Nieuws

NIEUW: Cursus PGS 37-2 Opslag Lithium Batterijen

20 september 2022

De conceptversie PGS 37-2 Opslag Lithium Energiedragers heeft de nodige impact op organisaties die te maken hebben met opslag van lithium batterijen en of accu’s. Met de aanstaande wetgeving worden de regels omtrent opslag strenger en is voorbereiding noodzakelijk.

Voor wie van toepassing?
De aanstaande nieuwe wetgeving is van toepassing op elke locatie waar energiedragers worden opgeslagen. Afhankelijk van de soort energiedragers, de oppervlakte van het brandcompartiment en de publieke toegankelijkheid van de opslagvoorzieningen, gaan verschillende voorschriften gelden voor opslag.

Wat staat er in de nieuwe regelgeving?
De regelgeving neemt als uitgangspunt dat opslagvoorzieningen en showrooms voor energiedragers zijn uitgevoerd als brandcompartimenten. Een brandcompartiment is een ruimte die beschikt over een Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand overslag van minimaal 60 minuten.

Bovengenoemde voorschriften betekenen  in de praktijk  dat vrijwel elk bedrijf dat energiedragers voor handen heeft over meerdere brandcompartimenten zal moeten beschikken. Als er nog andere gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld spuitbussen, brandbare vloeistoffen, etc.) worden opgeslagen zijn er additionele brandcompartimenten nodig. In de praktijk betekent dit dat vrijwel elk bedrijf dat energiedragers voor handen heeft over meerdere brandcompartimenten zal moeten beschikken.

Scholing
Bedrijven die onder de PGS37-2 wetgeving vallen, krijgen ook te maken met nieuwe opleidingseisen. Zo staat er vermeld dat er een vakbekwame opgeleide deskundige aangesteld moet worden binnen de organisatie. Deze deskundig zal tijdens werkzaamheden in de opslagvoorziening binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn.

Cursus PGS 37-2
In het kader van de opleidingseisen onder deze nieuwe wetgeving heeft Special Cargo College de cursus PGS 37-2 Opslag Lithium Energiedragers ontwikkeld. Gedurende deze 3-daagse cursus leren leren deelnemers welke voorschriften gaan gelden voor hun organisatie en kunnen zij beoordelen welke aanpassingen nodig gaan zijn in het bedrijf. Kortom, deelnemers leren op het niveau van de vereiste deskundige, zelfstandig te werken met de PGS 37-2.

Praktisch:

  • Duur: 3 daagse cursus
  • Locatie: Veenendaal en Schiphol
  • Investering: 433 euro incl. lunch
  • Training kan ook incompany worden gegeven

Meer informatie?
Meer informatie, direct inschrijven of een aanvraag doen voor een incompany training? Neem contact met ons op!

John van Heiningen
Sales Consultant Special Cargo

  • Mail: sales@specialcargo.nl
  • Telefoon: +31 (0)85 792 2885