7.6 – Plannen van vliegtuigbelading

Het veilig en efficiënt vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht is afhankelijk van competent personeel, hetgeen betekent dat het personeel moet zijn opgeleid in de functies waarvoor zij verantwoordelijk zijn – ongeacht of dit al dan niet in de functieomschrijving staat vermeld. Dit wordt het best bereikt door een op competenties gebaseerde opleiding en beoordeling (CBTA).

Voor wie
Deze cursus wordt aanbevolen voor “Personeel dat verantwoordelijk is voor de planning van de belading van luchtvaartuigen” overeenkomstig IATA’s DGR – sectie 1.5 en in overeenstemming met functie 7.6 in IATA’s “Dangerous Goods Training Guidance”.
Deze opleiding stond voorheen bekend als categorie 10 in de trainingsvoorschriften van de IATA DGR.

Inhoud van de cursus
De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn onder andere:

 • verkrijgen van inzicht in de basisprincipes van gevaarlijke goederen;
 • herkennen van gevaarlijke goederen;
 • identificeren van verboden en verborgen gevaarlijke goederen;
 • planmatig laden van een vliegtuig;
 • uitgifte van NOTOC.

Cursusmateriaal
De e-learning is waar mogelijk interactief, voorzien van afbeeldingen, waardoor de uitleg goed te volgen is. Desgewenst kan de cursus op elk moment worden onderbroken. Als de cursus daarna opnieuw wordt gestart gaat deze verder op het punt waar men gebleven is.

Praktische Informatie

 • Online modules
 • Duur: 2-4 uur
 • Prijs: €95,00

Inschrijfformulier

  Gegevens Cursist

  Wilt u de Nederlandse of Engelse versie van deze cursus doen?

  Gegevens Bedrijf

  Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging en gaat u akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."