HERHALING VEILIGHEIDSADVISEUR ADR/RID

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren.

Voor wie

Deze herhalingscursus Veiligheidsadviseur ADR/ RID is bedoeld voor veiligheidsadviseurs die werkzaam zijn bij bedrijven die handelingen en/of vervoer over de weg en/of spoor verzorgen. Denk hierbij aan expeditiebedrijven, rederijen en distributiecentra.

Vooropleiding

Om deze opleiding met succes af te sluiten, is een geldig certificaat veiligheidsadviseur vereist.

Inhoud

 • Volgens de eindtermen van het CCV/CBR:
 • Nationale en internationale wet en regelgeving
 • Algemene voorschriften
 • Indeling en daarbij behorende (chemische) eigenschappen van gevaarlijke stoffen incl. classificatie
 • Bijzondere bepalingen
 • Vrijstellingen, 1000 punten tabel, gelimiteerde hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden
 • Documentatie
 • Laden en lossen en de daarbij behorende voorschriften
 • Meldingsprocedures, preventiemaatregelen
 • Gebruik en constructie van verpakkingen, tanks, MEGC’s, MEMU en wagens
 • Kenmerking & etikettering

Duur van de cursus

De basiscursus duurt 3 dagen. Het examen wordt extern afgenomen, examendatum wordt op de eerste cursusdag afgestemd in overleg met de cursist.

Cursusmateriaal

De cursus wordt gegeven aan de hand van de laatste vigerende uitgave van het ADR/RID. Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid cursus/werkboek, waarin op duidelijke wijze de materie wordt besproken en uitgelegd. Dit cursus/werkboek bevat een groot aantal opgaven waarmee de cursist wordt voorbereid op het examen. Het ADR/RID boek kan in bruikleen worden gebruikt

Docenten

De cursus wordt gegeven door ervaren en praktijkgerichte docenten

Locatie
Deze cursus wordt gegeven op onze trainingslocatie: Special Cargo College Rotterdam in Spijkenisse.

Certificering

Na afloop van de cursus wordt op een externe CCV/ CBR-locatie het examen afgenomen. Deelnemers die het examen met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen een certificaat.

Geldigheid
Het certificaat is 5 jaar geldig.

Praktische Informatie

 • De prijs voor deze training is € 445- exclusief btw en examengelden
 • De training is van 09:00 – 16:00 uur
 • Bij Special Cargo College kun je gratis gebruikmaken van het wifi-netwerk
 • Koffie, thee, water en lunch zijn inbegrepen
 • Gratis parkeergelegenheid voor de deur 
 • Deze training kan ook incompany gegeven worden

Inschrijfformulier

Gegevens CursistSelecteer cursus data

Gegevens Bedrijf

Ik ga akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."

Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging.