengd met een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 maart 2021 is geslaagd voor het examen.