Veiligheidsadviseur: rol, taken en opleiding

Bedrijven die gevaarlijke stoffen verpakken, laden, vullen, lossen of vervoeren, moeten beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. In dit artikel lees je exact wat de rol van een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen is, wat zijn taken zijn en welke wetgeving eraan verbonden is. Ook vertellen we meer over de opleiding tot veiligheidsadviseur.

Veiligheidsadviseurs spelen een cruciale rol in bedrijven en industrieën die met gevaarlijke stoffen en goederen werken. Bij het laden, lossen en vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water zijn bedrijven verplicht ten minste één veiligheidsadviseur te benoemen.
Deze verplichting is opgenomen in de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) en het binnenwater (ADN).

Taakgebieden veiligheidsadviseur

Een veiligheidsadviseur houdt zich onder andere bezig met:

 • Risicobeoordeling
 • Veiligheidsbeleid en -procedures
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Training en bewustwording
 • Incidenten en ongevallen
 • De ontwikkeling van noodprocedures
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Veiligheidsaudits

Ben jij geïnteresseerd in de functie van veiligheidsadviseur? Bekijk dan onze basiscursus tot Veiligheidsadviseur ADR/RID en ontdek of het iets voor jou is.

Wat doet een veiligheidsadviseur?

Een veiligheidsadviseur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden om de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu te waarborgen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar ook aanverwante activiteiten zoals verpakken, beladen, vullen en lossen van gevaarlijke stoffen valt binnen het takenpakket.
Deze taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in artikel 1.8.3 van het ADR, het RID en het ADN. De belangrijkste werkzaamheden van een veiligheidsadviseur zijn:

 • Toezien op veiligheid: controleren dat de voorschriften omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd.
 • Adviseren: het bedrijf adviseren bij werkzaamheden rond het vervoer van gevaarlijke goederen.
 • Jaarverslagen opstellen: een overzicht maken van het vervoer van gevaarlijke stoffen door het bedrijf in een jaarverslag. Het jaarverslag wordt vijf jaar bewaard en wordt gedeeld met de bedrijfsleiding of lokale overheid.
 • Praktijken en procedures controleren: de veiligheidsadviseur inspecteert de praktijken en procedures rondom veiligheid en het vervoer van gevaarlijke stoffen en zorgt dat die voldoen aan de wet- en regelgeving.
 • Risicobeoordeling: het uitvoeren van risicobeoordelingen om potentiële gevaren te identificeren en aanbevelingen te doen voor het verminderen of elimineren van deze risico’s.
 • Training en opleiding: ervoor zorgen dat medewerkers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen op de hoogte zijn van de relevante voorschriften en goed getraind zijn in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.
 • Noodplannen: het ontwikkelen en implementeren van noodplannen voor incidenten met gevaarlijke goederen, zodat de organisatie goed is voorbereid op noodsituaties.
 • Communiceren met instanties: het onderhouden van communicatie met relevante instanties zoals overheidsinstanties, inspectiediensten en hulpdiensten.
De veiligheidsadviseur heeft een veelomvattend takenpakket. Hij moet onder andere toezien op de veiligheid binnen het bedrijf.
De veiligheidsadviseur heeft een veelomvattend takenpakket. Hij moet onder andere toezien op de veiligheid binnen het bedrijf.

 

Wie vervult de rol van veiligheidsadviseur?

Een veiligheidsadviseur is vaak fulltime in dienst in die functie bij een logistiek bedrijf. Vaak wordt deze functie intern vervuld nadat een medewerker zich heeft omgeschoold. De taken van een veiligheidsadviseur kunnen worden gecombineerd met een andere rol binnen de organisatie, zolang die persoon zijn taken als adviseur nog goed kan vervullen.

Het komt ook voor dat een bedrijf een externe veiligheidsadviseur aanstelt. Daarover vertellen we je meer onder aan dit artikel.

 

Opleiding tot veiligheidsadviseur en certificering

Je mag alleen als veiligheidsadviseur binnen een bedrijf werken met de juiste certificering. Hiervoor moet je met succes examen gedaan hebben bij het CBR. Het certificaat is vijf jaar geldig. Om examen te kunnen doen moet je eerst een opleiding tot veiligheidsadviseur volgen bij een erkende opleider.

Special Cargo College is een erkende opleider op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij hebben een groot aanbod trainingen, (herhalings)-cursussen en opleidingen voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen of in de luchtvaartbranche. Daarnaast is het bij ons mogelijk om online cursussen te volgen met onze e-learnings, of een training op maat of incompany te volgen.

Basiscursus Veiligheidsadviseur

Bij Special Cargo College kan je zowel de basiscursus tot veiligheidsadviseur volgen als de herhalingscursus:

Extra oefenen voor je examen?

Komt het examen eraan en wil je extra goed beslagen ten ijs komen? Maak dan gebruik van onze online CBR-examentraining per vervoerstak (ADR, RID of ADN). Hiermee kun je drie maanden lang jouw kennis testen in je eigen tijd en op je eigen tempo. Benieuwd? Lees dan meer op onze website.

Vrijstelling voor bedrijven

Bedrijven zijn in sommige gevallen niet verplicht om een veiligheidsadviseur te benoemen. Als bedrijf kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een vrijstelling wanneer je kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoert. Dit staat beschreven in hoofdstuk 1.8.3.2 van het ADR.

Veiligheidsadviseur ook verplicht voor expediteurs

Sinds 1 januari 2023 zijn ook afzenders van gevaarlijke stoffen volgens het ADR verplicht een veiligheidsadviseur aan te stellen. Met een afzender wordt dan bedoeld: een bedrijf dat zelf niet vervoert, lost, laadt, vult of verpakt. Expediteurs hebben vaak deze rol, ook wel ‘papieren afzender’ genoemd.

Oplossing voor expediteurs: Veiligheidsadviseur Light

Speciaal voor expediteurs zijn wij bezig de module ‘Veiligheidsadviseur Light’ te ontwikkelen. Dit is een vereenvoudigde module voor papieren afzenders. Hiermee voert de expediteur zelf digitaal zijn audit uit.

Vervolgens wordt er automatisch een auditverslag gegenereerd, dat dient als basis voor het jaarverslag. Op deze manier kunnen afzenders die alleen met het papierwerk van de zending te maken hebben, toch aan de ADR-regels voldoen.
Heb je belangstelling voor Veiligheidsadviseur Light? Laat het ons weten via sales@specialcargo.nl, dan houden wij je op de hoogte.

Een expediteur oftewel papieren afzender moet sinds 1 januari ook over een veiligheidsadviseur beschikken.
Een expediteur oftewel papieren afzender moet sinds 1 januari ook over een veiligheidsadviseur beschikken.

 

Liever een externe veiligheidsadviseur inhuren?

Het is ook mogelijk dat je als bedrijf liever een externe veiligheidsadviseur inhuurt. Bijvoorbeeld omdat je alleen maar af en toe een veiligheidsadviseur nodig hebt. Daarvoor kun je ook bij Special Cargo terecht.

Naast het verzorgen van cursussen omtrent veiligheidsadviseurschap, treden de adviseurs van Special Cargo ook op als externe veiligheidsadviseur. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat jouw bedrijf aan de wettelijke milieu- en veiligheidsverplichtingen voldoet. Neem hiervoor contact met ons op via training@specialcargo.nl.