ADR Punten Tabel
Vervoers-
categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Maximaal toegestaan
(L of Kg)
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
0 1 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L geen vrijstellingsgrens wanneer u een zending heeft in deze categorie valt de zending zonder uitzondering boven de vrijstellingsgrenzen van het ADR.
1 UN 0190 geen vrijstellingsgrens
3 UN 3343 geen vrijstellingsgrens
4.2 Verpakkingsgroep I geen vrijstellingsgrens
4.3 UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398, 3399
geen vrijstellingsgrens
5.1 UN 2426 geen vrijstellingsgrens
6.1 UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 geen vrijstellingsgrens
6.2 UN 2814, 2900 geen vrijstellingsgrens
7 UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978, 3321 t/m 3333 geen vrijstellingsgrens
8 UN 2215 (in gesmolten toestand) geen vrijstellingsgrens
9 UN 2315, 3151, 3152 en 3432, alsmede voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten geen vrijstellingsgrens
Alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat, met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld. geen vrijstellingsgrens
Vervoers-
categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Maximaal toegestaan
(L of Kg)
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
1 Alle Verpakkingsgroep I, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
333
0
333
0

333
0
333
0
333
0
333
0
333
0
333
0
333
0

1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
geen limiet

mag onbeperkt worden vervoerd zonder dat de bepalingen uit het ADR voor stoffen boven de 1000 punten van toepassing zijn. Wel dienen alle andere bepalingen in het ADR gevolgd te worden.

geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
50
0
1 1.1B tot 1.1J*, 1.2B tot 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D*
2 Groepen T, TC*, TO, TF, TOC* en TCF.
Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC
Chemicaien onder druk: UN 3502, 3503, 3504 en 3505
4.1 UN 3221 t/m 3224, 3231 t/m 3240, 3533 en 3534
5.2 UN 3101 t/m 3104, 3111 t/m 3120
2 Alle Verpakkingsgroep II, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0, 1 of 4
1 1.4B t/m 1.4G, 1.6N
2 Groep F,
Spuitbussen: groep F,
Chemicalien onder druk: UN 3501
4.1 UN 3225 t/m 3230. 3531 en 3532
4.3 UN 3292
5.1 UN 3356
5.2 UN 3105 t/m 3110
6.1 UN 1700, 2016, 2017 en alle 6.1 stoffen in verpakkingsgroep III
9 UN 3090, 3091, 3245, 3480 en 3481
3 Alle Verpakkingsgroep III, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0, 2 of 4
2.2 Groepen A en O
Spuitbussen: groepen A en O
Chemicaliƫn onder druk: UN 3500
3 UN 3473
4.3 UN 3467
8 UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506
9 UN 2990, 3072
4 1 1.4S
4.1 UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 en 2623
4.2 UN 1361, 1362, alleen in verpakkingsgroep III
7 UN 2908 t/m 2911
9 UN 3268, 3499, 3508 en 3509
en lege ongereinigde verpakkingen (uitgezonderd van vervoerscategorie 0)
* Div UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017
Totaal ADR punten:
0

Opmerking. Hoeveelheden moeten als volgt worden ingegeven:
voor voorwerpen: bruto gewicht in kg
voor voorwerpen met klasse 1: netto explosief gewicht in kg
voor gevaarlijke stoffen in machines of apparaten: de totale hoeveelheid in kg of liters
voor vaste stoffen, vloeibare, sterk gekoelde en onder druk opgeloste gassen: de netto hoeveelheid in kg
voor vloeistoffen: de totale hoeveelheid in liters
voor samengeperste en geabsorbeerde gassen en chemicalien onder druk: de waterinhoud van de houder in liters