Nieuws

Wijziging verlooptermijn VOG | uitstel VOG geldigheid

03 december 2020

Om de veiligheid van de luchtvaartindustrie te vergroten en mensen die werkzaam in deze branche beter te kunnen screenen, is in de EU 2019-103 verordening afgesproken dat de verlooptijd van de VOG wordt verkort. Echter, in de recent gepubliceerde verordening EU 2020-910 staat dat de bovenstaande wijzigingen met een jaar worden uitgesteld.

In de EU 2019/103 verordening staat dat de verlooptermijn van de VOG van vijf naar drie jaar gaat én dat alle lopende VOG’s een uiterste einddatum krijgen van 30 juni 2023. Echter, In de recent gepubliceerde verordening EU 2020-910 staat dat, als gevolg van COVID-19, de bovenstaande wijzigingen met een jaar worden uitgesteld.  De ingangsdatum voor deze regelgeving wordt dus 01-01-2022. Tevens gaat de uiterste einddatum voor lopende VOG’s naar 30 juni 2024.

Samengevat:
Wat betekent deze wijziging concreet voor u of uw organisatie? Wij zetten de geldigheid voor u uiteen:

+ VOG’s afgegeven voor 30-6-2019: 5 jaar geldig
+ VOG’s afgegeven tussen 30-6-2019 en 31-12-2021: geldig tot en met 30-6-2024
+ VOG’s afgegeven na 31-12-2021: 3 jaar geldig

Wanneer VOG nodig
De VOG is een vast onderdeel van de achtergrondscreening binnen de veilige keten (Beveiliging Burgerluchtvaart) BBLV. Op deze pagina geven wij antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp. In het kort, een geldig VOG is verplicht:

+ Voor aanvang van luchtvrachtcursussen (met uitzondering van de Beveiligingsbewustmakingstraining SA);
+ Wanneer een persoon handelingen uitvoert met luchtvracht;
+ Wanneer onbegeleide toegang nodig is tot veilige luchtvracht. *

Check geldigheid VOG met de VOG-checker!
Snel checken tot wanneer de VOG van uw medewerker geldig is? Gebruik dan de online VOG-checker op de website van Special Cargo. Hiermee berekent u aan de hand van de ingevoerde datum, de verloopdatum van uw VOG. Handig en snel! De online VOG-checker is een initiatief van Special Cargo.

Belangrijk:
+ Een nieuwe VOG moet ruim vóór de verloopdatum opnieuw worden aangevraagd;
+ Aangezien veel VOG’s op 30-06-2024 verlopen, kan de aanvraagprocedure voor een nieuwe VOG oplopen tot zes weken;
+ Voor aanvang van iedere luchtvrachtcursus (uitgezonderd Beveiligingsbewustmakingstraining SA) is het verplicht om een geldige VOG te tonen. Bij een niet geldige VOG en/of ID bewijs, dan wordt de cursist niet toegelaten tot de cursus BAL, ControleurLuchthavenbenodigheden, Medeweker Luchtvracht en Vluchtbenodigdheden.