Erkenningen Special Cargo

Vertrouwen vormt de basis voor de goede relatie met onze klanten. Daarom investeren wij iedere dag in de kwaliteit van onze dienstverlening, en in de deskundigheid en proactiviteit van onze medewerkers. Onder andere door de relevante certificaten en erkenningen te behalen. Met Special Cargo Services kies je voor een partner die voldoet aan de strengste eisen en hoogste wettelijke normen.

E-erkenning

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons de status van E-erkenninghouder verleend. Om gevaarlijke goederen door de lucht te mogen vervoeren, moet je als expediteur over de juiste erkenning beschikken. Dat is niet altijd eenvoudig te realiseren. Dan kunnen wij die rol van jou overnemen; we nemen dan de volledige juridische aansprakelijkheid voor de zending op ons.

AEO Veiligheid

Veiligheid en beveiliging staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de Douane de AEO-vergunning (Authorised Economic Operator) aan ons heeft afgegeven. Bij de jaarlijkse toetsing hiervan controleert de Douane onze veiligheidswaarborgen, zoals beveiligings- en veiligheidssystemen en onze interne beheersingsmaatregelen. Zo dragen wij bij aan de beveiliging van de gehele logistieke keten.

ISO 9001:2015

Om te laten zien wat jij als klant voor ons betekent, zijn wij ISO 9001:2015 gecertificeerd, de norm voor kwaliteitsmanagement. Dit kwaliteitssysteem is een overtuigend bewijs van onze toewijding aan het leveren van producten en diensten die voldoen aan de verwachtingen van onze gewaardeerde klanten. Ons doel is het voortdurend verhogen van de klanttevredenheid, en ISO 9001:2015 vormt een solide basis waarop wij bouwen om deze ambitie te verwezenlijken. Hiervoor doet Lloyd’s Register twee keer per jaar een korte audit bij ons, en elke drie jaar een uitgebreide audit, waarmee we onze certificering verlengen.

De ISO 9001:2015-certificering voor kwaliteitsmanagement toont aan dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen van onze klanten en aan de wet- en regelgeving

VIHB-registratie

Special Cargo Services staat geregistreerd op de landelijke lijst van Vervoerder, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van de NIWO. Dit wil zeggen dat wij bevoegd zijn om bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen en te vervoeren. De NIWO is de vergunningverlener voor het Nederlandse wegtransport.

Artikel 17 Wet explosieven

Wij zijn marktleider op het gebied van veilig opslaan en vervoeren van civiele explosieve stoffen. Voor het vervoer worden onze medewerkers gescreend op basis van de Artikel 17-erkenning volgens de Wet explosieven voor civiel gebruik. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe. Daarnaast zetten wij voor deze transporten goedgekeurde transportmiddelen in.

BORG-3

Onze warehouses en opslagfaciliteiten – in de Europoort, bij Schiphol en in IJmuiden – zijn BORG-3- gecertificeerd. Met dit certificaat laten we zien dat onze panden goed beveiligd zijn tegen inbraak. Er is cameratoezicht en er zijn verschillende ‘schillen’ binnen de opslagfaciliteiten, om kwaadwillenden weg te houden bij jouw eigendommen.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze Accountmanagers voor meer informatie over onze dienstverlening en activiteiten.

© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy