Nieuws

Online cursussen vernieuwd

19 februari 2019

HERNIEUWDE DANGEROUS GOODS CURSUSSEN  GOEDGEKEURD DOOR ILT

Bijblijven en vooroplopen is het credo van SCS Training & Consultancy. In het verlengde hiervan staat bij ons ook de ontwikkeling en uitbreiding van ons cursusaanbod niet stil. E-learning, oftewel online cursussen maakt een belangrijk deel uit van ons pakket en dit aantal groeit in een rap tempo door.

Inmiddels hebben we al onze Dangerous Goods Awareness trainingen vernieuwd en zijn deze cursussen toegevoegd aan ons online cursusaanbod. In het verlengde hiervan zijn op basis van de vereisten in de ICAO Technical Instructions (in de praktijk de IATA Dangerous Goods Regulations) deze trainingen goedgekeurd door de ILT.

Onze nieuwe E-learning (online cursussen) richt zich al op de toekomstige Compentency-based training. Deze trainingsvorm is ontworpen om ervoor te zorgen dat medewerkers de taken kunnen vervullen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierbij valt overbodige leerstof weg. Met dit als uitgangspunt hebben wij vernieuwde trainingen ontwikkeld volgens onderstaande tabel:

Elke e-learning bestaat uit een aantal modules, waarbij iedere module wordt afgesloten met een korte test. Het eindresultaat wordt berekend over alle modules, waarbij conform de IATA standaard, een minimum resultaat van 80% moet worden behaald.

De E-learning kan desgewenst tijdelijk worden onderbroken en start naar keuze van de gebruiker, weer op de plaats waar men gebleven was of aan het begin van de cursus. Bij voldoende resultaat wordt direct een certificaat gegenereerd, dat per e-mail aan de gebruiker (en zijn of haar werkgever) wordt toegezonden.

Meer informatie over ons cursusaanbod, klik hier >>
Meer informatie over onze online cursussen, klik hier >>