Nieuws

Lithiumbatterijen opslag in 2021. Wat gaat er veranderen?

19 oktober 2020

Over de opslag van lithiumbatterijen is (nog) veel onduidelijk. Dat verandert in 2021 als de PGS-37 uitkomt. Als voorloper daarop is de ‘Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’ gemaakt. Wees scherp op de toekomst en tref nu alvast voorbereidingen. Dan heb je de zaak straks direct goed op orde. Zo wordt bedrijfsvoering veiliger en verklein je de risico’s. Teun Graven, docent Wet- en regelgeving Gevaarlijke Stoffen – geeft een samenvatting van de Circulaire en licht de belangrijkste wijzigingen toe. 

“Eén van de belangrijkste veiligheid verhogende aanbevelingen die beschreven staat, is de aanbeveling om lithium-ion energiedragers op te slaan in brandcompartimenten met een branddoorslag en brandoverslag van minimaal zestig minuten’’, zegt hij. “Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende schaalniveaus van opslag, afhankelijk van de hoeveelheid en de capaciteit van de energiedragers. Persoonlijk verwacht ik dat deze aanbeveling met de introductie van de PGS-37 een verplichting wordt.’’

Maatregelen in en rond opslagvoorziening
Naast de maatregelen om de brandveiligheid te vergroten, beschrijft de circulaire ook maatregelen rondom verantwoord stapelen en de markering van de opslaglocaties. “De circulaire beveelt aan om pallets met lithium-ion dragers niet te stapelen’’, vervolgt Teun. “Uiteraard kunnen ze wel boven elkaar in palletstellingen geplaatst worden. Daarbij wordt aanbevolen om een vrije ruimte van vijftig centimeter te houden tussen de bovenzijde van de bovenste pallet en de onderzijde van het dak. In de praktijk zal ook rekening gehouden moeten worden met hoogtebeperkingen die gelden vanwege de aanwezige blusinstallatie.’’

Veiligheid van de omgeving
In geval van incidenten en calamiteiten kan de opslag van lithium-ion energiedragers een groot risico vormen voor de omgeving. “Zoek contact met de betreffende Veiligheidsregio. Zij stellen voorwaarden aan bereikbaarheid door hulpdiensten en beschikbaarheid van risico-informatie voor deze partijen.’’

Tot slot
Uiteindelijk zal de genoemde circulaire plaatsmaken voor de PGS-37. Deze is nu in ontwikkeling en zal, naar verwachting, medio 2021 gereedkomen. De PGS-37 geeft specifieke voorschriften voor het veilig opslaan van lithiumbatterijen en zal, net als de PGS-15 nu al, geborgd worden in de andere wetten of regelingen.

Komt u er niet uit omdat de regelgeving rondom lithium-energiedragers complex is, neem dan contact op met één van onze consultants voor deskundige ondersteuning en advies.