SOOB subsidie

Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek
STL heeft aan SCS Training & Consultancy het certificaat ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Dit houdt in dat onze organisatie en onze opleidingen voldoen aan de eisen die voor het verlenen van de SOOB subsidie zijn vastgesteld.

Gesubsidieerde opleidingen
De subsidie wordt zowel voor de beginnerscursussen als de verlengingscursussen verstrekt.

Subsidiebedragen

Opleiding Beginnerscursus Verlengingscursus
ADR-certificaat Basis € 200,00 € 200,00
ADR-certificaat Basis + Tank € 220,00 € 220,00
ADR certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 € 120,00 € 120,00
ADR module Tank € 75,00
ADR modules Klassen 1 + 7 € 75,00

Aanvragen SOOB-subsidie

U kunt alleen subsidie aanvragen als uw bedrijf afdraagt aan de SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek). Bovendien moet u een account registreren bij www.soobsubsidiepunt.nl. Na de registratie van uw account ontvangt u een e-mail met login gegevens. Met deze persoonlijke inlog kunt u vervolgens via www.soobsubsidiepunt.nl een verzoek tot reservering van het subsidiebedrag indienen voor een door u aan te geven cursus. U kunt in dit dossier vervolgens de status van uw aanvraag bekijken, eventuele wijzigingen aanbrengen en aanvullende documenten uploaden.

Aanvragen SOOB-subsidie door de opleider

Als u reeds een bedrijfsaccount op www.soobsubsidiepunt.nl heeft geregistreerd kunt u ook SCS Training & Consultancy uw subsidieaanvraag laten verzorgen. Vul hiervoor uw contact e-mailadres, het KvK-nummer, het BTW nummer en het personeelsnummer van de medewerker in op het inschrijvingsformulier van ADR-opleider.nl. Van de inschrijving ontvangt u een bevestiging van STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek, voorheen VTL).

Procedure

 1. SCS Training & Consultancy registreert een opleiding in www.soobsubsidiepunt.nl.
  In het menu ‘Groepen’ wordt aangegeven:

  • de ADR module
  • de cursusprijs
  • de begin- en einddatum van de cursus
  • de cursuslocatie
  • het subsidiebedrag
 2. De aanvrager of de opleider voert de volgende gegevens in:
  • Stap 1: het nummer van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer
  • Stap 2: het e-mailadres van de contactpersoon van het bedrijf
  • Stap 3: het personeelsnummer en de achternaam van de cursusdeelnemer
  • Stap 4: Voorletters, voornaam, geslacht, telefoonnummer(s), akkoordverklaring met voorwaarden
  • Deelnemer aanmelden
 3. SCS Training & Consultancy zorgt voor het uploaden van een kopie van de cursusfactuur.
 4. De werkgever voegt door middel van het uploadprogramma in www.soobsubsidiepunt.nl een kopie van de loonstrook van de cursusdeelnemer toe. Uit de loonstrook moet blijken dat voor de cursusdeelnemer SOOB-afdracht heeft plaatsgevonden. De loonstrook moet betrekking hebben op de periode na afronding van de opleiding (de maand waarin de cursus eindigde of de daarop volgende maand). Op de loonstrook moet het personeelsnummer van de deelnemer vermeld staan. Tevens moet daaruit blijken dat er een arbeidsovereenkomst bestaat voor ten minste 0,2 fte. NB. Voor een nieuw in dienst getreden werknemer moeten de kopieën van de eerste twee loonstroken van het dienstverband worden toegevoegd.
  (Zie: Handleiding uploaden SOOB-documenten).
 5. Direct na afloop van de cursus zorgt ADR-opleider.nl voor het uploaden van een kopie van de presentielijsten.
 6. De aanvrager draagt zorg voor het uploaden van een kopie van het certificaat van de cursusdeelnemer. Het certificaat wordt doorgaans binnen 14 dagen na het examen naar het huisadres van de examenkandidaat gestuurd. Als de examenkandidaat is gezakt voor een of meer modules moet een kopie van het uitslagformulier bij www.soobsubsidiepunt.nl worden ingediend.

Veel gestelde vragen
Om inzicht te krijgen in de procedures voor het aanvragen van subsidie is het nuttig om in het menu bovenin de website www.soobsubsidiepunt.nl ‘Veel gestelde vragen’ aan te klikken. Selecteer ‘Vraag en antwoord voor bedrijven’.

Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier
Tevens is het nuttig om de handleiding voor het aanvragen van subsidie en het aanmelden van cursisten te raadplegen. Hiervoor moet u in het menu bovenin de website www.soobsubsidiepunt.nl het woord ‘handleiding’ aanklikken. Bij de handleidingen klikt u vervolgens op ‘SOOB handleiding bedrijf’. Stapsgewijs wordt u hierin aan de hand van printscreens uitgelegd hoe u de subsidie moet aanvragen en hoe u deelnemers aan een cursus moet aanmelden.

Wijzigen van de aanvraag
Het tussentijds wijzigen van de aanvraag moet altijd vooraf bij STL gemeld worden. Dit kan leiden tot verval van rechten verbonden aan en voortvloeiend uit de aanvraag en wordt beschouwd als een nieuwe aanvraag.

Rol van de opleider
De opleider heeft de mogelijkheid om namens de aanvrager (een deel van) de benodigde gegevens aan te leveren. De juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Termijnen
De aanvraag tot reservering van SOOB-subsidie kan uitsluitend worden ingediend voor een opleiding die start binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de aanvraag en moet uiterlijk op de startdatum van de opleiding worden ingediend. De declaraties moeten uiterlijk binnen 4 maanden nadat de opleiding is beëindigd, volledig zijn. Dit betekent dat alle vereiste gegevens en documenten ingediend en goedgekeurd moeten zijn.

Uitbetaling subsidie
De aanvrager ontvangt na beoordeling van de declaratie en de volledigheid daarvan een beslissing omtrent het wel of niet toekennen van de subsidie. Na vaststelling van de subsidie wordt het bedrag door STL binnen 4 weken uitbetaald.

Evaluatieformulier
STL is gerechtigd om de cursusdeelnemer en de aanvrager te benaderen voor het invullen van een evaluatieformulier. Hiervoor is het noodzakelijk dat het e-mailadres van de cursusdeelnemer wordt opgegeven.

Lees ook het SOOB subsidiereglement: www.soobsubsidiepunt.nl/reglement.aspx