Wat is het

Wat is een ADR cursus?

Een ADR opleiding is een cursus gebaseerd op de regelgeving voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen in Europa. Met de ‘ADR cursus’ wordt meestal de cursus voor het vakbekwaamheidscertificaat voor de chauffeur bedoeld.

Voor wie is het volgen van een ADR cursus verplicht?
Deze cursus is verplicht voor bestuurders van voertuigen die binnen Europa gevaarlijke goederen boven bepaalde vrijgestelde hoeveelheden gaan vervoeren.

Waar leidt de cursus voor op?
De ADR cursus leidt op voor het ADR certificaat, ook wel het ADR diploma genoemd. Het ADR vakbekwaamheidscertificaat wordt behaald door te slagen voor een ADR examen bij het CBR/CCV.

Verlengen van het ADR certificaat
De geldigheidsduur van het ADR certificaat is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen worden afgelegd.

Welke onderwerpen worden in de ADR cursus behandeld?
Wet- en regelgeving, Toezicht en opsporing, Gevaarseigenschappen, Indeling en herkenning, Documenten, Vrijstellingen, Verpakkingen, Etikettering, Samenladings- en scheidingsvoorschriften, Kenmerking voertuigen en containers, Laden en lossen, Beveiliging, Regels voor het vervoer, Uitrusting, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Maatregelen bij ongevallen, Brand en brandbestrijding.

Uit welke modules bestaat de ADR cursus?
De ADR cursussen zijn modulair opgebouwd. De hoofdmodule van de cursus is ADR Basis, oftewel de ADR stukgoed cursus. De basiscursus kan worden uitgebreid met de aanvullende modules ADR Tank, ADR Klasse 1 (Ontplofbare stoffen) en ADR Klasse 7 (Radioactieve stoffen). Er zijn ADR cursussen voor beginners en voor verlengers.

Als je na het behalen of verlengen van het ADR Basis je certificaat wilt uitbreiden met een module Tank, Klasse 1 of Klasse 7 en moet je er rekening mee houden dat de aanvullende module gelijktijdig met de vervaldatum van het Basiscertificaat vervalt.

Hoe lang duurt een ADR cursus?
Module ADR Basis
Onze cursus ADR Basis duurt 2,5 dagen en is voor beginners en verlengers hetzelfde.

Module ADR Tank
Onze cursus ADR Tank duurt 1,5 dagen en is voor beginners en verlengers hetzelfde.

Modules Klasse 1
Voor de module ADR Klasse 1 zijn de exameneisen en ook het aantal examenvragen voor beginners en verlengers gelijk. De cursus duurt 1 dag en is voor beginners en verlengers hetzelfde.

Modules Klasse 7
Voor de module ADR Klasse 7 zijn de exameneisen en ook het aantal examenvragen voor beginners en verlengers gelijk. De cursus duurt 1 dag en is voor beginners en verlengers hetzelfde.

Wat zijn de ADR slagingspercentages?
Al jaren ligt ons slagingspercentage voor de cursussen boven de 90%.

De ADR cursus als nascholingscursus voor de code 95
De beroepschauffeur kan de uren van de ADR cursus ook laten meetellen voor de verplichte nascholing ten behoeve van de code 95 op het rijbewijs.

Ga voor meer informatie over de aan de ADR cursus gerelateerde onderwerpen terug naar de overzichtspagina “Alles over de ADR cursus