OVER DE CURSUS

De cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (VBGS) is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die verpakte gevaarlijke goederen behandelen. In de milieuvergunningen van bedrijven is vastgelegd dat er bij werkzaamheden minimaal één deskundige aanwezig moet zijn om ongevallen met gevaarlijke stoffen te bestrijden en te voorkomen.

Onder leiding van ervaren en praktijkgerichte docenten leer je alles over de behandeling van gevaarlijke stoffen.