Wat is het

Wat is een ADR certificaat?

Het ADR certificaat, ook wel ADR diploma genoemd, is een Europees erkend vakbekwaamheidsbewijs om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren binnen Europa.

Voor wie is een ADR-certificaat verplicht?
Het ADR-certificaat is verplicht voor de bestuurder van een voertuig waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd in hoeveelheden die de in het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen overschrijden. Afhankelijk van de soort en/of de hoeveelheid van de vervoerde stoffen, of het soort verpakkingen, kunnen bepaalde vrijstellingen van de vervoersvoorschriften van toepassing zijn. De vrijstellingsgrenzen worden in het ADR geregeld en kunnen per stof verschillend zijn. Over het algemeen worden die grenzen in het beroepsvervoer al snel overschreden. Daarom is het voor de meeste beroepschauffeurs belangrijk om een ADR-certificaat te hebben. Veel werkgevers en opdrachtgevers vragen ook naar een gediplomeerde chauffeur.

ADR certificaat wordt pasje
Het ADR diploma moet in alle ADR-landen aan een bepaald uniform model (ADR 8.2.2.8.5) voldoen. Dat wil zeggen de tekstuele inhoud is gelijk, de kleur kan wel verschillend zijn.
Bekend is het oranje papiertje dat door sommige Nederlandse chauffeurs om bepaalde – steeds minder relevante – redenen in België of in Duitsland werd gehaald.

Het papieren Nederlandse ADR certificaat wordt niet meer afgegeven.

Het nieuwe ADR certificaat heeft de vorm van een pasje met de afmetingen van een creditcard. Het model is handzamer en beter te beveiligen. Het pasje is voorzien van een pasfoto en de handtekening van de houder.

Welke soorten ADR certificaten zijn er?
Er is een certificaat voor ADR Basis, dat je kunt uitbreiden met de modules Tank, Klasse 1 en Klasse 7. Op het certificaat staat aangegeven voor welke modules het certificaat geldig is. Voor elk vervoer van gevaarlijke stoffen vormt het ADR Basiscertificaat de grondslag. Er zijn geen gecombineerde ADR examens, voor elke module moet een apart examen worden afgelegd. Dit kan een beginnersexamen of een verlengingsexamen zijn.

Hoe behaal je het ADR certificaat?
Na het volgen van een ADR (beginners- of verlengings-) cursus legt de cursusdeelnemer een ADR examen af bij het CBR. Bij voldoende resultaat krijgt de kandidaat het ADR pasje thuisgestuurd.

Hoe lang is een ADR certificaat geldig?
De geldigheidsduur van het ADR certificaat is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Kan het ADR certificaat ook eerder worden verlengd?
Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de nascholingsuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Kan een buitenlands ADR certificaat in Nederland worden verlengd?
Een buitenlands ADR certificaat kan alleen in het laatste jaar van de geldigheid worden verlengd door middel van een Nederlands ADR examen. Bij de aanvraag van het examen moet een kopie van het buitenlandse certificaat worden meegezonden. Als de examenkandidaat niet de Nederlandse nationaliteit bezit dan moet er ook een kopie van het identiteitsbewijs worden meegezonden.

Vervallen van een ADR certificaat
Na de vervaldatum is het certificaat verlopen. Is het ADR diploma vervallen, dan moet opnieuw een initiële ADR cursus worden gevolgd en een initieel examen worden afgelegd.

Is het ADR certificaat ook een legitimatiebewijs?
Door het nieuwe beveiligingskenmerk en de pasfoto + handtekening heeft de nieuwe ADR pas ook een duidelijke meerwaarde als legitimatiebewijs gekregen. In het kader van de beveiligingsvoorschriften is volgens het ADR, naast het ADR certificaat, tijdens het vervoer nog steeds een identiteitsbewijs met pasfoto vereist, zoals een geldig rijbewijs of paspoort.