Cursus Tijdelijke Opslag Gevaarlijke Stoffen

In de Activiteitenregeling Milieubeheer is bepaald dat bij tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voldaan moet worden aan de nieuwe versie van de PGS-15. Omdat tijdelijke opslag onderdeel uitmaakt van de vervoersketen, zijn ook voorschriften van o.a. het ADR en/of de IATA Dangerous Goods Regulations van toepassing.

Tijdens deze cursus leer je welke voorschriften van de PGS-15, het ADR en de IATA DGR van toepassing zijn op de werkzaamheden. Daarnaast leer je hoe je de praktijk invulling kunt geven aan deze voorschriften.

Deze cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn op een locatie waar een voorziening bestaat voor tijdelijke opslag. Deze personen zijn veelal werkzaam bij transportbedrijven, expediteurs of andere aan het transport gerelateerde bedrijven.

Duur van de cursus
De cursus duurt 2 dagen, maar kan desgewenst ook in-company worden georganiseerd.

Vooropleiding
Bekendheid met gevaarlijke stoffen op het niveau van een awareness cursus vervoer gevaarlijke stoffen wordt sterk aanbevolen.

Erkenning als opleidingsinstituut
SCS Training & Consultancy BV is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend opleidings- en exameninstituut.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand van een uitgebreid cursusboek, waarin op duidelijke wijze in de Nederlandse taal de materie wordt besproken en uitgelegd. Dit cursusboek bevat een groot aantal opgaven waarmee de cursist wordt voorbereid op het examen.

Docenten
De cursus wordt gegeven door ervaren docenten die de materie niet alleen benaderen vanuit de theorie van de verschillende voorschriften, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven op onze trainingslocatie: Special Cargo College, Koolhovenlaan 100, 1119 NH, Schiphol Rijk.

Certificering
Deelnemers die het examen met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen het certificaat tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen.

Praktische Informatie

  • De cursus Tijdelijke Opslag Gevaarlijke Stoffen is een tweedaagse training
  • De prijs voor deze cursus is € 280,- exclusief btw
  • De cursus is van 09:00 – 16:30 uur
  • Bij Special Cargo College kun je gratis gebruikmaken van het wifi-netwerk
  • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen
  • Er is ruime parkeergelegenheid voor de deur
  • Deze training kan ook incompany gegeven worden
  • De groep bestaat uit maximaal 18 personen

Inschrijfformulier

Gegevens Cursist
Selecteer cursus data

Gegevens Bedrijf

Ik ga akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."

Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging.