ADR Cursussen

ADR en Code95

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Ook de verplichte ADR opleiding voor bestuurders van voertuigen is hierin geregeld.

Om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren heb je een certificaat ADR Basis nodig. Dit basiscertificaat kan worden aangevuld met (één van) de modules ADR Tank en/of Klasse 1 en/of Klasse 7. Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

Nascholing / code 95

Om aan de Europese vakbekwaamheidseisen te blijven voldoen moet iedere beroepschauffeur, tijdens de 5-jarige geldigheidsperiode van zijn rijbewijs C en/of D, 35 uur nascholing volgen. Met het volgen van de ADR-cursus kunnen nascholingsuren worden opgebouwd voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

De registratiekosten zijn € 19,10 per 7 uur (BTW vrij).

Bij het van kracht worden van de gewijzigde Richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders, naar verwachting per 01-04-2021, kan met de ADR opleiding nog maximaal 14 nascholingspunten worden verdiend. Het maakt daarbij niet uit of men een initiële of verlengingscursus volgt. Het maakt ook niet uit of men alleen de basismodule of meerdere modules volgt.

ADR examens worden per computer afgenomen op een locatie van CBR/CCV. Om zeker te zijn van een examenplaats worden de examens zo ver mogelijk voor de start van de cursus ingekocht. Daarbij houden wij er rekening mee dat het examen zo snel mogelijk na afloop van de cursus afgenomen kan worden.

SOOB subsidie

Werkgevers die zijn aangesloten bij de SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidiebedragen zijn voor beginners en verlengers gelijk.

Subsidiebedragen

ADR opleiding Subsidiebedrag
ADR Certificaat Basis € 200,00
ADR Certificaat Basis + Tank € 220,00
ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 € 240,00