klik hier om terug te gaan naar de Special Cargo website

Click here to go to the English version of this ADR Tool

ADR Punten Tabel
Vervoers-
categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Maximaal toegestaan
(L of Kg)
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
0 1 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L en UN 0190 geen vrijstellingsgrens wanneer u een zending heeft in deze categorie valt de zending zonder uitzondering boven de vrijstellingsgrenzen van het ADR.
3 UN 3343 geen vrijstellingsgrens
4.2 Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I geen vrijstellingsgrens
4.3 UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 en 3399
geen vrijstellingsgrens
5.1 UN 2426 geen vrijstellingsgrens
6.1 UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 en 3294 geen vrijstellingsgrens
6.2 UN 2814, 2900 en 3549 geen vrijstellingsgrens
7 UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978, 3321 t/m 3333 geen vrijstellingsgrens
8 UN 2215 (in gesmolten toestand) geen vrijstellingsgrens
9 UN 2315, 3151, 3152 en 3432, alsmede voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten geen vrijstellingsgrens
Alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat, met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld. geen vrijstellingsgrens
Vervoers-
categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Maximaal toegestaan
(L of Kg)
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
1 Alle Verpakkingsgroep I, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
333
0
333
0

333
0
333
0
333
0
333
0
333
0
333
0
333
0

1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
geen limiet

mag onbeperkt worden vervoerd zonder dat de bepalingen uit het ADR voor stoffen boven de 1000 punten van toepassing zijn. Wel dienen alle andere bepalingen in het ADR gevolgd te worden.

geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
geen limiet
50
0
1 1.1B t/m 1.1J*, 1.2B t/m 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J en 1.5D*
2 Groepen T, TC*, TO, TF, TOC* en TCF.
Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC
Chemicaliën onder druk: UN 3502, 3503, 3504 en 3505
4.1 UN 3221 t/m 3224, 3231 t/m 3240, 3533 en 3534
5.2 UN 3101 t/m 3104, 3111 t/m 3120
2 Alle Verpakkingsgroep II, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0, 1 of 4
1 1.4B t/m 1.4G en 1.6N
2 Groep F,
Spuitbussen: groep F,
Chemicaliën onder druk: UN 3501
4.1 UN 3225 t/m 3230. 3531 en 3532
4.3 UN 3292
5.1 UN 3356
5.2 UN 3105 t/m 3110
6.1 UN 1700, 2016, 2017 en stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III
9 UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 en 3536
3 Alle Verpakkingsgroep III, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0, 2 of 4
2.2 Groepen A en O
Spuitbussen: groepen A en O
Chemicaliën onder druk: UN 3500
3 UN 3473
4.3 UN 3467
8 UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506
9 UN 2990, 3072
4 1 1.4S
2 UN 3537 t/m 3539
3 UN 3540
4.1 UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 en 3541
4.2 UN 1361 en 1362 van verpakkingsgroep III en UN 3542
4.3 UN 3543
5.1 UN 3544
5.2 UN 3545
6.1 UN 3546
7 UN 2908 t/m 2911
8 UN 3547
9 UN 3268, 3499, 3508, 3509 en 3548
en lege ongereinigde verpakkingen (uitgezonderd van vervoerscategorie 0)
* Div UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017
Totaal ADR punten:
0

Aan deze ADR-calculator kunnen geen rechten ontleend worden!

Opmerking. Hoeveelheden moeten als volgt worden ingegeven:
voor voorwerpen: de totale massa in kilogrammen van de voorwerpen zonder hun verpakking
voor voorwerpen met klasse 1: netto massa van de ontplofbare stof in kg;
voor gevaarlijke stoffen in machines of uitrustingen: de totale hoeveelheid daarin aanwezige gevaarlijke stoffen in kilogram resp. liter;
voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde en opgeloste gassen: de netto massa in kg
voor vloeistoffen: de totale hoeveelheid in liters
voor gecomprimeerde gassen, geabsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk: de waterinhoud van de houder in liters.

© 2024 Special Cargo Services.