Nascholing / Code 95

RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID
Wat is de Richtlijn Vakbekwaamheid (Richtlijn 2003/59/EG)?
De Richtlijn vakbekwaamheid is een door de Europese Unie vastgestelde richtlijn, waarin de vakbekwaamheid, de opleiding en nascholing van beroepschauffeurs is geregeld.

Waarom was de invoering van de Richtlijn vakbekwaamheid nodig?
De beroepseisen voor chauffeurs liepen in de verschillende EU-landen sterk uiteen. Slechts in enkele Europese landen bestond een verplichte chauffeursopleiding. De meeste beroepschauffeurs in de Europese Unie oefenden hun beroep uit op basis van het rijbewijs.

Wat wil men met de Richtlijn bereiken?
Met het invoeren van uniforme vakbekwaamheidseisen voor beroepschauffeurs in Europa wil men de (verkeers)veiligheid verhogen en het imago van de beroepschauffeur verbeteren.

Voor wie geldt de Richtlijn?
De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs die werken bij een in de EU gevestigde onderneming. In Nederland is dit gekoppeld aan de rijbewijzen C (vrachtwagen) en/of rijbewijs D (bus).

Wanneer is de Richtlijn ingegaan?
Voor rijbewijs D op 10 september 2008 en voor rijbewijs C op 10 september 2009.

Wijziging van de Richtlijn
In 2020 zou de Richtlijn gewijzigd worden. Onder andere door de situatie rondom Covid-19 is dit uitgesteld naar (vermoedelijk) 01-04-2021. Per die datum kunnen nog slechts 14 nascholingspunten verkregen worden met een ADR cursus. Het maakt daarbij niet uit of een initiële of een herhalingscursus wordt gevolgd. Ook maakt het niet uit of alleen de module ADR Basis, of ook aanvullende modules worden gevolgd.

OPLEIDING BEROEPSCHAUFFEUR
Waaruit bestaat de opleiding?
Om beroepschauffeur te worden moet je naast je rijbewijs C en/of D, ook de examens voor de Basiskwalificatie halen en slagen voor de praktijktoetsen. Deze eisen zijn in de plaats gekomen van het ‘Chauffeursdiploma’.

Voor informatie over het behalen van de Basiskwalificatie, zie de website van het CBR/CCV.

Moet elke beroepschauffeur (rijbewijs C/D) de Basiskwalificatie halen?
Nee, alle houders van een rijbewijs D (bus), afgegeven vóór 10 september 2008, en alle houders van een rijbewijs C (vrachtwagen), afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. De meeste van deze chauffeurs waren reeds in het bezit van een chauffeursdiploma.

CODE 95
Hoe moet het behalen van de Basiskwalificatie en de nascholing worden aangetoond?
Door de code 95 op het rijbewijs C en/of D. De code 95 wordt achter de rijbewijscategorie C en/of D vermeld, bijvoorbeeld: 95.10.09.2021. Achter ’95’ staat de datum waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt.

Hoe lang is de code 95 geldig?
Deze is 5 jaar geldig. De chauffeurs (rijbewijs C) die vrijstelling hebben van de basiskwalificatie moeten de eerste keer vóór 10 september 2016 voldoende nascholingsuren hebben opgebouwd. Voor buschauffeurs (rijbewijs D) is dit weer een jaar eerder.

Zijn er ook vrijstellingen van de code 95?
Er zijn een aantal specifieke beroepschauffeurs vrijgesteld van het hebben van een geldige code vakbekwaamheid.
Zie Vrijstellingen Code 95.

NASCHOLINGSCURSUSSEN
Hoe moet de vakbekwaamheid op peil worden gehouden?
Door het volgen van nascholingscursussen.

Wie moeten in Nederland de nascholingscursussen volgen?
Alle beroepschauffeurs die een Basiskwalificatie hebben behaald en alle beroepschauffeurs met een rijbewijs D (bus), afgegeven vóór 10 september 2008 en alle beroepschauffeurs met een rijbewijs C (vrachtwagen), afgegeven vóór 10 september 2009.

Hoe kan aan de nascholingsverplichting worden voldaan?
Door het volgen van door de CCV gecertificeerde nascholingscursussen. Zie de website van het CBR/CCV.

Hoeveel nascholingsuren moeten worden opgebouwd?
Iedere beroepschauffeur moet per vijf jaar, 35 uur verplichte nascholing volgen. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur ingevuld worden met een praktijktraining. De lesdagen van de nascholingsuren moeten ten minste 7 klokuren duren.

Meer informatie over de nascholing vind je op de website van CBR/CCV.

 

Hoeveel nascholingsuren kunnen door het volgen van een ADR cursus worden opgebouwd?
Aantal nascholingsuren

ADR opleiding Beginnerscursus Verlengingscursus
ADR Certificaat Basis 14 14
ADR Certificaat Basis + Tank 21 14
Module Tank 7

In verband met de cursusduur zijn er geen extra nascholingsuren voor cursuscombinaties met de Klassen 1 + 7.

ERKENNING EN CERTIFICERING OPLEIDERS
Bij welke opleiders mogen de nascholingscursussen worden gevolgd?
Bij een door de CCV erkende en gecertificeerde opleider.

Om een ADR-cursus te mogen geven en examens te mogen aanvragen moet een opleider een erkenning aanvragen bij het CBR/CCV. Om nascholingsuren te mogen registreren moet de opleider tevens door het CBR/CCV zijn gecertificeerd.

Lesmethode
Ook de lesmethode, d.w.z. het dagprogramma, de onderwerpen, de leerdoelen en het lesmateriaal, worden door het CBR/CCV goedgekeurd. De meeste opleiders maken gebruik van een methode die door derden is ontwikkeld. ADR-opleider.nl heeft zelf het lesmateriaal en het lesprogramma ontwikkeld.