+31(0)20-6556262 | info@specialcargo.nl
ADR Punten Tabel
ADR
Categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Maximaal toegestaan
(L of Kg)
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
0 1 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L geen vrijstelingsgrens wanneer u een zending heeft in deze categorie valt de zending zonder uitzondering boven de vrijstellingsgrenzen van het ADR.
1 UN 0190 geen vrijstelingsgrens
3 UN 3343 geen vrijstelingsgrens
4.2 Verpakkingsgroep I geen vrijstelingsgrens
4.3 UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398, 3399
geen vrijstelingsgrens
5.1 UN 2426 geen vrijstelingsgrens
6.1 UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 geen vrijstelingsgrens
6.2 UN 2814, 2900 geen vrijstelingsgrens
7 UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978, 3321 t/m 3333 geen vrijstelingsgrens
8 UN 2215 (in gesmolten toestand) geen vrijstelingsgrens
9 UN 2315, 3151, 3152, 3432 inclusief indien in apparatuur en machines geen vrijstelingsgrens
Alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat,
met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld.
ADR
Categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Maximaal toegestaan
(L of Kg)
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
1 Alle Verpakkingsgroep I, tenzij genoemd in ADR categorie 0
20
0
20
0
20
0
50
0
20
0
20
0

333
0
333
0
333
0
333
0
333
0
333
0
333
0

1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
geen limiet

mag onbeperkt worden vervoerd zonder dat de bepalingen uit het ADR voor stoffen boven de 1000 punten van toepassing zijn. Wel dienen alle andere bepalingen in het ADR gevolgd te worden.

geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
50
0
50
0
50
0
1 1.1B tot 1.1J**, 1.2B tot 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D**
1** UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482
2.3 groepen T, TC*, TO, TF, TOC*, en TCF. Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TO, TFC en TOC*
4.1 UN 3221 tot en met 3224, 3231 tot en met 3240
5.2 UN 3101 tot en met 3104, 3111 tot en met 3120
2 Alle Verpakkingsgroep II, tenzij genoemd in ADR categorie 0, 1 of 4
1 1.4B tot en met 1.4G, 1.6N
2.1 Groep F, spuitbussen: groep F, chemicalien onder druk: UN3501
4.1 UN 3225 tot en met 3230
5.2** UN 3105 t/m 3110
6.1 alle 6.1 stoffen in verpakkingsgroep III
9 UN 3245
3 Alle Verpakkingsgroep III, tenzij genoemd in ADR categorie 0, 2 of 4
2.2 Groepen A en O
3 UN 3473
4.3 UN 3476
8 UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477
9 UN 2990, 3072
4 1 1.4S
4.1 UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
4.2 UN 1361, 1362, alleen in verpakkingsgroep III
7 UN 2908 tot en met 2911
9 UN 3268, 3499 en 3509
uitzondering 1 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482
uitzondering 2.3 (8) 1005
uitzondering 2.3 (5.1, 8) 1017
Totaal ADR punten:
0
© Copyright 2014 | Special Cargo Services | All Rights Reserved | Terms & Conditions | Disclaimer | Produced by BrandNewFresh.com |