Nieuws

Upgrade wetgeving Beveiliging Burgerluchtvaart (BBLV)

19 november 2021

De wetgeving Beveiliging Burgerluchtvaart (BBLV) heeft een upgrade gekregen. De veranderingen hebben betrekking op de Opleidingen binnen de beveiliging burgerluchtvaart en er zijn aanpassingen voor de Beveiligingsprogramma’s. Voor alle drie de onderwerpen, te weten Opleidingen, Cybersecurity en Beveiligingscultuur, geldt de ingangsdatum 01-01-2022.

Opleidingen

  1. De nieuwe opleidingen worden modulair opgebouwd. Dat wil zeggen als je bijvoorbeeld de Controleurs opleiding gaat doen en je de medewerkers-opleiding al hebt gedaan, je dat gedeelte uit de opleiding niet meer hoeft te doen.
  2. De functionaliteit Beveiligingsadviseur (BAL) komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de Security Manager. Daarnaast als aanvulling ook de nieuwe functie Security Supervisor (alleen voor luchthavens, vrachtbedrijven en bedrijven die vlucht- en luchthavenbenodigdheden verzorgen).
  3. Voor iedere geregistreerde locatie (BBLV-entiteit) dient er een Security Manager te zijn. De Security Manager heeft maar voor één locatie verantwoordelijkheid en moet binnen de eigen organisatie aangewezen worden. Aanvullend kan de geregistreerde entiteit desgewenst gebruik blijven maken van externe beveiligingsadviseurs. De Security Supervisor is dus nieuw, wordt ook vanuit de eigen organisatie aangewezen, en is in aantal afhankelijk van de hoeveelheid aan te sturen gecertificeerde medewerkers binnen de locatie. Dit ter beoordeling van de geregistreerde entiteit én de Koninklijke Marechaussee.

De eindtermen m.b.t. de nieuwe functies en opleidingseisen zijn pas deze week aan opleiders gecommuniceerd. Het is voor SCS Training & Consultancy dan ook onmogelijk om voor 01-01-2022 een compleet nieuw trainingsprogramma inclusief materialen te maken. Hiervoor wordt dan ook een overgangsfase bekend gemaakt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe, wat en wanneer. De verwachting is dat het NCTV daar aankomende week uitsluitsel over geeft.

De hier bovengenoemde functionaliteiten gelden voor alle onderdelen (‘iedere BBLV-entiteit’), dus zowel voor luchtvracht als vlucht- en luchthavenbenodigdheden. De algemene bewustwordingscursus luchtvrachtsecurity blijft ongewijzigd (1x 2 uur per 5 jaar). Heeft u vragen over de gespecialiseerde opleidingen Controleur EDD en Controleur X-Ray, dan zullen we dit op verzoek per klant uitleggen.

Cybersecurity
Alleen de Regulated Agents (RA) die een veilige status afgeven moeten een addendum Cybersecurity op het lopende beveiligingsprogramma in sturen. Zodra het beveiligingsplan vernieuwd dient te worden door een RA moet dit addendum integraal hierin worden opgenomen. De volgende punten moeten worden benoemd:

  • Een risicoanalyse kritieke informatie- en communicatiesystemen én gegevens
    (alleen m.b.t. tot de beveiliging burgerluchtvaart)
  • Welke maatregelen zijn genomen ter bescherming, detectie, als reactie op- of ter herstel van een aanval?
  • Welke kritieke systemen en gegevens?

De Q&A Cyberregelgeving Beveiliging Burgerluchtvaart geeft iets meer info. Deze is op te vragen bij de Koninklijke Marechaussee via deze link: https://www.defensie.nl/onderwerpen/toezicht-beveiliging-burgerluchtvaart.

Toolbox
Special Cargo (SCS) en PMT maken in samenwerking voor dit gedeelte een toolbox die het makkelijk maakt voor klanten om aan deze eis te voldoen. Deze toolbox zal eind november/begin december van dit jaar beschikbaar zijn. Hierover worden bedrijven die RA én klant zijn door Special Cargo, ter zijne tijd geïnformeerd.

Beveiligingscultuur
In beveiligingsprogramma’s van alle BBLV-entiteiten, luchthavens en exploitanten dient beschreven te worden op welke wijze structureel aandacht wordt gegeven aan het bevorderen van de beveiligingscultuur, inclusief aandacht voor risicovormende medewerkers en radicalisering. Ook kan opgenomen worden waar verdachte gedragingen en vermoedens van radicalisering binnen de organisatie kunnen worden gemeld.
Alle BBLV-entiteiten moeten uiterlijk 31 december 2021 een Beveiligingscultuur addendum ingestuurd hebben aan de Koninklijke Marechaussee. NCTV stelt komende weken een zogenaamde Toobox beschikbaar met daarin o.a. een “self assessment formulier” dat gebruikt kan worden bij het opstellen van deze toevoeging aan het Beveiligingsprogramma.

Welke entiteiten dienen te voldoen aan deze EU-verplichting?
De EU verplichting ten aanzien van het opnemen van het beleid over de beveiligingscultuur in de beveiligingsprogramma’s en interne kwaliteitscontroleprogramma’s is van toepassing op de entiteiten: luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, erkende agenten, erkende – en bekende leveranciers en bekende afzenders. Indien het beveiligingsprogramma van uw organisatie opnieuw ingediend moet worden bij de Koninklijke Marechaussee (bekend leveranciers luchthavenbenodigdheden dienen dit in te dienen bij Luchthaven Schiphol), dan moet het addendum integraal in het beveiligingsprogramma worden opgenomen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze onderwerpen dan kunt contact opnemen met onze Customer Service desk op nummer: 085-7920585 of per mail: training@specialcargo.nl