Nieuws

Cyber Toolkit aanvulling in Beveiligingsprogramma

01 december 2021

In navolging van de nieuwe cybersecurity bepalingen moeten Erkend Agenten, voor het einde van dit jaar een addendum indienen op het huidige beveiligingsprogramma. Het betreft aanscherping van de regelgeving op het gebied van cybersecurity, beveiligingscultuur en een introductie van de security manager en de security supervisor. Het addendum is van toepassing op bedrijven die erkend agent zijn en een security status toekennen.

Cybersecurity bepalingen
Bent u een erkend agent die een security status (SPX of SHR) toekent? Dan is het van belang dat u de onderstaande acties
onderneemt om te voldoen aan punt 1.7 van verordening EU 2019/1583. Het addendum moet uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) volgens de geldende procedures:

  • Uitvoering risicoanalyse;
  • Op basis van de hierboven genoemde risicoanalyse bepaalt u welke maatregelen u neemt ter bescherming tegen, detectie van, reactie op en herstel van cyberaanvallen;
  • De als kritiek geïdentificeerde systemen en gegevens beschrijft u in uw addendum;
  • Ook geeft u aan welke beveiligingsmaatregelen u neemt;
  • Tot slot beschrijft u welke risicoanalyses u heeft uitgevoerd om tot de geïdentificeerde systemen en gegevens en maatregelen te komen.
  • Gaat u na 01-01-2022 een nieuw beveiligingsprogramma indienen dan moet het addendum hier integraal in worden opgenomen.

Belangrijk: U hoeft alleen die kritieke informatie- en communicatiesystemen en gegevens te benoemen die gebruikt worden om maatregelen in het kader
van de beveiliging van de burgerluchtvaart uit te voeren.

Cyber Toolkit
Bent u Erkend Agent en ziet u door de vele bepalingen het bos niet meer? Dan kunt u gebruik maken van de Cyber Toolkit. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet voldoen aan de nieuwe cybersecurity bepalingen per 31 december a.s. De Cyber Toolkit bevat allerhande vragen die gericht zijn op het beveiligingsprogramma burgerluchtvaart. Middels deze link kunt u zich aanmelden voor de Cyber Toolkit. Nadat u de Cyber Toolkit online heeft ingevuld, neemt een van onze consultants contact met u op voor de verdere afhandeling van het addendum. Met de Cyber Toolkit bent u verzekerd van een juiste en adequate afhandeling richting de BTBB.

Risicoanalyse
Heeft u zelf al een risicoanalyse uitgevoerd binnen uw organisatie en cyber maatregelen getroffen bijvoorbeeld ter uitvoering van een Information Security Management System (ISMS)? Dan kunt u hiernaar verwijzen in het addendum. Echter, ook hiervoor is het van belang dat u uiterlijk 31 december 2021 een addendum op het beveiligingsprogramma indient bij de BTBB van de Koninklijke Marechaussee, volgens de geldende procedures. Dit betreft alleen de onderdelen die u gewijzigd heeft.

Aanmelden Cyber Toolkit
Liever alles goed geregeld door uw externe beveiligingsadviseur? Op onze website kunt u zich aanmelden voor de Cyber Toolkit. Met de Cyber Toolkit bent u verzekerd van een juiste en adequate afhandeling richting de BTBB. De Cyber Toolkit is gemaakt in samenwerking met PMT en speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet voldoen aan de nieuwe cybersecurity bepalingen per 31 december a.s.
De investering voor het gebruik maken van de Cyber Toolkit is vanaf 50 euro, exclusief btw.

Meer informatie of vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, of over het aanmelden voor de Cyber Toolkit, neem dan contact met ons op.
Gezien de drukte aan de telefoon kunt u ons goed bereiken door een mail te sturen: consultancy@specialcargo.nl dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.