Onze erkenningen en accreditaties: kwaliteit als basis van vertrouwen

Betrouwbaarheid vormt de basis voor de goede relatie met onze klanten. Daarom investeren wij als opleidingsinstituut in de kwaliteit van onze trainingen, en in de deskundigheid van onze docenten. Onder andere door te zorgen voor erkenningen van relevante (overheids)organisaties. Met Special Cargo College kies je voor een opleidingspartner die voldoet aan de strengste eisen en hoogste wettelijke normen.

Erkenning Infrastructuur en Waterstaat

Voor de diverse categorieën trainingen hebben verschillende organisaties ons erkend als opleidingsinstituut. ‘Ons’ is dan SCS Training & Consultancy BV, met als merknaam Special Cargo College. Als eerste: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waaronder de Inspectie Leefomgeving en Transport valt) heeft ons erkend als opleidings- en exameninstituut voor (IATA-)trainingen in vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Erkenning Justitie en Veiligheid

Daarnaast geven wij trainingen over beveiliging van burgerluchtvaart, zoals bijvoorbeeld Medewerker Luchtvracht en Supervisor Luchtvracht. Daarvoor zijn wij door de minister van Justitie en Veiligheid erkend als opleidingsinstituut. Vanuit dit ministerie is de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) de wetgevende partij. Met de instemming van de NCTV, in overeenstemming met de Koninklijke Marechaussee (KMAR), geven wij securitytrainingen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Als opleidingsinstituut investeren wij in kwaliteit. Onder andere door te zorgen voor erkenningen van relevante (overheids)organisaties

Accreditatie IATA CBTA

In 2023 heeft IATA de verplichte trainingsmethode Competency Based Training and Assessment (CBTA) geïntroduceerd. In 2022 is SCS Training & Consultancy als eerste opleider in Nederland CBTA-geaccrediteerd door IATA als CBTA Provider. Bij ons kun je inmiddels het volledige programma van IATA CBTA-cursussen volgen.

CBR

Voor sommige van onze cursussen (onder andere ADR) doe je examen bij het CBR. Bij het CBR zijn wij geregistreerd opleider en onze lesplannen voor de opleidingen ADR-chauffeur zijn goedgekeurd door deze instantie.

TAPA

De Transported Asset Protection Association (TAPA) geeft TAPA-certificaten uit voor de beveiliging van de logistieke sector. Met een TAPA-certificaat laat je als organisatie zien dat je alle mogelijke maatregelen neemt om je transporten te beveiligen tegen diefstal. Om trainingen te mogen geven volgens deze TAPA-eisen, zijn wij geregistreerd Security Serviceprovider van TAPA.

Kennispartner overheid

Als laatste onze contacten met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Hoe ‘landen’ alle regelgeving en overheidsregelingen bij het bedrijfsleven? Regelmatig zitten de specialisten van Special Cargo College aan tafel bij ministeries of andere overheden, om ze hierover te adviseren. Ook wonen deze organisaties soms onze trainingen bij, om te zien hoe wij de wet- en regelgeving voor het voetlicht brengen. Daarnaast fungeren wij bij de Douane als AEO-adviseur (Authorised Economic Operator).

© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy