Nieuws

Wijzigingen werkverordening EU 2015/1998 en EU C(2015) 8005

20 juli 2021

Het is belangrijk dat Beveiligingsadviseurs hun kennis up tot date houden.
De werkverordening EU 2015/1998 en EU C(2015) 8005 worden frequent geüpdate/ bijgewerkt middels nieuwe verordeningen. Hieronder een overzicht van de meest relevante wijzigingen.

Nieuw beveiligingsprogramma
Het beveiligingsprogramma in zijn huidige vorm zal op termijn verdwijnen. Op dit moment bestaat het beveiligingsprogramma uit twee documenten, de toolkit en de procedurebeschrijving (PAL). Deze worden samengevoegd tot één Word-document.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) geeft aan dat het document in concept klaar is en binnen enkele maanden ‘live gaat’. Er is nog geen beslissing genomen of alle bekende afzenders (KC) en erkend agenten (RA) dan direct het nieuwe format moeten invullen en indienen. De voorkeur gaat uit naar het geleidelijk vervangen van het oude beveiligingsprogramma.

Nieuwe EU-database – EU C(2021)996
De nieuwe EU database om de identiteit van afzenders luchtvracht vast te kunnen stellen, moet gereed zijn in juli 2021 en in gebruik worden genomen per 1 maart 2022. Eén van de veranderingen daarin is dat van alle gebruikers behalve de naam ook hun mailadres moet worden geregistreerd. Dat is al verplicht bij het aanmelden van nieuwe gebruikers, maar dat zal de beheerder van de EU-database in uw organisatie (de 8000 gebruiker) ook moeten doen voor de reeds bestaande gebruikers. Hierover ontvangt u nog bericht.

Relatie met AEO – EU 2021/255
Deze relatie heeft altijd al bestaan, maar wordt voortaan vaker en uitgebreider beschreven in de EU-verordening. Zo hoeft de KMar bij het goedkeuren van een bekende afzender (KC) /erkend agent (RA) niet langs voor een inspectie indien het bedrijf een AEO certificering heeft. In de praktijk is het zo dat de KMar wel altijd langskomt voor een inspectie van een nieuwe bekende afzender of erkend agent.

Wijzigingen in de AEO-certificeringen moeten door bedrijven aan de KMar worden gemeld. De KMar informeert de douane ook als er wijzigingen zijn met betrekking tot de status (KC/RA) van een bedrijf met een AEO-certificering.

Verschillend achtergrond onderzoek voor chauffeurs – EU 2021/255
In de huidige wet wordt onderscheid gemaakt tussen chauffeurs die;
+ uitsluitend luchtvracht ophalen, vervoeren en afleveren waarbij ze geen onbegeleide toegang hebben tot het vrachtruim omdat deze b.v. door de klant verzegeld is en
+ die daadwerkelijk onbegeleid toegang hebben (en daarmee controles uitvoeren) op de vracht.

De eerste categorie chauffeurs hoeft alleen maar de Beveiligingsbewustmakingsopleiding (SA volgens art. 11.2.7) te volgen en geen VOG te overleggen. De tweede categorie chauffeurs moet worden opgeleid tot Medewerker luchtvracht en dient een volledig achtergrond onderzoek, inclusief VOG, te doorlopen.

Let op: de vervoerdersverklaring 6e is hierop nog niet aangepast, daarin wordt uitsluitend gesproken over de Beveiligingbewustmakingsopleiding (art. 11.2.7). In de praktijk wordt voor internationaal vervoer naar bijvoorbeeld Duitsland ALTIJD het Medewerker Luchtvracht certificaat (volgens art. 11.2.3.9) geadviseerd.

Verdwijnen vaste afzender – EU 2017/815
Sinds 30 juni 2021 bestaat de vaste afzender niet meer. Vaste afzenders, zijn vanaf 1 juli 2021 ‘onbekende afzender’ geworden en kunnen dus alleen nog goederen zonder screenen versturen als zij bekende afzender worden.

Herhalingstermijn VOG – EU 2019/103
Vanaf 1 januari 2022 dienen VOG’s elke drie jaar opnieuw aangevraagd te worden, in plaats van de huidige vijf jaar. VOG’s aangevraagd vóór 1 januari 2022 zijn wel vijf jaar geldig met een uiterste datum van 30 juni 2024. Via deze link op de website kunt eenvoudig zien wanneer uw VOG of die van uw medewerkers verloopt.

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over onze cursussen, online trainingen, videoklassen en incompany mogelijkheden? Neem dan contact op met onze customer service medewerkers, zij vertellen u hier graag meer over.