Inspectie leefomgeving transport

Het ILT is de belangrijkste toezichthoudende instantie op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland.

Fusie
De VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) vormen vanaf 1 januari 2012 samen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De fusie komt voort uit de herschikking van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat (VenW). Dit heeft geleid tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De ILT is onderdeel van IenM. In 2017 is dit ministerie hernoemt tot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Inspectie Leefomgeving en Transport omvat zes domeinen en twee directies.

Domeinen:

  • ILT/Risicovolle Bedrijven
  • ILT/Risicovolle Stoffen en Producten
  • ILT/Water, Bodem en Bouwen
  • ILT/Rail en Wegvervoer
  • ILT/Scheepvaart
  • ILT/Luchtvaart

Directies:

  • ILT/Bedrijfsvoering
  • ILT/Handhavingsbeleid

Taken en bevoegdheden
De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Behalve op naleving van wet- en regelgeving op het terrein van IenM, ziet de ILT ook toe op naleving van wet- en regelgeving van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (nucleair en straling) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bouwen en wonen).

De inspectie staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Beleidmakers bepalen de regels; burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering; de inspectie ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving.

Contactgegevens
De ILT is gevestigd in Den Haag, Utrecht, Hoofddorp, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Groningen en Zwolle.

De website van de ILT is te bezoeken via www.ilent.nl. Het twitteraccount is dan bereikbaar via Inspectie Len T.

Voor vragen aan de ILT kan contact worden opgenomen met het Informatiecentrum via telefoonnummer 088 489 00 00 of via de Contact-link op de website.