ADR CERTIFICAAT BASIS + TANK + KLASSE 7 (VERLENGING)

Het ADR Certificaat is nodig om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren. Met de aanvulling module Tank mag een chauffeur ook gevaarlijke stoffen vervoeren in tanks. Daarnaast mag men met Klasse 7 ook radioactieve stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Het ADR-certificaat basis (initieel) + Tank + Klasse 7 heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Om de geldigheid te verlengen moet de verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen worden afgelegd.

Voor wie
De verlengingscursus is bestemd voor bestuurders van voertuigen die binnen Europa gevaarlijke en radioactieve stoffen boven bepaalde vrijgestelde hoeveelheden gaan vervoeren en hun ADR-certificaat basis (initieel) + Tank + Klasse 7 willen verlengen.

Duur van de cursus
De cursus duurt 5 dagen en wordt gegeven op maandag tot en met vrijdag.

Vooropleiding
Om aan de cursus deel te mogen nemen is een geldig ADR-certificaat basis + Tank + Klasse 7 (initieel) vereist.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven volgens de voorschriften van de laatste editie van het Nederlandstalige ADR. Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid cursusboek, waarin op duidelijke wijze de lesstof wordt besproken en uitgelegd.

Inhoud
Tijdens de cursus worden alle ADR voorschriften behandeld die een chauffeur van stukgoedvoertuigen, voertuigen voor losgestort goed en tanks met gevaarlijke stoffen moet kunnen toepassen. Tijdens de module Klasse 7 wordt hiervoor specifiek ingegaan op de ADR voorschriften voor het vervoer van radioactieve stoffen. Alle aspecten waar een chauffeur mee te maken krijgt als vervoerder van gevaarlijke stoffen komen aan bod. Dit omvat onder andere de soorten gevaarlijke stoffen, vervoersdocumenten, kenmerking en etikettering van voertuigen en containers.

De inhoud van de cursus voldoet aan alle voorwaarden die het ADR stelt aan de opleiding van chauffeurs, maar ook aan de voorwaarden die het CCV stelt aan de cursus.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven door ervaren praktijkgerichte docenten op onze trainingslocatie in Veenendaal of op verzoek één van onze andere locaties of incompany.

Certificering
Na afloop van de cursus wordt op een externe CCV/CBR-locatie de examens afgenomen. Per module moet een apart examen afgelegd worden. Deelnemers die per examen een resultaat van minimaal 70% behalen ontvangen van het CCV/CBR hun nieuwe ADR-certificaat.

Ontwikkelaars
Deze door SCS Training & Consultancy ontwikkelde cursus is gebaseerd op de opleidingseisen in Hoofdstuk 8.2 van het ADR en de door de CCV gestelde eisen.
Erkenning als opleidingsinstituut SCS Training & Consultancy BV is een door CBR/CCV, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend opleidingsinstituut.

Erkenning als opleidingsinstituut
SCS Training & Consultancy BV is een CBR erkend exameninstituut.

Praktische Informatie

 • De cursus duurt 5 dagen
  Maandag tot en met vrijdag 08.00 – 16.00 uur
 • De prijs voor deze cursus is incl. cursusboeken en examens
  € 815,- excl. btw
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen
 • Voldoende parkeergelegenheid voor de deur
 • 14 nascholingsuren voor code 95 op rijbewijs C/D
 • Werkgevers, aangesloten bij SOOB kunnen in aanmerking komen voor subsidie

Inschrijfformulier

  Gegevens Cursist
  Geslacht  Selecteer cursus data

  Bent u een zakelijke klant?

  Gegevens Bedrijf
  Vraagt u SOOB subsidie aan?


  Registratie nascholingsuren?

  Verlenging Nederlands ADR certificaat?

  Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging en gaat u akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."