Nieuws

Opslag gevaarlijke stoffen en de omgevingswet?

17 oktober 2022

Wat gaat er veranderen? Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

De omgevingswet is een wet waar al een aantal jaren over gediscussieerd wordt en waar de nodige vraagtekens bij geplaatst zijn. De definitieve inwerkingtreding heeft dan ook een aantal jaren op zich laten wachten. Op dit moment (oktober 2022) lijkt het erop dat de wet per juli 2023 in werking zal treden.

De nieuwe omgevingswet is bedoeld om vergunningsaanvragen op het gebied van ondermeer ruimtelijk beheer en vestiging makkelijker te maken. Een aantal wetten, regelingen en ook lokale verordeningen komen te vervallen en worden opgenomen in de omgevingswet. De wet Milieubeheer met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen is hier een van. Tevens gaan alle lokale gemeentelijke regelingen, bestemmingsplannen en Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) een plaats krijgen in het nieuw te vormen omgevingsplan.

Docent en veiligheidsheidsadviseur Cor Schaatsbergen heeft een informatief artikel geschreven over de aankomende nieuwe omgevingswet en wat dit betekent voor organisaties die te maken hebben met opslag gevaarlijke stoffen. De belangrijkste boodschap is, laat je goed voorlichten en wees voorbereid!

Lees het volledige artikel hier >>

Wil je een reactie achterlaten of heb je vragen naar aanleiding van het artikel? Stuur een mail naar communicatie@specialcargo.nl