Herhalingscursus Luchtvervoer Radioactieve Stoffen

Deze door SCS Training & Consultancy ontwikkelde cursus is gebaseerd op de opleidingseisen van de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air en de IATA Dangerous Goods Regulations.

De cursus is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vrachtafhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden met het gereedmaken of controleren van gevaarlijke stoffen die per vliegtuig vervoerd moeten worden en in het bezit zijn van een certificaat luchtvervoer radioactieve stoffen.

De cursus leidt op tot het certificaat, dat ingevolge wettelijke bepalingen nodig is voor de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgegeven A+, B+, C+ of D+ erkenning luchtvervoer radioactieve stoffen.

Duur van de cursus
De basiscursus 2 dagen en wordt in principe gegeven op twee achtereenvolgende dagen, op woensdag en donderdag.

Vooropleiding
Een gezond verstand, goede kennis van de Engelse taal en gemotiveerdheid, alsmede enige affiniteit met rekenen is wat nodig is om deze cursus met succes af te sluiten.

Erkenning als opleidingsinstituut
SCS Training & Consultancy BV is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend opleidings- en exameninstituut.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand van de laatste editie van de Engelstalige IATA Dangerous Goods Regulations, het in de praktijk door de luchtvaartindustrie gebruikte handboek voor het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen. Dit handboek wordt voor de duur van de cursus aan de deelnemers in bruikleen gegeven. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een uitgebreid cursusboek, waarin op duidelijke wijze in de Nederlandse taal de materie wordt besproken en uitgelegd. Dit cursusboek bevat een groot aantal opgaven waarmee de cursist wordt voorbereid op het examen.

Docenten
De cursus worden gegeven door ervaren docenten, die de materie niet alleen vanuit de theorie van de ICAO / IATA voorschriften benaderen, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven op onze trainingslocatie:Special Cargo College, Koolhovenlaan 100, 1119 NH, Schiphol Rijk.

Certificering
Deelnemers die het examen met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat voor de categorieën 1, 3 en 6.

Desgewenst kan (bij een slagingspercentage van minimaal 80%) ook een registratie bij IATA in Montreal plaatsvinden. Aan deze registratie zijn echter kosten verbonden.

Praktische Informatie

  • De herhalingscursus Luchtvervoer Radioactive Stoffen is een tweedaagse training
  • De prijs voor deze training is € 280,- exclusief btw
  • De training is van 09:00 – 16:30 uur
  • Bij Special Cargo College kun je gratis gebruikmaken van het wifi-netwerk
  • Koffie, thee, water en lunch zijn inbegrepen
  • Gratis parkeergelegenheid voor de deur
  • De groep bestaat uit maximaal 18 personen
  • Deze training kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijfformulier

Gegevens Cursist

Selecteer cursus data

Gegevens Bedrijf

Ik ga akkoord met de Cursus voorwaarden (pdf) van SCS Training & Consultancy."

Na inzending van dit formulier ontvangt u een bevestiging.