Onze Publicaties

LITHIUMBATTERIJEN OPSLAAN. HOE?

Oktober 2020

Over de opslag van lithiumbatterijen is (nog) veel onduidelijk. Dat verandert in 2021 als de PGS-37 uitkomt. Als voorloper daarop is de ‘Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’ gemaakt. Teun Graven, docent Wet- en regelgeving Gevaarlijke Stoffen – licht de belangrijkste wijzigingen...

Wereldveroveraars | Special Cargo College in 20 jaar de wereld over

September 2020

Hoe kan het toch dat Nederlanders heel de wereld rondreizen? “Net als met de waterkering”, stelt Hans van der Maat. “Wij hebben de praktijkervaring. Dat geldt ook voor Special Cargo College." Lees nu het dubbelinterview met Erik den Dikken en...

Ontwikkelingen rondom regelgeving opslag lithium batterijen

Juni 2020

Er is veel te doen over de opslag van lithium batterijen. Voor het vervoer zijn ze aangemerkt als gevaarlijke stof. Echter, in relatie tot opslag van lithium batterijen is nog veel onduidelijk. In dit artikel informeren wij u over de...

Richtlijnen vervoer lachgas 2020

Juni 2020

De laatste tijd krijgen wij bij Special Cargo College regelmatig vragen over het vervoer en de opslag van lachgas. In dit artikel geven wij informatie over de belangrijkste voorschriften waar aan voldaan moet worden. Lees hier verder >>   Auteur:...

Online examentraining veiligheidsadviseur: 3 minuten per vraag

September 2019

Sinds een aantal jaren neemt het CBR, divisie CCV, dat is aangewezen als bevoegde instantie om het examen Veiligheidsadviseur af te nemen, deze examens volledig elektronisch af. SCS Training & Consultancy heeft hier nu online proefexamens bij ontwikkeld, waarmee de...

PGS37 in aantocht, lithium-ion batterijen (binnenkort) beregeld

September 2019

Medio 2020 zal naar verwachting een nieuwe PGS-richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen van kracht worden. Veel bedrijven moeten zich hier nog op voorbereiden. Daarom organiseerde opleider Special Cargo Services op 5 juni jl. een thema-avond. Twee SCS-trainers brachten de...

Lithium batterijen in de logistiek | Opleidingseisen opslag en vervoer

Opleidingseisen opslag en vervoer | Zomer 2019

Onwetendheid bij medewerkers zorgt voor de meeste fouten. Opleiding en korte duidelijke werkinstructies zijn relatief eenvoudige methoden om de risico’s (m.b.t. tot het vervoer van Lithium Batterijen, red) te beperken tot een veilig werkbaar niveau. Het is essentieel om de...

Gevaarlijke-stoffenonderwijs in beweging

Opleidingen, bijscholing en bewustwordingstrainingen | April 2019

Begin 2019 is diverse regelgeving (ADR/ADN/RID/IMDG) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voorzien van de tweejaarlijkse update. Dat betekent dat er bij de diverse ondernemingen ook weer gekeken moet worden naar de verplichte opleidingen en de herhalingen van opleidingen. Lees...

Nieuwe IATA regels 2019

Risk wordt Hazard | November 2018

Ieder jaar worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de ICAO Technical Instructions en de Dangerous Goods Regulations van IATA. De wijzigingen voor 2019 zijn op zichzelf niet zo ingrijpend als in andere jaren, maar bevatten aan- passingen op bijna alle...

Competency based training luchtvervoer

Van functie naar competentie | April 2018

Een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen begint met een goede opleiding”, is een stelling die iedereen die met dit specifieke vervoer te maken heeft zal onderschrijven. Maar wat is een goede opleiding? In de luchtvaart stapt men over van traditionele...