Nieuws

Gasmetingen – Special Cargo Spijkenisse

20 juli 2021

Containers die ons land binnenkomen, dienen te worden gecontroleerd op gevaren voor verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet. Deze controle moet plaatsvinden voordat werknemers de container openen. Middels een gasmeting kan worden bepaald of er (nog) giftige gassen in de container aanwezig zijn of andere afwijkingen worden geconstateerd. Special Cargo Spijkenisse voert deze gasmetingen uit.

Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terechtkomen. Zo kunnen zij in het land van herkomst aan de container zijn toegevoegd; bijvoorbeeld om ongedierte te voorkomen. Tevens kunnen de gassen en dampen voortkomen uit containers waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd of uit het verpakkingsmateriaal dat voor het vervoer gebruikt wordt. Het is ook mogelijk dat schadelijke gassen en dampen voorkomen als gevolg van lekkage van de lading.

De gevaren
Blootstelling aan schadelijke gassen en dampen kent diverse gevaren. Sommige gassen verdrijven de zuurstof in de ruimte, wat verstikking tot gevolg kan hebben. Andere gassen geven klachten als hoofdpijn, benauwdheid, misselijkheid en geïrriteerde ogen. Blootstelling aan gevaarlijke gassen en dampen kan voor de lange termijn ook kankerverwekkend zijn en andere chronische klachten tot gevolg hebben. Uiterste zorgvuldigheid rondom het gebruik van deze gassen is dus geboden.

Gasmetingen
Medewerkers van Special Cargo Spijkenisse zijn getraind in het uitvoeren van gasmetingen. Met behulp van speciale apparatuur voeren wij een meting uit alvorens de container geopend wordt. Na afloop van de meting brengen we advies uit. Indien een te hoge concentratie gevaarlijke gassen wordt gemeten, dient de container in de meeste gevallen zorgvuldig te worden gelucht. In andere gevallen kan aangeraden worden een container te laten ontgassen. Wanneer er in een loods een hogere meeting wordt gedaan is het aanbrengen van een gespecialiseerd filtersysteem een mogelijkheden.

Deze dienst kan voor veel verschillende ondernemingen relevant zijn; van een distributiebedrijf tot opslag en van groothandel tot importeur. Als medewerkers containers openen en/of lossen, zijn werkgevers ervoor verantwoordelijk dat dit op een veilige manier gebeurt.

Onze gasmetingen kunnen worden uitgevoerd bij containervervoer, maar ook bij opslag van gevaarlijke stoffen, stankoverlast of andere klachten.
Diverse meetmethodes zorgen voor nauwkeurige gasmetingen waarna onze deskundige medewerkers een accuraat advies uitbrengen.