Nieuws

Circulaire Risicobeheersing lithium-ion energiedragers

02 juli 2020

Er is veel onduidelijk over de opslag van lithium batterijen. Vooruitlopend op het uitkomen van de PGS-37 schreef onze collega Teun Graven een toelichting op de recent uitgekomen ‘concept circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’. 

Hoewel de circulaire een adviserend doel heeft, is de inhoud van de circulaire op dit moment al grotendeels afdwingbaar door het bevoegd gezag op grond van verschillende voorschriften. Zo hebben o.a. bedrijven in Nederland die gevaarlijke stoffen opslaan vanuit artikel 1.1a van de Wet Milieubeheer een zorgplicht. Daarnaast legt ook artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer een zorgplicht op. Hierdoor zijn bedrijven verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu, waarvan zij kunnen weten dat deze veroorzaakt worden door hun bedrijfsactiviteiten, te voorkomen of beperken. Meer weten? Lees hier het volledige artikel >>