Kan iedereen het halen?

ADR examen… iedereen kan het halen!?

Iedereen met een gezond verstand kan het ADR examen in 1 keer halen, al zal de een er meer moeite voor moeten doen dan de ander.

Leren van de gevarenklassen
Vooral het leren van de basiskennis van het ADR, de gevarenklassen, is een soms moeilijk te nemen drempel. Na ruim 25 jaar ervaring in het lesgeven in deze materie weet ik dat het vermogen om de nummers en de namen van de gevarenklassen te leren een graadmeter is om te beoordelen of iemand het ADR examen kan halen. Iemand die er te lang over doet om de klassen te leren loopt een achterstand op die tijdens de korte duur van de cursus vaak moeilijk is in te halen.

Hoe voorkom je een leerachterstand?
Je kunt voorkomen dat je een leerachterstand oploopt door de gevarenklassen al te leren vóórdat de cursus begint. In de cursusuitnodiging geef ik dit als huiswerk aan mijn cursisten op. Lukt het de cursisten niet de namen en de nummers van de gevarenklassen en de gevaarsetiketten te leren vóór de aanvang van de cursus, dan adviseer ik de cursus uit te stellen of te annuleren.

De rode draad
Tijdens de eerste cursusdag wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende soorten stoffen en de klassen waarin deze zijn ingedeeld. In de vervolglessen worden de aan de klassen gerelateerde voorschriften behandeld. Je zult begrijpen dat een groot deel van de vervolglessen aan je voorbijgaan als je deze basiskennis niet beheerst. De gevarenklassen vormen immers de rode draad in de ADR cursus en komen in vrijwel alle onderwerpen weer terug.

Verdeel je energie
Als je tijdens de cursus vrijwel alle energie moet stoppen in het leren van dit, weliswaar belangrijk, maar uiteindelijk maar relatief klein onderdeel van de leerstof, zul je een groot deel van de cursus missen en dit zal ook te merken zijn in de examenresultaten.

Examenresultaten
Ook al zijn tijdens de lessen enkele honderden examenvragen behandeld, tijdens de examens is een foutje vaak (te) snel gemaakt. Uit de uitslagformulieren valt vaak op te maken dat, als je de fouten in de gevaarseigenschappen en preventieve maatregelen buiten beschouwing zou laten, vrijwel iedereen zou kunnen slagen.

Advies:
Leer dus die klassen van tevoren, dan zul je vrijwel zeker slagen.