Wijzigingen per 01-01-2017

Per 01-01-2017 zijn er een aantal wijzigingen van kracht geworden met betrekking tot het luchtvervoer van lithium batterijen. (IATA DGR 58th edition)

- Voor Sectie I en Sectie IB batterijen is het klasse 9 etiket vervangen door het klasse 9 Lithium batterijen etiket.

oud

nieuw
- Voor Sectie IB en Sectie II batterijen is het lithium batterij behandelingsetiket vervangen door het lithium batterijen merk.

oud

nieuw
* Vervangen door het UN-nummer (incl de letters UN)
** vervangen door een telefoonnr waar men meer informatie kan verkrijgen
- Het oude klasse 9 en het oude lithium batterij behandelingsetiket mogen nog gebruikt worden t/m 31-12-2018

- De2 verplichting van het begeleidend document voor Sectie IB en Sectie II batterijen is komen te vervallen.


Wijzigingen per 01-01-2018

Per 01-01-2018 zijn er een aantal wijzigingen van kracht geworden met betrekking tot het luchtvervoer van lithium batterijen. (IATA DGR 59th edition)

Overpack
5.0.1.5.1 Aanvulling: Het is niet meer toegelaten om losse lithium batterijen (ION en Metaal) uit de secties IA en IB samen te verpakken in een overpack met andere verpakking met daarin:

Klasse 1 Explosieven (behalve 1.4S)
Klasse 2.1 Brandbare gassen
Klasse 3 Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen
Klasse 5.1 Oxiderende stoffen
Losse lithium batterijen (UN 3090 & UN 3480)

Sectie IA /  IB
Losse lithium batterijen mogen niet in dezelfde verpakking en/of overpack met stoffen of artikelen uit de klasse 1 (behalve 1.4S), 2.1, 3 4.1 of 5.1). Voor de overige klassen geldt geen beperking.

Sectie II
Losse lithium batterijen mogen niet in dezelfde verpakking met alle andere gevaarlijke stoffen. Daarnaast morgen deze verpakkingen niet in een overpack met stoffen of artikelen uit de klasse 1 (behalve 1.4S), 2.1, 3, 4.1 of 5.1

© Copyright 2016 | Special Cargo Services | All Rights Reserved | Terms & Conditions | Disclaimer | Produced by BrandNewFresh.com |