Nieuws

Registratie explosievenstoffen verplicht per januari 2021

16 december 2020

Personen die werken met explosieve stoffen of in een gebied waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord, moeten vanaf 1 januari 2021 worden geregistreerd in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Hoe kom je in dit Register? En welke meerwaarde heeft dit Register voor werkgevers? Henk van der Linden van Stichting VOMES licht het toe.

Stichting VOMES is de aanjager en beheerder van het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze registratiewet. “Werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten brengt grote risico’s met zich mee’’, begint Henk van der Linden. “Het is noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers. Ze dienen aantoonbaar goed zijn opgeleid en een examen hebben behaald bij een onafhankelijke instantie. Daarnaast kan het niet zo zijn dat zij een strafblad hebben. Al deze facetten komen samen in één register: het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen, dat vanaf 1 januari 2021 verplicht is.

“Werken met explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten brengt grote risico’s met zich mee. Het is noodzakelijk dat strenge regels gesteld worden aan deze medewerkers.’ Henk van der Linden, Stichting VOMES

Voordelen voor werkgevers en toezichthouders
Door het invoeren van een geboortedatum en een bijbehorend 9-cijferig registratienummer op https://www.vomes.nl/registratie/register-raadplegen/ kan een werkgever of toezichthouder nagaan of de medewerker over een geldige registratie beschikt.

Eisen aan registratie
Personen die geregistreerd willen worden in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen moeten kunnen aantonen dat zij veilig en gezond kunnen werken in hun beroep. Daarvoor dienen zij een bewijs van competentie te overleggen; dit kan een opleidingscertificaat opsporing zijn, een getuigschrift of een certificaat van het Ministerie van Sociale Zaken. Tevens dient een geldige VOG-verklaring te worden overlegd, waarbij de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38 het belangrijkst zijn. Met de VOG-checker op deze pagina, kun je de verloopdatum berekenen van je VOG.

Overgangsregeling
Personen die al beschikken over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen geregistreerd worden voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen vanaf begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor zowel theorie- en praktijkexamens.

Vragen over de wetgeving of het vervoer van explosieve stoffen of ben je benieuwd wat de impact is van deze registratiewet op jouw organisatie? Neem dan contact met ons op: Devlin van den Eijkhof of Jurgen Spanjers van Special Cargo.