Onze Publicaties

Online examentraining veiligheidsadviseur: 3 minuten per vraag | september 2019

Sinds een aantal jaren neemt het CBR, divisie CCV, dat is aangewezen als bevoegde instantie om het examen Veiligheidsadviseur af te nemen, deze examens volledig elektronisch af. SCS Training & Consultancy heeft hier nu online proefexamens bij ontwikkeld, waarmee de...

PGS37 in aantocht, lithium-ion batterijen (binnenkort) beregeld | september 2019

Medio 2020 zal naar verwachting een nieuwe PGS-richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen van kracht worden. Veel bedrijven moeten zich hier nog op voorbereiden. Daarom organiseerde opleider Special Cargo Services op 5 juni jl. een thema-avond. Twee SCS-trainers brachten de...

Lithium batterijen in de logistiek | Opleidingseisen opslag en vervoer | zomer 2019

Onwetendheid bij medewerkers zorgt voor de meeste fouten. Opleiding en korte duidelijke werkinstructies zijn relatief eenvoudige methoden om de risico’s (m.b.t. tot het vervoer van Lithium Batterijen, red) te beperken tot een veilig werkbaar niveau. Het is essentieel om de...

Gevaarlijke-stoffenonderwijs in beweging | Opleiding en bijscholing | april 2019

Begin 2019 is diverse regelgeving (ADR/ADN/RID/IMDG) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voorzien van de tweejaarlijkse update. Dat betekent dat er bij de diverse ondernemingen ook weer gekeken moet worden naar de verplichte opleidingen en de herhalingen van opleidingen. Lees...

Nieuwe IATA regels 2019 | Risk wordt Hazard | november 2018

Ieder jaar worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de ICAO Technical Instructions en de Dangerous Goods Regulations van IATA. De wijzigingen voor 2019 zijn op zichzelf niet zo ingrijpend als in andere jaren, maar bevatten aan- passingen op bijna alle...

Competency based training luchtvervoer | april 2018

Een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen begint met een goede opleiding”, is een stelling die iedereen die met dit specifieke vervoer te maken heeft zal onderschrijven. Maar wat is een goede opleiding? In de luchtvaart stapt men over van traditionele...