Afbeeldingen

ADR gevarenklassen in afbeeldingen

Hoe kun je de gevarenklassen beter onthouden?
Net als bij de oefening “ADR straat” is hier de gedachte achter het gemakkelijker leren van de ADR gevarenklassen dat plaatjes gemakkelijker te onthouden zijn dan teksten.

Je leert gemakkelijker als je abstracte benamingen koppelt aan een plaatje, een foto, een voorwerp of misschien een persoon.

Bij de opsomming van de nummers van de gevarenklassen moet je proberen de voor jou herkenbare beelden op te roepen. Daarna probeer je het beeld te koppelen aan de naam van de klasse en aan het gevaarsetiket.

1. 4.2 6.1 9.
2. 4.3 6.2
3. 5.1 7.
4.1. 5.2 8.