VEILIGHEIDSADVISEUR ADN (HERHALING)

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de binnenwateren vervoert of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor wie
De herhalingscursus Veiligheidsadviseur ADN is bedoeld voor veiligheidsadviseurs die werkzaam zijn bij bedrijven die handelingen en/of vervoer over de binnenwateren verzorgen. Denk hierbij aan expeditiebedrijven, rederijen en distributiecentra.

Ook veiligheidsadviseurs die reeds het certificaat voor ADR en/of RID in hun bezit hebben, zouden vanwege de overlap ook in deze herhalingscursus kunnen instromen om het certificaat Veiligheidsadviseur ADN te behalen.(Het examen is dan wel het initiële VA ADN examen)

Vooropleiding
Om deze opleiding met succes af te sluiten, is een geldig certificaat veiligheidsadviseur vereist, van toepassing op de verlenging.

Duur van de cursus
De herhalingscursus duurt 3 dagen. Het examen wordt extern afgenomen, examendatum wordt op de eerste cursusdag afgestemd in overleg met de cursist.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand van de laatste vigerende uitgave van het ADN. Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid cursus/werkboek, waarin op duidelijke wijze de materie wordt besproken en uitgelegd. Dit cursus/werkboek bevat een groot aantal opgaven waarmee de cursist wordt voorbereid op het examen. Het ADN boek kan in bruikleen worden gebruikt

Inhoud

 • Volgens de eindtermen van het CCV/CBR:
 • Nationale en internationale wet en regelgeving
 • Algemene voorschriften
 • Indeling en daarbij behorende (chemische) eigenschappen van gevaarlijke stoffen incl. classificatie
 • Bijzondere bepalingen
 • Vrijstellingen, 1000 punten tabel, gelimiteerde hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden
 • Documentatie
 • Laden en lossen en de daarbij behorende voorschriften
 • Meldingsprocedures, preventiemaatregelen
 • Gebruik en constructie van verpakkingen, tanks, MEGC’s, MEMU en wagens
 • Kenmerking & etikettering
 • Constructievoorschriften

Locatie
Deze cursus wordt gegeven door onze ervaren en praktijkgerichte docenten, op onze trainingslocatie in Spijkenisse of desgewenst incompany.

Certificering
Na afloop van de cursus wordt op een externe CCV/ CBR-locatie het examen afgenomen. Deelnemers die het examen met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen een certificaat. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Praktische Informatie

NIEUW IN ROTTERDAM
 • Opleiding: Veiligheidsadviseur ADN verlenging (2021)
 • Duur van de opleiding: 3 dagen ( 6 lesuren per dag)
 • Lestijden : 09.00 t/m 16.00 uur
 • Minimaal aantal deelnemers: 3
 • De kosten : € 510,- excl. BTW en excl. examenkosten CBR/CCV

Inschrijfformulier

  Gegevens Cursist


  Selecteer cursus data

  Neem contact op voor de mogelijkheden

  Gegevens Bedrijf

  Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging en gaat u akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."