Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Bij gevaarlijke stoffen wordt misschien in eerste instantie gedacht aan explosieven, gassen, brandstoffen of chemische producten, maar ook stoffen en producten die je niet direct als gevaarlijk zou bestempelen kunnen hieronder vallen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld cosmetische producten, reinigingsmiddelen en verfproducten. Zelfs middelen uit de voedingsindustrie kunnen soms gevaren opleveren.

Steeds meer producten worden door de fabrikanten bovendien onder de milieugevaarlijke stoffen van het ADR ingedeeld.

In het beroepsgoederenvervoer, en met name in het distributievervoer, zal een chauffeur bijna onvermijdelijk ook af en toe met het vervoer van gevaarlijke stoffen te maken krijgen.

Hoe herken je gevaarlijke stoffen?
Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan gevaarsetiketten en UN-nummers op verpakkingen, containers en tanks en ook aan de informatie op de vrachtbrief.

Gevaarsetiketten
De gevaarseigenschappen van de verschillende gevarenklassen worden door onderstaande gevaarsetiketten aangegeven.

UN nummers
Welke stoffen onder de voorschriften van de ADR regelgeving vallen is op te zoeken in de tabellen 3,2A en 3,2B van het ADR. Hierin staan de stoffen op (vervoers)naam of met een N.e.g. positie (groepsnaam) vermeld. De stoffen zijn gekoppeld aan een wereldwijd gebruikt identificatienummer van 4 cijfers: het zogenaamde UN-nummer.

Gevarenklassen
De gevaarlijke stoffen zijn afhankelijk van hun hoofdgevaar ingedeeld in gevarenklassen.

1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
2 Gassen
3 Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaste stoffen / Zelfontledende stoffen (vloeibaar/ vast)
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen
5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden (zelfontledend)
6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze stoffen
7 Radioactieve stoffen
8 Bijtende stoffen
9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen