Nieuws

Verlooptermijn VOG uitgesteld

12 oktober 2020

Heeft u enige tijd geleden een cursus Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) gevolgd? Treden wij op als externe BAL voor uw organisatie? In beide situaties zijn de aankomende wijzigingen in EU verordening 2020/910 van toepassing op u als BAL of op uw organisatie.

Gedurende onze cursussen en audits hebben wij melding gemaakt van EU verordening 2019/103. Hierin wordt onder andere gesteld dat per 01-01-2021 de verlooptermijn van VOG’s van 5 naar 3 jaar gaat én dat gelijktijdig alle lopende VOG’s een uiterste einddatum krijgen van 30 juni 2023.

Verlooptermijn VOG uitgesteld
In de recent gepubliceerde EU verordening 2020/910 staat vermeld, dat als gevolg van Covid-19 de bovenstaande wijziging met een jaar wordt uitgesteld. Dus de invoeringsdatum gaat naar 01-01-2022 met een uiterste einddatum voor reeds lopende VOG’s naar 30 juni 2024. Hierdoor heeft het NCTV en de KMar een jaar extra tijd om het vereiste beleid helder te krijgen.

Conclusie
Wat betekent deze wijziging concreet voor u of uw organisatie? De invoeringsdatum gaat naar 01-01-2022 met een uiterste verloopdatum van 30 juni 2024. In het kort samengevat:

VOG’s afgegeven voor 30-6-2019: 5 jaar geldig
VOG’s afgegeven tussen 30-6-2019 en 31-12-2021: geldig tot en met 30-6-2024
VOG’s afgegeven na 31-12-2021: 3 jaar geldig