Informatie VGB

Wanneer is een VOG of een VGB nodig?

De VOG is geen onderdeel meer van de achtergrondscreening voor medewerkers die met veilige luchtvracht werken of daar toegang toe hebben.
Die medewerkers worden nu gezien als vertrouwenspersonen en daarvoor is een uitgebreid achtergrondonderzoek nodig.
De VGB is daar een onderdeel van. De VOG (burgerluchtvaart) kunt u nog wel gebruiken voor toegang tot trainingen Burgerluchtvaart.

Wat is een standaard achtergrondonderzoek (met VOG als onderdeel)?

  • Id controle van de medewerker (door de werkgever)
  • Loopbaancontrole over de voorgaande 5 jaar. Klopt het én wat is uw mening over onderbrekingen van 28 dagen of langer? (door de werkgever)
  • Controle strafregister (door Justis)

Wat is een uitgebreid achtergrondonderzoek (met VGB als onderdeel)?

  • Id controle van de medewerker (door de werkgever)
  • Loopbaancontrole over voorgaande 5 jaar. Klopt het én wat is uw mening over onderbrekingen van 28 dagen of langer? (door de werkgever)
  • Controle strafregister (door Justis/AIVD)
  • Informatieonderzoek naar de medewerker (door AIVD)

Is er een overgangsperiode VOG naar VGB?

Ja, een VOG afgegeven vóór 1 mei 2022 kan nog tot uiterlijk 30 juni 2024 (of eerder indien verloopdatum bereikt is)
gebruikt worden om met veilige luchtvracht te werken.
De VOG (burgerluchtvaart) is sinds 1 januari 2022 3 jaar geldig.
De VGB is 5 jaar geldig.

Wat moet u als werkgever per 30-06-2024 gedaan hebben?

Dan moet u voor iedere medewerker die met veilige luchtvracht werkt (fysiek of middels informatie) een VGB aangevraagd hebben.
Als verantwoordelijke voor de toegang tot de beveiligde ruimte bent u degene die de uitgebreide achtergrondscreening uitvoert en deels laat uitvoeren.
Trekt u de toegangsrechten tot de veilige luchtvracht voor een medewerker in, dan moet u de VGB bij de AIVD afmelden middels een afmeldformulier.

Moet een chauffeur van een Vaste Vervoerder ook een VGB hebben?

Nee, deze persoon heeft als enige een uitzonderingspositie en dus voldoende aan een VOG.
Let op: de chauffeur van een Erkend Agent moet wél een VGB hebben.