Nieuws

Fijne feestdagen van Special Cargo | Happy holidays

18 december 2020

December is de maand waarin traditiegetrouw wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. 2020 gaat bij iedereen de boeken in als bewogen en turbulent. Ook voor Special Cargo. Ondanks dit alles hebben wij niet stilgestaan afgelopen jaar. Dankzij de steun en het vertrouwen van onze klanten en relaties konden wij blijven ondernemen.

Traditiegetrouw zouden wij deze maand een kerstattentie bij u langsbrengen, of gezamenlijk proosten tijdens de SCS kerstborrel. Helaas is alles dit jaar anders dan anders. We hebben daarom besloten om namens Special Cargo een kerstdonatie te doen aan de Cliniclowns. Cliniclowns heeft als doelstelling zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie weer even zichzelf te kunnen laten zijn. Special Cargo draagt de Cliniclowns al jarenlang een warm hart toe middels diverse acties en donaties.

Voor eenieder van ons zal de aankomende kerst en nieuwjaarsperiode anders zijn, in andere omstandigheden en met andere vooruitzichten. Wij hopen dan ook, om elkaar in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.

Namens alle collega’s  bij Special Cargo wensen wij u fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021!

ENG

December is the month in which we traditionally look back on the past year. 2020 will go down in everyone’s books as eventful and turbulent. Also for Special Cargo. Despite all this, we have not stood still last year. Thanks to the support and confidence of our customers and business relations, we were able to continue to do business.

Traditionally we would bring our business relations Christmas present this month, or toast together during the SCS Christmas party. Unfortunately everything is different this year. We have therefore decided to make a Christmas donation to the Cliniclowns on behalf of Special Cargo. Cliniclowns’ goal is to allow sick children, children with a disability and people with dementia to be themselves again for a while. Special Cargo has been supporting the Cliniclowns for many years through various actions and donations.

For each of us the coming Christmas and New Year period will be different, in different circumstances and with different perspectives. We hope to meet each other again in good health in the new year.

On behalf of all our colleagues at Special Cargo we wish you happy holidays and a healthy 2021!