Nieuws

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen niet vrijblijvend voor bedrijven

13 februari 2023

Ieder bedrijf dat zich bezighoudt met de opslag van gevaarlijke stoffen, weet dat hier risico’s aan verbonden zijn. Maar wist je ook dat er in iedere onderneming waar meer dan 2500 kg gevaarlijke stoffen (kunnen) worden opgeslagen, minstens 1 deskundige aanwezig moet zijn die hier toezicht op houdt? Docent Jannie van Vliet legt uit hoe dat zit.

“Deze deskundige moet in ieder geval het certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (VBGS) op zak hebben. Dit is een voorschrift in de PGS 15, de Nederlandse veiligheidsrichtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen”, zegt Jannie, die zelf deze cursus verzorgt.

Garages

De PGS 15 is (deels) verplicht voor zogenoemde Type B-inrichtingen. Dit zijn bedrijven die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen milieuvergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen nodig: het gaat om beperkte hoeveelheden. “Denk aan garages, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens. Veel van die bedrijven weten niet dat ze de verplichting hebben te voldoen aan (delen uit) de PGS 15.”

Niet extern

De richtlijn zegt het volgende: als een Type B-inrichting meer dan 2500 kg aan gevaarlijke stoffen kan opslaan volgens de gedane activiteitenmelding, moet er een deskundige aanwezig zijn om toezicht te houden op de werkzaamheden met die stoffen. En deze persoon mag niet extern worden ingehuurd. “Daarnaast hanteert de DCMR – de toezichthoudende omgevingsdienst (RUD) in de regio Rijnmond – een ongeschreven regel: dat alle bedrijven in de regio een (deskundige) vakbekwame persoon in dienst moeten hebben. Een veilig gevoel, in alle opzichten!”, vervolgt Jannie.

Cursusdata

Special Cargo College geeft de cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen als klassikale training of incompany, en zelfs als maatwerk. Na 10 dagdelen en het examen bij het CBR mag je jezelf vakbekwaam noemen. De eerstvolgende cursussen starten 23 maart (basis) en 15 juni (herhaling). Maar we kunnen ook extra sessies inplannen. Dus heb je specifieke wensen, neem even contact op, via sales@specialcargo.nl of 085 – 792 2885.