Het coronavirus verspreidt zich in hoog tempo over de wereld en dat heeft een enorme impact op bedrijven in de logistieke keten. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot opleidingen en certificering? We hebben een pagina gemaakt met een opsomming van de actuele informatie. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. (bijgewerkt 31 maart 2020)


SECURITY

Het NCTV heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen i.v.m. de verspreiding van het coronavirus, nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot opleidingen en certificering security trainingen.

Uitstel

Voor de herhaling Controleur Luchtvracht, herhaling Controleur Vluchtbenodigdheden en herhaling Beveiligingsadviseur Luchtvracht is er de mogelijkheid om de geldigheid van het bestaande opleidingscertificaat tijdelijk te verlengen met 6 maanden. Wilt u in aanmerking komen voor dit uitstel dan dient u dit aan te vragen bij de Koninklijke Marechaussee. De backoffice kan u hierbij assisteren door het verstrekken van de benodigde gegevens met aanmeldingsbrief. Graag uw verzoek sturen per mail naar: training@specialcargo.nl o.v.v. aanvraag uitstel Koninklijke Marechaussee.

Initiële certificeringen

De initiële trainingen te weten; BAL, Controleur Luchtvracht en Controleur Vluchtbenodigdheden krijgen geen uitstel. Deze worden tot nader order opgeschort.

Blended learning

De initiële basiscursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden zijn met goedkeuring van de NCTV, klaar voor gebruik in blended trainingsvorm. De training bestaat uit een online trainingsmodule in combinatie met een virtuele klassikale training. De cursussen zijn per direct beschikbaar in het Nederlands en vanaf 13 april ook in het Engels. Voor het actuele aanbod blended learning, ga hiervoor naar ons volledige online cursusaanbod.

Online cursussen

Voor de herhalingscursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden kunt u gebruik maken van onze online cursussen. Direct inschrijven, of meer weten? Ga hiervoor naar ons volledige online cursusaanbod.


Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de maatregelen i.v.m. de verspreiding van het coronavirus, nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot opleidingen en certificaten vervoer gevaarlijke stoffen.

Uitstel examens

Alle examens (ADR, RID, ADN en VBGS) zijn door het CBR tot nader order uitgesteld, het is dan ook niet mogelijk om nu examens te reserveren. Als gevolg hiervan zijn alle initiële cursussen tot nader order opgeschort.

Veiligheidsadviseur ADR/RID (MO324 ADR – RID 1-2020)

Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Veiligheidsadviseur ADN (ADN M025)

Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Verklaringen bijzonder kennis van het ADN (ADN M025)

Alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020.  De geldigheidsduur van deze verklaringen zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder vóór 1 januari 2021 het bewijs levert dat is vereist volgens het ADN.

ADR Chauffeur (MO324 ADR)

Alle certificaten van de ADR Chauffeur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum, indien de cursist is geslaagd voor het examen. De bovenstaande informatie (multilaterale overeenkomsten) is inmiddels gepubliceerd via de Staatscourant en is van kracht in Nederland.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen over Zee (IMDG)

Alle door ons uitgegeven certificaten voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht (IATA)

Naar verwachting volgt deze week berichtgeving van het ILenT met betrekking tot een oplossing voor de opleidingen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Zodra wij hiervan op de hoogte zijn gebracht, dan laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.