Werk jij in de Beveiliging Burgerluchtvaart? Je opleiding doe je natuurlijk bij Special Cargo!

Het waarborgen van de veiligheid bij de luchtvaart en luchtvracht is vanzelfsprekend cruciaal. Dat vereist een goede beveiliging, door deskundige medewerkers. Voor de verschillende beveiligingsfuncties die er op de luchthaven zijn, heeft de NCTV certificaten ontwikkeld. Special Cargo College leidt medewerkers op voor al die certificaten. Uitleg van wet- en regelgeving en praktische toepassing gaan daarbij hand in hand.

Allerlei certificaten

Medewerkers, controleurs, security managers en supervisors: vier verschillende functies in de beveiliging van de burgerluchtvaart, waar ook verschillende certificaten voor vereist zijn. Maar er is nog een nadere onderverdeling in functies. Dat hangt af van de zaken waar je als medewerker mee in aanraking komt. Is dat luchtvracht of zijn dat luchthavenbenodigdheden of vluchtbenodigdheden?

Vergroten bewustwording

De cursussen die Special Cargo College voor al deze functies geeft, zijn gebaseerd op de regelgeving van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid). In deze trainingen – die allemaal vallen onder de noemer Beveiliging Burgerluchtvaart – ligt de focus op het herkennen van de gevaren en risico’s, en het vergroten van de bewustwording, het veiligheidsbesef en de verantwoordelijkheid van de medewerkers in de organisatie.

De focus ligt op het herkennen van de gevaren en risico’s en het vergroten van de bewustwording

Erkenning door NCTV

Aangezien de cursussen gebaseerd zijn op wettelijke regelingen van de NCTV, zijn deze ook wettelijk verplicht. De cursusinhoud is conform eisen vanuit de EU. De voor de cursussen behaalde certificaten worden erkend door de NCTV en de Koninklijke Marechaussee.

Splitsing in functies

In 2022 heeft de NCTV verschillende wijzigingen doorgevoerd in de functie-indeling van medewerkers. Kort samengevat betekent dit dat het certificaat van Medewerker Luchtvracht is gesplitst in een versie A en een versie B. Daarnaast is de certificering voor Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) vervangen door die van supervisor en security manager.

Transitiehulp BAL of infographic

Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen gehad voor onze trainingen. Daarom kan het voor sommige bedrijven lastig zijn te bepalen waar ze precies staan in de transitie van BAL naar de nieuwe functies. Voor die mensen heeft Special Cargo College de Transitiehulp BAL ontwikkeld: je vult een paar vragen in en krijgt direct te zien welke opleiding(en) je nodig hebt. Zie je het liever echt voor je? Bekijk dan onze infographic ‘Certificering bij transitie van BAL naar SMLV of SVLV’.

Waarom Special Cargo?

Welke cursus je ook volgt: een training bij Special Cargo College gaat nét dat stapje verder. Onze docenten en trainers hebben allemaal hun eigen expertise, vanuit zowel theorie als praktijk. Niet voor niets krijgen wij op Klantenvertellen een prachtig rapportcijfer. De docenten laten jou zien wat de relevante wet- en regelgeving betekent voor jouw werk, hoe je die moet toepassen. En waarom. Dat doen ze in de vorm van allerlei spellen, opdrachten en cases. Dus niks achterover leunen, maar doen! Ben je er klaar voor?

© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy